Site pictogram Ilumen

Totaalbudget Vlaamse batterijpremie opgetrokken, steunbedrag per aanvraag daalt

iLubat thuisbatterij

Vlaamse zonnepaneleneigenaars wiens installatie is uitgerust met een batterijopslagsysteem kunnen hiervoor een premie aanvragen. Het totaalbudget voor deze premie, die nog tot eind 2021 kan aangevraagd worden, wordt opgetrokken van 1 miljoen euro naar 2,2 miljoen euro.

Hier tegenover staat wel dat vanaf 1 april het steunbedrag per aanvraag zal worden verlaagd van 250 euro/kWh naar 200 euro/kWh met als maximumsteun 1.800 euro in plaats van 3.200 euro.

Periode aanvraag premie 1 januari – 31 maart 2021 1 april – 31 december 2021
Steun in euro/kWh 250 200
Maximum steun in euro 3.200 1.800
Maximumsteunpercentage 35% investeringskosten 35% investeringskosten

Digitale meter

“Om in aanmerking te komen voor de premie moet u de premie-aanvraag tijdig indienen, uiterlijk binnen de drie maanden na datum van de laatste factuur (= eindfactuur). U hoeft echter niet over alle nodige bewijzen te beschikken om een aanvraag op te starten: een (voorschot)factuur van de thuisbatterij volstaat. In geval van leasing is het ondertekende leasingcontract voor de leasing van de thuisbatterij voldoende. Ontbrekende stukken kan u later toevoegen aan uw premiedossier”, klinkt het op Energiesparen.be .

“We dringen er echter op aan om uw dossier zo snel mogelijk te vervolledigen. De premie kan pas uitbetaald worden als een dossier volledig en goedgekeurd is. Eens het budget uitgeput is, kunnen er geen premie-aanvragen meer uitbetaald worden.

“Om aanspraak te maken op de premie moet u o.a. over een digitale meter beschikken. U kan uw digitale meter(s) sneller dan gepland aanvragen bij Fluvius (de vervanging van een standaard elektriciteits- en aardgasmeter kost in dat geval  88 euro). Dit kan enige tijd in beslag kan nemen. We raden u ook aan om bewijzen van externe organisaties (o.a. het attest van Fluvius) op tijd aan te vragen.”

Meer info over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor de Vlaamse premie thuisbatterij vindt u terug op Energiesparen.be .

Uw zonnepanelen uitrusten met een batterij?

Maak kennis met onze iLubat 2.5 en vraag vrijblijvend uw offerte aan!

Mobiele versie afsluiten