Dak zonnepanelen Futech klant
Uw zonnepanelenproject uitstellen voor subsidie of niet?

Onlangs maakte de Vlaams Overheid bekend dat er vanaf 1 januari 2021 een subsidie in het leven wordt geroepen voor nieuwe residentiële zonnepanelenprojecten. Is het zinvol om uw investering tot volgend jaar uit te stellen, of stelt u toch best uw voordeel van de terugdraaiende teller veilig?

Gezinnen die nog dit jaar een particulier zonnepanelenproject (omvormervermogen < 10 kVA) realiseren kunnen gedurende 15 jaar genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller, op voorwaarde dat de installatie nog vóór 1 januari 2021 wordt onderworpen aan een conforme AREI-keuring. Onder deze tariefstructuur betalen zij jaarlijks het prosumententarief op basis van het vermogen van hun omvormer.

Vanaf 1 januari 2021 houdt voor nieuwe installaties het principe van de terugdraaiende teller op met bestaan en vervalt het prosumententarief. De nettarieven worden berekend op basis van werkelijke afname van het net. Hiernaast werden er voor gezinnen die beslissen om vanaf 2021 een zonnepaneleninstallatie te plaatsen subsidies in het leven geroepen.

Voor 2021 bedraagt de premie 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek en 150 euro per kilowattpiek voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek. Voor alles boven dat geïnstalleerd vermogen is er geen steun meer. Een installatie van 6 kilowattpiek of meer krijgt dus 1.500 euro steun. In het totaal wordt er voor 2021 een budget van 32 miljoen euro voorzien, waardoor minimum 21.333 gezinnen van de regeling kunnen profiteren. De subsidiëring loopt over de periode van vier jaar en is enkel van toepassing voor bestaande woningen met een bouwaanvraag vóór 2014.

Investering uitstellen of niet?

Indien u van plan bent een zonnepaneleninstallatie te realiseren staat u dus voor een belangrijke beslissing. Kiest u er best voor om uw installatie nog dit jaar te laten plaatsen, om zo het voordeel van de terugdraaiende teller veilig te stellen, of wacht u beter nog tot 2021 om van de subsidie te kunnen genieten?

Deze beslissing is sterk afhankelijk van uw verbruiksprofiel en van de hoeveelheid van de geproduceerde zonne-energie die u meteen gebruikt in uw huishouden.

Een belangrijke vuistregel is dat u hoger uw direct verbruik, hoe interessanter de nieuwe tariefstructuur.

Indien u overdag vaak thuis bent en veel energie verbruikt wanneer de zon schijnt (hoog direct verbruik), bent u allicht het best af met de nieuwe tariefstructuur.

Indien u overdag weinig thuis bent en vooral ’s ochtends en ’s avonds energie verbruikt (laag direct verbruik), komt het bestaande systeem van de terugdraaiende teller allicht het voordeligst uit.

Hoe groot uw voordeel is hangt af van enkele factoren.

Vereenvoudigd cijfervoorbeeld

Veronderstel een gemiddeld gezin dat een stroomprijs van 300 euro/MWh betaalt. De totale stroomprijs is als volgt opgebouwd:

– Distributiekosten: 200 euro/MWh
– Eigenlijke elektriciteitskost: 100 euro/MWh

Veronderstel dat er op de bestaande woning van het gezin (bouwvergunning aangevraagd vóór 2014) een zonnepaneleninstallatie wordt geplaatst met een opbrengstfactor van 1.000 kWh/kWp waarbij de omvormer (1 kVA) 1 op 1 gedimensioneerd is met de zonnepanelen (1 kWp) of een installatie met een overdimensionering van de omvormer (0,5 kVA). Eventuele productieverliezen ten gevolge van bijvoorbeeld oriëntatie worden niet in rekening gebracht om het vergelijk zo eenvoudig mogelijk te houden.

Voor het prosumententarief veronderstellen  we een benaderende waarde van 100 euro per kVA geïnstalleerd omvormervermogen. De eenmalige Vlaamse subsidie bij plaatsing in 2021 bedraagt voor een installatie van 1 kVA 300 euro. Bij het nieuwe tariefsysteem (plaatsing 2021) wordt er tevens rekening gehouden met een vergoeding voor injectie die wordt ingeschat op ongeveer 30 euro/MWh.

Groene stroom

Voordeel jaarlijkse stroombesparing bij plaatsing in 2020 (behoud voordeel terugdraaiende teller)

Dimensionering omvormer Voordeel jaarlijkse stroombesparing
1 op 1 dimensionering omvormer (1 kVA) met zonnepanelen (1 kWp) = Totale stroomprijs – Prosumententarief = 300 euro/MWh – 100 euro  = 200 euro/MWh
Overdimensionering omvormer (0,5 kVA) = Totale stroomprijs – Prosumententarief = 300 euro/MWh – 50 euro  = 250 euro/MWh

Indien u er voor opteert om uw zonnepaneleninstallatie nog dit jaar te laten realiseren, wordt uw voordeel groter naarmate uw omvormer wordt overgedimensioneerd.

Voordeel jaarlijkse stroombesparing bij plaatsing in 2021 (nieuw tariefsysteem)

Indien u uw investering uitstelt naar 2021, neemt uw stroombesparing toe naarmate het percentage van eigen verbruik groter wordt.

Het eigen verbruik is de verhouding van de hoeveelheid van de geproduceerde zonne-energie die u verbruikt ten opzichte van de totaalproductie uit de zonnepanelen.

Het percentage eigen verbruik wordt op jaarbasis berekend om seizoensinvloeden af te vlakken.

Zoals eerder vermeld wordt het tarief voor injectie in het net geschat op 30 euro/MWh.

Percentage eigen verbruik op jaarbasis (%) Voordeel jaarlijkse stroombesparing
10% 57 euro/MWh
20% 84 euro/MWh
30% 111 euro/MWh
40% 138 euro/MWh
50% 165 euro/MWh
60% 192 euro/MWh
70% 219 euro/MWh
80% 246 euro/MWh
90% 273 euro/MWh
100% 300 euro/MWh

Het voordeel van de stroombesparing wordt als volgt berekend: [(1- percentage eigen verbruik) x vergoeding voor injectie (euro/MWh))+(percentage eigen verbruik x Totale stroomprijs (euro/MWh))].

Voor een eigen verbruik van 30% gebeurt de berekening dus als volgt: [(1-0,3) x 30 euro/MWh + (0,3 x 300 euro/MWh)] = 111 euro/MWh.

Investering 2020

Voor een gezin dat overdag weinig thuis is en bijgevolg vooral ’s ochtends en ’s avonds veel verbruikt, is het in de meeste gevallen het meest interessant om nog in 2020 een zonnepaneleninstallatie te plaatsen.

Veronderstel bijvoorbeeld een gezin met een eigen verbruik van 30% en een nieuwe installatie met een overgedimensioneerde omvormer. Onder het systeem van de terugdraaiende teller bespaart dit gezin jaarlijks 250 €/MWh. Stel dat het gezin haar investering uitstelt tot 2021, is de besparing bij een direct verbruik van 30% slechts 111 euro/MWh. De éénmalige premie van 300 euro bij het uitstellen van de investering tot 2021, is met andere woorden reeds na iets meer dan 2 jaar terugverdiend door de grotere jaarlijkse besparing onder het systeem van de terugdraaiende teller.

Investering 2021

Voor een gezin dat overdag veel thuis is en bijgevolg veel energie verbruikt wanneer de zon schijnt, is het in de meeste gevallen het meest interessant om de investering tot 2021 uit te stellen.

Veronderstel bijvoorbeeld een eigen verbruik van 70% en een nieuwe installatie met een 1 op 1 gedimensioneerde omvormer. Onder de nieuwe tariefstructuur (plaatsing 2021) is de jaarlijkse besparing 219 €/MWh ten opzichte van een jaarlijkse besparing van 200 €/MWh onder het systeem van de terugdraaiende teller (plaatsing 2020). Hierbij komt ook nog eens het eenmalige voordeel van de premie van 300 euro voor plaatsing in 2021.

Op zoek naar het geschikte tariefsysteem voor uw zonnepanelen?

Dat kan met energiemonitor Smappee! Vraag nu uw offerte aan.

15 reacties

 1. heb deze week mijn offgrid installatie laten keuren 10kva omvormer normaal genoeg panelen om mijn gewoon verbruik te kunnen opwekken mijn warmtepomp en elektrische auto schakelen tussen net en batterij met omschakelrelais deze schakelen automatisch als de batterij op bepaalde spanningen komen dus zo min mogelijk op het net werkt goed was al een jaartje aan het testen maar nu dus officieel gekeurd en werkt prefect

  1. Zou ik ook eens willen weten. Want komt op dezelfde terugdraaiende meter ? Misschien interessant een kleinere installatie met batterij om de pieken en dalen op te vangen. Maar wordt dan weer duurder. Zijn er nog geen subsidies voor de batterij ?

   1. Voorlopig tot eind dit jaar.
    Ik zou ook de voorwaarden voor die premies eens goed doornemen want soms is de eenmailge premie voor de batterij op termijn nadeliger door (gedeeltelijk) verlies van andere voordelen (bv. GSC, terugdraaiende teller).

  2. Neen, in de voorwaarden staat dat er aan het aansluitingspunt die gebruikt wordt nog geen zonnepanelen mogen aangesloten zijn.

  3. Of die premie ook geldig is voor een uitbreiding op bestaande installatie weet ik niet.
   Denk er wel aan dat wat terugdraai effect betreft de de termijn vanaf je eerste installatie rekent.
   Als je bv. al 10 jaar een installatie hebt blijft voor je uibreiding nog slechts 5 jaar over inzake terugdraai effect.
   Mogelijks zal het grondwettelijk hof de VREG die deze regeling aanvecht gelijk geven en vervalt die 15 jaar terugdraai effect garantie.

   1. @Christiaan. De Vreg vraagt alleen de vernietiging van het artikel die het terugdraaieffect voor het distributietarief regelt. Het artikel zegt in feite dat je gegarandeerd 15 jaar prosumententax kan blijven betalen ipv van het nieuwe tarief.
    Momenteel heb je zowel met een analoge teller als met een dm geen terugdraaieffect op uw volledige zonneproductie voor wat uw distributiekost betreft.
    Je betaalt nl een vaste kost voor de totale productie = prosumententax.
    Het terugdraaieffect voor uw distributiekost werd dus vernietigd met de invoering van de prosumententax.
    Met het nieuwe tarief wordt dit gedeeltelijk hersteld. Je krijgt geen terugdraaieffect zoals in de eerste jaren tot de totale hoeveelheid zonneproductie maar wel tot het deel dat je werkelijk afneemt. In die optiek is uw meter dan teruggedraaid met de hoeveelheid Kwh die je onmiddelijk van uw zonnepanelen gebruikt. Wat de kost betreft kan dit zowel duurder als goedkoper uitvallen ; het hangt namelijk af van uw zelfconsumptie.
    De 15 jaar terugdraaieffect voor uw verbruik wordt niet aangevochten door de Vreg.
    Dat staat nl in artikel 42 en dat interesseert de Vreg niet.
    Gelukkig wordt dit wel aangevochten door de Creg. Waarom hopen we dat dit artikel vernietigd wordt? Als de (beperkte) garantie voor 15 jaar wegvalt dan blijft het terugdraaieffect onbeperkt bestaan zoals het nu is. Deze zogenoemde garantie is in feite niets anders dan een beperking in de tijd van iets dat al bestaat. Ik hoop dat iedereen die de logica volgt om dit te behouden zoals het is ook wilt dat die garantie wegvalt.

