Topman ODE: “Spelregels voor zonnepanelen niet meer tijdens spel aanpassen”

MAST zonnepanelenwand

De Vlaamse investeringsbereidheid in zonnepanelen en thuisbatterijen is onzeker voor de korte termijn, stelt ODE. “2021 is een overgangsjaar. De overheid en de sector moeten bouwen aan rust, duidelijkheid en vertrouwen.” 2021 was nog maar nauwelijks uit de startblokken toen het Grondwettelijk Hof de Vlaamse markt voor residentiële zonne-energiesystemen opschudde. De rechtbank in Brussel vernietigde het […]

55.000 eigenaren zonnepanelen overwegen rechtszaak tegen Vlaamse overheid

digitale meter

55.000 eigenaren van zonnepanelen die zich verenigd hebben via Facebook overwegen een rechtszaak aan te spannen tegen de Vlaamse regering vanwege het verdwijnen van de terugdraaiende teller. Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 januari 2021 in een uitspraak het recht voor Vlaamse eigenaren van zonnepanelen vernietigd om 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te behouden. ​ […]

Zonnepaneleneigenaars kunnen tot 2025 uitstel vragen voor digitale meter

digitale meter

Wie zonnepanelen heeft en nog werkt met een analoge meter, kan tot begin 2025 aan netbeheerder Fluvius laten weten nog geen digitale meter te willen. Dat heeft Fluvius afgesproken met de Vlaamse regering. De compensatie voor het wegvallen van de terugdraaiende teller kan dan weer maar tot eind 2025 worden aangevraagd. De installatie van de […]

Nieuwe bandingsfactoren voor grote zonnepaneleninstallaties bekend

dak zonnepanelen

Op 20 december 2019 keurde de Vlaamse Regering een wijziging goed aan het energiebesluit om de IRR (Internal Rate of Return) voor de onrendabele top berekening voor zonnepanelen van 5% te verlagen naar 4,75%. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft zopas de onrendabele top opnieuw berekend met deze verlaagde IRR. Voor projectspecifieke bandingfactoren (>750 kWAC) wordt […]

Vlaams Energie-en klimaatplan: zonnepanelendoel gehandhaafd

Installatiefoto Weets

De Vlaamse regering heeft het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goedgekeurd. Hierin is onder meer vastgelegd dat Vlaanderen in 2030 over 6,7 gigawattpiek zonnepanelen moet beschikken. Elke lidstaat van de Europese Unie moet uiterlijk op 31 december 2019 een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan indienen bij de Europese Commissie voor de periode 2021-2030. Als […]