Digitale meter clean
Uitrol digitale meter wordt straat voor straat hervat

Vóór het arrest van het Grondwettelijk Hof was gepland om de klassieke meters eerst te vervangen bij de prosumenten (zoals eigenaars van zonnepanelen) en uiterlijk eind 2022 alle prosumenten van een digitale meter te voorzien.

Na het arrest van het Grondwettelijk Hof, heeft de Vlaamse Regering de uitrol van de digitale meter bij bestaande prosumenten tijdelijk (tot 1 juli 2021) on hold gezet en de einddatum geschrapt waarop alle prosumenten moeten zijn omgebouwd.

Prosumenten zullen nu een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat. Dit komt de efficiëntie van de uitrol ten goede: of u nu zonnepanelen heeft of niet, iedereen komt tegelijk aan bod.

Het is belangrijk dat de uitrol van de digitale meter verder doorloopt: digitale meters zijn cruciaal om ons distributienet toekomstbestendig te maken en te vermijden dat er zeer grote investeringen moeten gebeuren om het distributienet te versterken.

Door deze zeer grote investeringen te voorkomen, wordt er vermeden dat het distributienettarief de komende jaren fors stijgt. Eigenaars van zonnepanelen, kleine windturbines, … die op eigen initiatief een digitale meter aanvragen, krijgen dan ook een ‘bonus’ van 100 euro.

Bron: VEKA Nieuwsbrief, 12 juli 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

23 reacties

 1. Zonnepaneleneigenaars worden geschrapt als prioritaire doelgroep en gewoon meegenomen in de planmatige uitrol van de digitale meter. Er werd afgesproken met Fluvius dat bestaande zonnepaneleneigenaars sowieso tot 1 januari 2025 zonder gevolg Fluvius kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt uiteraard niet voor nieuwe eigenaars van zonnepanelen en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad, bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter of als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst wordt. Deze prosumenten zullen alsnog geconfronteerd kunnen worden met de installatie van een digitale meter voor 2025 en met het verlies van het voordeel van die terugdraaiende teller.

  1. Moeten wij effectief zelf contact opnemen met Fluvius als we geen digitale meter willen? Is de regelgeving weeral veranderd dan? Ik dacht dat we sowieso tot 1/1/2025 geen digitale meter zouden krijgen… (wij hebben zonnepanelen sinds 8 augustus 2010 en kunnen dus nog tot 2025 wachten).

 2. Ik heb verschillende installaties van 2008 2010 2015 2016 alles volgens de regels geinstalleerd en toch zegt men dat men alleen met de eerste installatie rekening kan houden zowel voor de digitale meter zowel als de premies , dus vroegtijdig een digitale meter en geen premies voor de latere installaties waar is hier de rechtvaardige behandeling van de consument ????? Straks moeten we.nog bijbetalen voor deze installaties !!!!!!! Onze minister van energie vindt elke week iets nieuws, nu zijn het de biocentrales die met hout pellets werken. Wat zal het volgende week zijn??????????

 3. Zijn we echt weer herbegonnen met verkeerdelijke info ? Ilumen toch , er is toch beslist dat zonnepaneelhouders mogen een uitstel vragen tot 2025 voor het plaatsen van een slimme , digitale meter . Niets van dat alles in uw artikel , lijkt me dat jullie met de stroom van desinformatie volop meevaren . Straat per straat zal worden aangepakt , en sorry als je het niet aanvroeg , ook met je zonnepanelen krijg je nu een slimme meter !! Iedereen doet mee in desinfo ook Ilumen . En dan maar hopen dat we dan wel ‘ slimme ‘ batterijen zal aanschaffen . Waar zijn we toch mee bezig ? Nog iets anders , vroeger maximaal uitrichten van de panelen om de topopbrengst van de zon op te brengen . Nu beter de panelen anders uitrichten zodat ze in totaliteit minder opbrengen , jongens toch . Leg ze op uitzicht op het noorden , dan brengen ze niets op .

  Blijft ook hangen bij mij het Grondwettelijk hof in Belgie : Vlaanderen njet voor terugdraaiende teller , Wallonië geen probleem .
  Waar leven wij toch ???

 4. We hebben accumulatie verwarming en warm water. Er is sprake dat deze distributie verdwijnt en dat wij moeten overschakelen naar een andere energiebron .Eerst vroeger deze vorm verwarmen en warm water promoten en nu ons straffen,wij zijn echt gejost.
  Zoals altijd de kleine man draait op voor die zakkenvullers.

 5. Het bedriegen en leugens gaat gewoon verder .
  De terugdraaiend teller lost veel problemen en nutteloze administratie op om de effect van het wegvallen te verdoezelen.
  Alle Belgen zijn niet meer gelijk .Hopelijk wordt Het Grondwettelijk Hof afgeschaft met de nieuwe hervormingen .Een dikke besparing en minder duur gepruts verzekerd .De prijzen stijgen + 21% BTW bovenop dat was het doel .Dan nog een sociaal capaciteitstarief voor de lage verbruiker bovenop die nog gestraft wordt voor zijn zuinigheid

 6. In het artikel wordt gesteld dat – zonder digitale meter – de distributienet tarieven sterk zullen stijgen door de investeringen die nodig zijn om het netwerk aan te passen aan decentrale productie. Dit geeft een vertekend beeld. Er moet in elk geval sterk geïnvesteerd worden in het netwerk, ook om de toegenomen vraag te voldoen die zal gedreven worden door het afschaffen van fossiele brandstoffen.
  De hoge distributietarieven worden veroorzaakt door de belastingen en ook door ‘verborgen’ belastingen, met name de extreem hoge dividenden die de gemeenten verwachten op hun aandelen in Fluvius.
  Er is dringend een beleidswijziging nodig waarbij de energie regulator zich inderdaad bekommert om het garanderen van de toekomstige energiebevoorrading (in lijn met de internationale engagementen) en niet enkel optreedt als lobbygroep van de elektriciteit-distributeurs

 7. doel is 80% tegen einde 2024 100% tegen einde 2029 (fluvius heeft 3 extra aannemers opdracht gegeven voor mee te werken)

  extract webstek fluvius planning checker: – let wel dat kan van vandaag op morgen worden aangepast
  Heb je zonnepanelen? Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof, plaatsen we op dit moment geen digitale meters bij eigenaars van zonnepanelen, in dienst genomen voor 2021. Het is dan ook niet mogelijk om in de planningschecker te bekijken wanneer je meters vervangen worden.
  Bij eigenaars met zonnepanelen, ouder dan 15 jaar of in dienst genomen vanaf 2021, plaatsen we wel digitale meters.

 8. wie geeft nu eens het juiste antwoord of de digitale meter tot 2025 kan geweigerd worden zonder gevolg of niet.
  kan men zo maar afspraken verbreken 20 jaar terugdraaiende teller kan verbreken
  mag ik dan als voorbeeld ook geen belastingen meer betalen omdat ik daar genoeg van heb ?

 9. Uit het artikel: “Het is belangrijk dat de uitrol van de digitale meter verder doorloopt: digitale meters zijn cruciaal om ons distributienet toekomstbestendig te maken en te vermijden dat er zeer grote investeringen moeten gebeuren om het distributienet te versterken.”

  Ervan uitgaande dat consumenten (wij dus) ons niet op magische wijze anders gaan gedragen na installatie van een digitale meter –> kan iemand mij uitleggen HOE de digitale meter grote noodzakelijke investeringen aan het distributienet gaat vermijden? Ik vind dit nogal een groteske claim die voor waar wordt aangenomen maar nooit onderbouwd wordt.

  1. Hoe meer digitale meters geplaatst zijn, hoe beter de netbeheerders de energiestromen continu “online” kunnen monitoren. Die geeft hen de mogelijkheid de knelpunten in hun net te detecteren en gericht investeringen te doen om deze te verhelpen. “Meten is weten” om kosten te besparen.

   .

   1. Hoi Wim,
    Daar kan ik me wel in vinden maar daarvoor hoef je toch niet op individueel huishouden niveau ieder kwartier data te verzamelen? Volgens mij zijn meters op strategische plaatsen in het netwerk op straat of op wijkniveau hiervoor afdoende.

    Daarnaast voorkomt het dus geen investeringen maar staat er: we moeten alles meten zodat we weten waar we moeten investeren. Dus dit voorkomt geen dure investeringen.

 10. Mensen met accumulatie verwarming hebben 2 gescheiden stroomcircuits in hun woning met 2 meterkasten.
  1- een meterkast met de gewone stroom dag , maar soms met een dubbele teller voor de nacht en we stroom
  2- een 2de meterkast voor de aparte stroomleiding exclusief nacht accumulatie.

  Gebruikers van accumulatie krijgen een verminderd tarief op hun distributie tot 2028.
  Mijn vraag ? : Hoe wordt dit opgelost ? 1— 1 digitale meter of 2— 2 digitale meters of 3— wachten tot 2028 tot er geen vermindering meer voorzien wordt.

 11. De Vlaamse regering heeft intussen met netbeheerder Fluvius ook afgesproken dat zonnepaneeleigenaars met een analoge teller sowieso tot begin 2025 zonder gevolg kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Die afspraak geldt niet voor nieuwe prosumenten en voor prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad.

  1. Ik had inderdaad ook het idee dat het was volgens de uitspraak van Kurt.
   In mijn geval, geplaatst in 2009, dus tot 2024 zou ik de digitale meter kunnen tegen houden.
   Mijn vraag is nu waar vind ik die regel terug. Is dit een wet die gestemd is of…?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS