digitale meter
Terugdraaiende teller of nieuw tariefsysteem digitale meter? Enkele vuistregels

Op 1 juli ging netbeheerder Fluvius van start met de plaatsing van digitale meters bij particuliere zonnepaneleneigenaars. Na plaatsing van de digitale meter dient u te beslissen voor welke tariefstructuur u opteert.

Zo heeft u de mogelijkheid om gedurende 15 jaar (vanaf datum AREI-keuring) te blijven genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller. In dat geval zal uw digitale meter ‘virtueel’ terugdraaien. Onder deze tariefstructuur betaalt u jaarlijks het prosumententarief op basis van het vermogen van uw omvormer.

Hiernaast kan u ook voor de nieuwe tariefstructuur kiezen waarbij uw digitale meter niet als een terugdraaiende teller werkt, maar waarbij de nettarieven worden berekend op basis van werkelijke afname. Het prosumententarief vervalt.

Vuistregel

Maar welk van beide tariefstructuren is nu het meest geschikt voor uw situatie?

Indien u overdag vaak thuis bent en veel energie verbruikt wanneer de zon schijnt, bent u allicht het best af met de nieuwe tariefstructuur.

Indien u overdag weinig thuis bent en vooral ’s ochtends en ’s avonds energie verbruikt, komt het bestaande systeem van de terugdraaiende teller allicht het voordeligst uit.

Hoe groot uw voordeel is hangt af van enkele factoren.

Vereenvoudigd cijfervoorbeeld

Veronderstel een gemiddeld gezin dat een stroomprijs van 300 euro/MWh betaalt. De totale stroomprijs is als volgt opgebouwd:

– Distributiekosten: 200 euro/MWh
– Eigenlijke elektriciteitskost: 100 euro/MWh

Veronderstel een zonnepaneleninstallatie met een opbrengstfactor van 1.000 kWh/kWp waarbij de omvormer (1 kVA) 1 op 1 gedimensioneerd is met de zonnepanelen (1 kWp) en een andere installatie met een overdimensionering van de omvormer (0,5 kVA). Voor het prosumententarief veronderstellen  we een benaderende waarde van 100 euro per kVA geïnstalleerd omvormervermogen.

Groene stroom

Voordeel stroombesparing digitale meter met behoud voordeel terugdraaiende teller

Dimensionering omvormer Voordeel stroombesparing
1 op 1 dimensionering omvormer (1 kVA) met zonnepanelen (1 kWp) = Totale stroomprijs – Prosumententarief = 300 euro/MWh – 100 euro  = 200 euro/MWh
Overdimensionering omvormer (0,5 kVA) = Totale stroomprijs – Prosumententarief = 300 euro/MWh – 50 euro  = 250 euro/MWh

Uw stroombesparing bij een digitale meter met behoud van het voordeel van de terugdraaiende teller is, zoals uit bovenstaand cijfervoorbeeld blijkt, groter naarmate uw omvormer overgedimensioneerd is.

Voordeel stroombesparing nieuw tariefsysteem digitale meter

De stroombesparing bij het nieuwe tariefsysteem onder de digitale meter neemt toe naarmate het percentage van eigen verbruik groter wordt.

Het eigen verbruik is de verhouding van de hoeveelheid van de geproduceerde zonne-energie die u verbruikt ten opzichte van de totaalproductie uit de zonnepanelen.

Het percentage eigen verbruik wordt op jaarbasis berekend om seizoensinvloeden af te vlakken.

Percentage eigen verbruik op jaarbasis (%) Voordeel stroombesparing
10% 120 euro/MWh
20% 140 euro/MWh
30% 160 euro/MWh
40% 180 euro/MWh
50% 200 euro/MWh
60% 220 euro/MWh
70% 240 euro/MWh
80% 260 euro/MWh
90% 280 euro/MWh
100% 300 euro/MWh

Het voordeel van de stroombesparing wordt als volgt berekend: [(1- percentage eigen verbruik) x Eigenlijke elektriciteitskost (euro/MWh))+(percentage eigen verbruik x Totale stroomprijs (euro/MWh))].

Voor een eigen verbruik van 40% gebeurt de berekening dus als volgt: [(1-0,4) x 100 euro/MWh) + (0,4 x 300 euro/MWh)] = 180 euro/MWh

Een gezin met een overgedimensioneerde omvormer en een eigen verbruik van 40% bespaart onder het bestaande systeem met terugdraaiende teller ongeveer 250 €/MWh ten opzichte van 180 euro/MWh zoals eerder berekend voor het nieuwe tariefsysteem.

Gezinnen met een eigen verbruik van 60% en een 1 op 1 gedimensioneerde omvormer zijn dan weer beter af met de nieuwe tariefstructuur (stroombesparing 220€/MWh t.o.v. 200€/MWh).

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

7 reacties

 1. Als ik het voorbeeld volg dan kan ik het volgende berekenen :
  Ik heb een digitale meter en daardoor weet ik exact hoeveel mijn eigen verbruik is. Momenteel is mijn eigen verbruik van mijn zonnepanelen 60%. Dat zou dus betekenen dat ik een voordeel zou moeten hebben van 220 € per Mwh = 220 € per 1000Kwh. Mijn zonnepanelen produceren per jaar 5800 Kwh.
  Mijn voordeel zou dus 1276 € moeten zijn per jaar.
  Dat is meer dan het dubbele van wat mijn prosumententarief kost.
  Spijtig dat 90 % en 100 % eigen verbruik niet bestaat anders zou ik volgens deze rekenmethode tot 1740 € kunnen besparen.
  Dat dit allemaal niet klopt word bewezen door het feit dat men zelfs bij 10 % eigen gebruik een besparing doet.
  Het is pas vanaf 30 % dat men kan besparen en de besparing kan nooit hoger worden dan het bedrag van het prosumententarief.
  Ik heb hier al eens op gereageerd maar men wil blijkbaar niet inzien dat men verkeerd is.

  1. Hoe kan jij dat aflezen wat je verbruikt Jean? Mijn digitale meter staat op meting 1.8.0 (totale verbruik) overdag als de zon schijnt stil terwijl er 2 airco’s draaien….dus dat is niet mijn totale verbruik…ik vind dicteert misleidend en kan aan het aflezen van die meter niet aan uit!! Wie kan me uitleggen hoe ik mijn totale verbruik kan zien? Op 2.8.0 zie ik de injectie van de zonnepanelen en dat kan wel kloppen, maar de 1.8.0 is volgens mij toch niet het totaal wat ik al heb verbruikt sinds de meter staat? En waarom staat hij stil overdag..?

 2. Met alle respect, maar dit is zo “summier” opgevat dat je er geen enkele realistische uitkomst kan mee maken.
  Waar haalt men die getallen vandaan??!
  Wie heeft nu een omvormer vermogen van 1kW geïnstalleerd???…
  De verhouding taksen/feitelijke elektriciteitskosten klopt langs geen kanten!!

  En iets helemaal anders: wie kan mij het volgende verklaren:
  Wie bij leverancier INTERGEM // GASELWEST zit, betaald volgende procumententarief:
  2016: 80,82 €/kW // 113,03 €/kW
  2017: 93,36 €/kW // 128,15 €/kW
  2018: 87,14 €/kW // 121,46 €/kW
  2019: 77,21 €/kW // 109,24 €/kW
  Waarom dat verschil??
  Wat is de locatie van de “krachtbron”???

  Mvg,
  Marnix De Grie

 3. Aan alle mede-eigenaars zonnepanelen -10KW:

  WEES AANDACHTIG!!
  Indien u beslist om de “virtuele terugdraaiende meter” kiezen voor de rest van de jaren (tot uw installatie 15jaren oud is), dan kan je NIET MEER VERANDEREN van KEUZE!!
  Dus bereken heel goed vooraleer je beslist!!

  NOOT: ga naar het artikel van 17/7/2019 en lees mijn reacties aldaar. Zo help je mede-eigenaars (en mijzelf!!) om de juiste beslissing te nemen.
  Mvg,
  Marnix De Grie

 4. Heeft er eigenlijk al iemand weet van een mogelijke tarifering.
  Ik vind dit toch raar dat men slimme meters komt plaatsen alvorens men maar enig zicht heeft op de tariefvoorwaarden/de parameters in het elektriciteitscontract ( Wat is de prijs voor een teruggeleverde kWh, distributiekosten, … ).
  Hoe kan men nu een inschatting maken wat men dient te kiezen ?
  Toch allemaal vreemd, die simulaties, nee ?

  1. Beste Jan.
   Er zijn een aantal zaken waarvan je zeker van bent en andere die onzeker blijven net zoals dat in het verleden ook was.
   1 ding is zeker groene stroom is duurder dan grijze stroom en dat zal zo blijven omdat met het wegvallen van de kerncentrales nog veel meer geïnvesteerd zal moeten worden in productie van groene stroom. Meer investeren betekent ook duurdere prijzen vooral ook omdat er een tekort aan groene stroom zal blijven bestaan.
   Een tweede punt is zeker nl dat de distributietarieven zullen veranderen. Met al die nieuwe investeringen die eraan zitten te komen kan het niet anders dat zeker vanaf 2025 of vroeger die distributietarieven duurder zullen worden.
   Zal het voor iedereen duurder worden? Ik denk het niet. Sommigen die zonnepanelen installeren en die met een digitale meter energiebewust omgaan met hun stroom gaan minder moeten betalen. Als je dus in staat bent om zoveel mogelijk van uw eigen energie gespreid te gebruiken kan je tot de groep behoren die er voordeel zal uithalen wat betreft de distributiekost.
   Als de saldering in de toekomst wegvalt zal het voor zonnepaneeleigenaars interessant worden om meer te produceren dan ze verbruiken omdat er dan een teruglever-vergoeding dient gegeven te worden aan de eigenaars die teveel produceren. In Duitsland 2x de marktprijs en in Frankrijk 4 x de marktprijs van grijze stroom.
   Tot dan betaal je niets voor uw gecompenseerd verbruik. Vanaf dan krijg je extra geld van de leverancier voor uw teveel geproduceerde groene stroom.
   Ik vermoed dat je binnen enkele jaren een veel betere inschatting zult kunnen maken wat dat betreft dan nu.
   Zonnepanelen goedkoper en efficienter, batterijen goedkoper, tarieven die vastliggen. Er is dus geen haast gemoeid bij de beslissing om zonnepanelen te leggen. Die 500 a 700 € die je jaarlijks kunt uitsparen kan je tot eind 2020 nog realiseren en hoe dichter we de kernuitstap naderen of de maatregelen om tegen 2030 toch aan de eu normen te voldoen hoe meer voordeel je er zult uithalen. Dat is mijn mening.
   Voor wat de digitale meter betreft : als je niet verandert van tarief blijft uw rekening dezelfde als voordien. Die meter verandert daar niets aan. Als je wel verandert van tarief dan moet je eerst zeker weten dat je meer dan 30% zelfconsumptie hebt omdat het pas dan goedkoper wordt.

 5. Heeft er eigenlijk al iemand weet van een mogelijke tarifiering.
  Ik vind dit toch raar dat men slimme meters komt plaatsen alvorens men maar enig zicht heeft op de tariefvoorwaarden/de parameters in het elektriciteitscontract ( Wat is de prijs voor een teruggeleverde kWh, distributiekosten, … ).
  Hoe kan men nu een inschatting maken wat men dient te kiezen ?
  Toch allemaal vreemd, die simulaties, nee ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS