Site pictogram Ilumen

Uitrol digitale meter wordt straat voor straat hervat

Digitale meter clean

Vóór het arrest van het Grondwettelijk Hof was gepland om de klassieke meters eerst te vervangen bij de prosumenten (zoals eigenaars van zonnepanelen) en uiterlijk eind 2022 alle prosumenten van een digitale meter te voorzien.

Na het arrest van het Grondwettelijk Hof, heeft de Vlaamse Regering de uitrol van de digitale meter bij bestaande prosumenten tijdelijk (tot 1 juli 2021) on hold gezet en de einddatum geschrapt waarop alle prosumenten moeten zijn omgebouwd.

Prosumenten zullen nu een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat. Dit komt de efficiëntie van de uitrol ten goede: of u nu zonnepanelen heeft of niet, iedereen komt tegelijk aan bod.

Het is belangrijk dat de uitrol van de digitale meter verder doorloopt: digitale meters zijn cruciaal om ons distributienet toekomstbestendig te maken en te vermijden dat er zeer grote investeringen moeten gebeuren om het distributienet te versterken.

Door deze zeer grote investeringen te voorkomen, wordt er vermeden dat het distributienettarief de komende jaren fors stijgt. Eigenaars van zonnepanelen, kleine windturbines, … die op eigen initiatief een digitale meter aanvragen, krijgen dan ook een ‘bonus’ van 100 euro.

Bron: VEKA Nieuwsbrief, 12 juli 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Mobiele versie afsluiten