  4. De premiecriteria zijn heel duidelijk:

   – Zonnepanelen moeten geplaatst worden door een aannemer en geldt voor bestaande of een nieuwbouwwoning met bouwaanvraag tot 31 december 2013. Deze premie richt zich daarmee enkel op investeringen die niet onder het verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie vallen voor nieuwbouw dat sinds 1 januari 2014 van kracht is.
   – Per woning of wooneenheid kan maar 1 premie voor een pv-installatie worden toegekend, op voorwaarde dat nog geen andere pv-installatie aanwezig is.
   – De premie wordt alleen toegekend als de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 2 maanden na de ingebruikname bij de distributienetbeheerder zijn aangemeld.
   – Het premiebedrag zal jaarlijks aangepast worden aan de dalende investeringskosten om oversubsidiëring te vermijden. De premie is bovendien begrensd tot 40 procent van de investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen.
   – Looptijd premie: Van begin 2021 tot eind 2024.

 2. Jean D, je gaaat ook uit van een hele reeks veronderstellingen.
  Zolang er geen gerechtelijke uitspraak is is de terugdraaiende teller niet gegarandeerd.
  Niemand kent de bedragen van toekomstige injectievergoedingen zelfs niet of deze nog deel zullen uitmaken van een capaciteitstarief. Zelfs het terugdraaieffect voor louter de leveranciersprijs staat binnen bepaalde middens al ter discussie.
  Het enige waar je zeker van bent is dat niets gegarandeerd is.
  Vergelijken met wat dan ook heeft dus weinig zin.

  Het enige zinnige wat je kan doen is vanaf 01/01/2021 een PV-installatie plaatsen (nog vlug inzetten op de terugdraaiende teller is gewoon gokken) en deze onmiddellijk koppelen aan een thuisaccu waarvan de capaciteit ongeveer twee maal zo groot is als je nachtverbruik. Zo ga je de nadelen van het gemiddelde kwartuur maandelijks berekende capaciteitstarief al tegen. En dit zo vlug mogelijk om bij de eersten te zijn in 2021 om de volle premie nog binnen te halen. Je bent dan van twee zaken zeker: een premie en geen prosumententarief meer.
  Al de rest moet je uit je glazen bol halen.

 3. De fout die hier gemaakt wordt ligt in de berekening van het nieuwe tarief.
  Men gaat er hier vanuit dat men 0 € krijgt voor geïnjecteerde stroom. en dat men ook groenstroombijdrage gaat moeten betalen op niet gebruikte stroom.
  Zolang er geen uitsluitsel is over de prijs voor geinjecteerde stroom klopt de berekening niet.
  Ofwel komt er geen prijs voor de geinjecteerde stroom en blijft het terugdraaieffect dus gelden voor de leveranciersprijs. Ofwel komt er een vergoeding voor de geinjecteerde stroom.
  Bovendien zit in de stroomprijs ook de groenstroombijdrage en nog andere taksen waarbij het terugdraaieffect altijd behouden blijft omdat deze items zelfs niet voorkomen in het nieuwe decreet.
  Met de huidige stroomprijs is die groenstroombijdrage al bijna de helft van de stroomprijs.
  Als men hier rekening mee houdt moet men al minstens 50 € bijtellen bij de besparing met het nieuwe tarief.
  Voor iemand die 30% zelfconsumptie heeft is de besparing dan minstens 210 € ipv 160€
  Die eenmalige premie van 300 € zorgt er dan voor dat het bijna 8 jaar duurt vooraleer je winst maakt door de plaatsing niet uit te stellen tot 2021.
  Stel dat de Vreg en andere aanvragen tot vernietiging van de verschillende artikels van het decreet gelijk krijgen dan blijft het terugdraaieffect voor stroom bestaan en verandert alleen de distributiekost in 2021 dan wordt uw besparing bij 30% zelfconsumptie 260 € ipv 160€ . Dan is de eenmalige premie van 300 € in 2021 pure winst.
  Daarom is uitstellen beter dan dit jaar nog zonnepanelen leggen.
  Voor die mensen die deze formules willen toepassen moet je de volgende juiste waarden nemen
  prijs voor 1Mw vast contract van 1 jaar 100% groen

  stroom 33.0€
  100% groen 3.5€
  groenstroombijdrage 28.1 €
  heffingen 10,6€
  distributiekost 161.6€
  prosumententax 92 €

  totaal zonder zonnepanelen = 236.8 €
  totaal met zonnepanelen = 102.6€

  Besparing met 1Kva omvormer : 134.2 €
  Besparing met 0.5 Kva omvormer : 185.5 €

  Voordeel jaarlijkse stroombesparing bij plaatsing in 2021 (nieuw tariefsysteem)

  In de veronderstelling dat je 0 € krijgt voor je geinjecteerde stroom.

  30% zelfconsumptie is 30% besparen op stroom en distributie = 30% van (33+161.6) = 58,38€
  100% besparing op 100% groen en groenstroombijdrage = 31.6€
  Kostprijs = 236.8€ – 31.6 – 58.38 = 146,82 €
  besparing = 89.98€

  verschil met installatie in 2020 = 134.2-89.98 = 44;22€
  De premie van 300 € heb je dus pas na 6.8 jaar ingewonnen als je nu zonnepanelen installeert en dit is nog
  zonder vergoeding voor geïnjecteerde stroom die ofwel 1 op 1 zal blijven ofwel verplicht zal worden met een andere verhouding.
  Vanaf 40% zelfconsumptie is het verschil in besparing 24.76 €
  Dan duurt het minstens 12.1 jaar vooraleer je de premie teruggewonnen hebt door nu zonnepanelen te installeren ipv in 2021.

  tweede fout : de overdimensionering van de omvormer kan nooit 50% van het totaal bedragen
  Wie gaat nu 5000 Kva zonnepanelen leggen met een omvormer van 2.5 Kva?
  Maximum overdimensionering is hier in onze streken 80 tot 90% .

  1. Overdimensioneren van produktie is niet noodzakelijk fout. Het gaat gewoon om je uitgangspunt. Ik plaats bv. geen PV-installatie om er zo veel mogelijk geld uit te slaan maar om zo onafhankelijk mogelijk te zijn van de overheid en monopolisten. Als dat nog geld oplevert is dat mooi meegenomen maar niet de hoofdzaak.
   Een goede omvormer kan je veel mete onderdimensioneren tot 200% meer produktie te plaatsen dan het piekvermogen van de omvormer.
   Ik doe dus exact wat jij stelt: 10.000 Wp aan zonnepanelen (die gemiddeld jaarlijks 11.000 kWh opleveren) op een omvormer van 5 kVA. De reden is simpel, in de winter moet mijn productiecapaciteit hoog genoeg zijn om ieder etmaal de thuisaccu voldoende bij te laden om een etmaal te overbruggen. Een grote produktiecapaciteit (panelen) is ook veel goedkoper dan een batterij met een grote opslagcapaciteit. Bovendien ben je weinig met een batterij met grote capaciteit als je in het laagseizoen onvoldoende produktiemogelijkheden hebt om deze aan te vullen.

   1. Ik vind uw uitgangspunt best ok. Ik ben alleen niet overtuigd dat het hier in Belgie mogelijk is om onafhankelijk te worden van deze monopolisten en vooral van de overheid. Ik wil alleen als er verschillende mogelijkheden bestaan wel gebruik maken van de goedkoopste.
    Ik vind overproductie ook niet fout en al zeker niet met het nieuwe tarief. Uw aanpak is Inderdaad een goede oplossing. Ik wist alleen niet dat het mogelijk was om met nieuwe omvormers 200% zonnecapaciteit te leggen.
    Men kan dan later als het capaciteitstarief ingevoerd wordt een kleine batterij bijplaatsen die enkel de pieken wegwerkt op momenten dat de zon niet schijnt moest dat al nodig zijn.
    Resultaat : zeer laag verbruik en minimumtarief voor distributiekost.

  2. Bij herlezen van het artikel merk ik dat de injectieprijs die wordt toegepast 30 € /Mwh is terwijl ik 0 € gerekend heb.
   Als je 30€/Mwh krijgt dan wordt uw besparing
   verschil met installatie in 2020 = 134.2-89.98 – 30 = 14,22€
   dan duurt het 21 jaar vooraleer je break even zit met de premie als je in 2020 uw panelen installeert.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS