VEKA stelt online simulator thuisbatterij ter beschikking

iLubat batterijopslag iLumen

De onderzoeksgroep EELab/Lemcko (UGent) maakte een tool voor het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) om een schatting van het zelfverbruik en de terugverdientijd van een batterij te maken. Met deze tool kunnen zonnepaneeleigenaars analyseren of een investering in een thuisbatterij opportuun is voor hun specifieke situatie op basis van enkele parameters. Sinds deze zomer worden […]

Brussel installeert recordhoeveelheid van ruim 51 megawattpiek aan zonnepanelen

PV mooi

Brussel heeft afgelopen kalenderjaar ruim 51 megawattpiek aan zonnepanelen in gebruik genomen. Nog nooit nam het Belgische gewest zoveel zonnepanelen in gebruik als in 2020. Een jaar eerder was er ook al een record. Ten opzichte van 2019 zag Brussel de verkopen van zonnepanelen met 30 procent groeien. 2.703 nieuwe installaties In 2020 werd een […]

Zonnepanelen, wat moet dat kosten?

Dak zonnepanelen Futech klant

Het heeft even geduurd, maar de Vlaamse meerderheidspartijen hebben dan toch een akkoord bereikt over de invoering van de digitale elektriciteitsmeter. De ongerustheid dat de meter nadelig zou uitvallen voor gezinnen met zonnepanelen, is opgelost met een compromis: eigenaars hebben tot 15 jaar na installatie en uiterlijk tot 2035 keuze tussen het oude en nieuwe […]

Overzichtskaart toont Energetische Terugverdientijd zonnepanelen in Europa

Energy Payback Time

Als maatstaf voor de klimaatvriendelijkheid van een energiebron wordt vaak de Energy Payback Time gebruikt. Dit is de tijd die nodig is om de energie terug te winnen die verbruikt wordt bij de productie. Onderstaande afbeelding toont de Energy Payback Time van multikristallijne zonnepanelen in Europa. In België duurt het gemiddeld een jaar en tien […]

Wat is de terugverdientijd van een zonnepaneleninstallatie?

Wanneer u de investering in een zonnepaneleninstallatie overweegt, is één van de belangrijkste factoren natuurlijk het kostenplaatje. Een vaak gebruikte maatstaf om de rendabiliteit van uw investering te beoordelen is de terugverdientijd. Deze verschilt van project tot project. Zo is de investeringskost van een zonnepaneleninstallatie bijvoorbeeld afhankelijk van het vermogen, dat op zijn beurt wordt […]