Aandeel zonne-en windenergie een derde hoger in 2020

dak zonnepanelen

België heeft er een prima jaar opzitten wat betreft de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Zo weet beheerder van het hoogspanningsnet Elia dat ons land een derde meer stroom uit zon en wind haalde dan in 2019. In 2019 bedroeg de Belgische stroomproductie uit hernieuwbare energiebronnen 11,5 terawattuur. In het voorbije jaar groeide de […]

‘Wind- en zonne-energie nu vaak al goedkoopste vorm van nieuwe elektriciteit’

Wind- en zonne-energie zijn op de meeste plaatsen ter wereld de goedkoopste vorm van nieuwe elektriciteit. Dat blijkt uit een studie van Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Volgens de onderzoekers van BNEF zal er over 5 jaar een omslagpunt volgen waarop het duurder zal zijn om een bestaande kolen- of aardgascentrale te exploiteren dan om […]

Record aan groene stroom overspoelt Belgisch net

Groene stroom

Door twee nieuwe windparken op zee zal België dit jaar meer hernieuwbare energie produceren dan ooit. Met op piekmomenten meer dan de helft stroom uit wind en zon staat de netbeheerder Elia voor de moeilijke uitdaging files op het stroomnet te voorkomen. Toen op zaterdag 31 oktober de wind op de Noordzee aanwakkerde, kwam ’s […]

Zonne- en windenergie goedkoper dan kolen en gas

Nieuwe zonneparken en windmolens hebben een cruciaal kantelpunt bereikt. Doorgaans produceren ze stroom met lagere kosten dan de goedkoopste elektriciteitscentrales op kolen en gas. Zo’n 10 jaar geleden waren nog forse subsidies nodig om de concurrentie met fossiele elektriciteitsproducenten aan te kunnen, maar vandaag is hernieuwbare energie op veel plaatsen in de wereld de goedkoopste […]

Europa wekt voor het eerst meer duurzame dan fossiele stroom op

zon en wind

In de eerste helft van 2020 heeft Europa voor het eerst meer duurzame elektriciteit opgewekt – met onder meer windmolens en zonnepanelen – dan fossiele stroom. Dat meldt klimaatdenktank Ember. De denktank publiceert ieder jaar een rapport over de Europese energievoorziening en duurzaamheid daarvan. 11 procent groei Met windmolens, zonnepanelen, waterkrachtcentrales en biomassacentrales werd 40 […]