Verleng de levensduur van uw zonnepanelen met de PIDbox

Microcraks zonnepanelen

Verleng de levensduur van uw zonnepanelen met de PIDbox

De PIDbox voorkomt efficiëntieverlies ten gevolge van Potential Induced Degradation (PID) bij uw zonnepanelen. Bovendien verlengt dit toestel de levensduur van uw PV systeem.

Wanneer de zon op uw panelen schijnt, wordt slechts een gedeelte van de stralen omgezet in elektriciteit. Een ander gedeelte gaat verloren in de vorm van warmte. Hoe hoger het rendement van uw panelen, hoe lager dit warmteverlies.

Zonnepanelen met minder actieve cellen zullen dus meer opwarmen dan goed werkende cellen. Hierdoor ontstaan er warmteverschillen tussen de verschillende cellen, zoals zichtbaar bij onderstaande infrarood en elektroluminescentie test.

Infrarood testInfrarood test2
Fig 1: infrarood test                   Fig 2: elektroluminescentie 

MICROCRACKS

Het silicium dat in de zonnepanelen wordt gebruikt is erg dun (180 à 200 micrometer). Net als andere materialen zetten zonnepanelen uit ten gevolge van warmte. ’s Nachts, wanneer de temperatuur zakt, krimpen ze dan weer in om vervolgens overdag opnieuw uit te zetten omwille van de warmte. Door dit wederkerend proces kunnen er ‘microcracks’ ontstaan in de zonnepanelen waardoor de elektronen moeilijker gaan geleiden en er bijgevolg sneller degradatie optreedt. Dit heeft uiteraard een negatieve impact op de levensduur van het PV systeem.

Microcrack
Fig 3: zonnepaneel met microcracks

DELAMINATIE

Zonnepanelen zijn opgebouwd uit verschillende lagen, zoals glas, silicium en de eigenlijke cellen. Idealiter is de ruimte tussen de lagen vacuüm en is er dus geen sprake van vocht of lucht. In de praktijk is dit helaas niet altijd het geval. Lucht zet uit en krimpt ten gevolge van temperatuurschommelingen. Op deze manier bestaat het risico dat er cellen gaan afscheuren van het laminaat. Dit fenomeen, ook wel delaminatie genoemd, is nefast voor de levensduur van de zonnepanelen.

Delaminatie
Fig 4: delaminatie zonnepanelen

PIDbox

Maar op welke manier kan de PIDbox nu bijdragen aan een verlengde levensduur van uw zonnepanelen? Wanneer u dit toestel installeert, worden alle cellen niet alleen op dezelfde temperatuur gebracht maar zullen zij in het algemeen ook koeler zijn aangezien de efficiëntie stijgt. Dit heeft uiteraard een gunstig effect op de levensduur van uw installatie.

Wil je meer weten over de PIDbox?

Ontdek hoe de PIDbox het rendement van uw zonnepanelen verhoogt

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *