Verlies ik voordeel terugdraaiende teller na plaatsing digitale meter?

Elektriciteitsmeter

Verlies ik voordeel terugdraaiende teller na plaatsing digitale meter?

Vanaf 1 januari 2019 worden digitale meters geleidelijk aan overal in Vlaanderen geïnstalleerd, te beginnen bij (ver)bouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter.  Met de introductie van de digitale meter komt bij eigenaars van zonnepanelen het principe van de terugdraaiende teller op de helling te staan.

Terugdraaiende teller

Terugdraaiende teller zonnepanelen

Op bepaalde momenten verbruikt u niet alle elektriciteit die door uw zonnepanelen wordt opgewekt. Denk bijvoorbeeld maar aan een zonnig weekend waarin u niet thuis bent. In dit geval stroomt de overtollige elektriciteit naar het openbare net (= injectie).

Uiteraard is ook het omgekeerde mogelijk. ’s Nachts produceren uw zonnepanelen geen elektriciteit, maar verbruikt u wel als u bijvoorbeeld een licht aandoet of laat branden. In dit geval neemt u elektriciteit van het net af (= afname).

Elk jaar volgt er een eindafrekening. Belangrijk is dat u géén vergoeding ontvangt voor het ‘teveel’ aan elektriciteit dat u produceert. Indien u meer produceert dan verbruikt, wordt uw factuur opgemaakt alsof u niets verbruikt hebt. Uw meterstand op het moment van de opname is het nieuwe vertrekpunt. Met deze meterstand zal uw meterstand een jaar later vergeleken worden.

Compensatieregeling

Bij de introductie van de digitale meter vervalt het principe van de terugdraaiende teller. De Vlaamse regering garandeert echter dat iedere zonnepaneleninstallatie gedurende minstens 15 jaar zijn recht op de terugdraaiende teller zal behouden.

Elektriciteitsmeter

Wie dat wil, krijgt echter de mogelijkheid om vervroegd over te stappen naar een nieuw compensatiesysteem, dat vanaf 2021 zal toegepast worden op alle nieuwe zonnepaneleninstallaties. Hoe dit compensatiesysteem er exact zal uitzien is momenteel nog niet geweten.

Haal meer uit uw zonnepanelen met de PIDbox van iLumen

Vraag nu uw offerte aan!

Share this post

Comments (45)

 • Michel Reply

  Ik heb in september 2020 24 zonnepanelen op mijn dak laten leggen, goed voor een maximum jaarproductie van 7000 kw. Daarmee kan ik mijn jaarverbruik dekken en ook denken aan het installeren van een warmtepomp en het vervangen van onze 2 auto’s op benzine die elk 10 jaar oud zijn door elektrische wagens.
  Gelet op de afschaffing van de terugdraaiende teller heb ik besloten:
  – te blijven rijden met onze benzinewagens en ze eventueel te vervangen door andere benzinewagens
  – geen warmtepomp te installeren, maar verder te doen met mijn mazoutverwarming ( mazout zal waarschijnlijk mettertijd goedkoper worden )
  – in de zomer 12 zonnepanelen afschakelen ( fluitje van een cent ), vermits de overproductie tot niets dient. In de winter leg ik die weer aan.
  – eens kijken op wie er nog kan gestemd worden bij volgende verkiezingen

  17 januari 2021 at 16:49
 • Jean Reply

  Wat ik zie is dat je met een terugdraaiende analoge meter niet weet hoeveel hij teruggedraaid is en met een digitale meter exact kunt aflezen hoeveel hij teruggedraaid is. In de zomer bvb afname op 14 dagen 264 kw en injectie op 14 dagen 203 kw ; totaal verbruik is dus 61 Kw maw je kunt stellen dat de meter 203 Kw is teruggedraaid.
  Volgens de nieuwe regeling moet ik nu enkel distributiekosten betalen op 264 Kw (= de werkelijke afname)
  terwijl ik in het oude systeem distributiekosten op 61 Kw + prosumententarief moet betalen.
  Voor mij betekent dit 264Kw x 0.3 € = 79,2€ met een digitale meter
  en 61 x 0,3 € = 18,3 € + 20,8 € prosumententarief(14d) = 39,1€ volgens oud systeem
  In de winter bvb 400 Kw afname en 15 Kw injectie = verbruik 385
  betekent 400 x 0,3 = 120 € met een digitale meter
  en 385 x 0,3 = 115,5 + 20,8 € = 136,3 € in het oude systeem
  De prijs voor de leverancier blijft uiteraard hetzelfde in beide systemen.
  Je kan dus best pas na een jaar oordelen welk systeem voor elk van ons het voordeligst is.
  Met het nieuwe systeem kan je proberen om je toestellen te laten functioneren op het moment dat de zon schijnt want dan vermindert de werkelijke afname en worden de distributiekosten lager. Met het oude systeem maakt het minder uit want je heb geen vat op het prosumententarief.

  3 juli 2019 at 10:31
 • Eddy Michiels Reply

  Als invalide met een op 22/06/2019 dag inkomen van max. 42,23€ dacht ik in 2010 een goede toekomstgerichte investering te doen. Ik betaalde toen voor een installatie die jaarlijks max. 3840 Kwh kon produceren met een omvormer met een nominaal vermogen van 4400 Kwh 13.982,-€. De werkelijke energieproductie is max. 2920 / 3060 Kwh / jaar. Akkoord ik geniet nog van groene stroomcertificaten van sinds 2010 /2019 ca. 990,-€/jaar en een als alleenstaande invalide mijn elektriciteit rekening behoorlijk verminderd. Ik betaal wel sinds de invoer van het prosumententax 428,-/ jaar, berekend op het nominaal vermogen van 4400 Kwh van de omvormer. Voor een dergelijke installatie zou ik nu ca. 9.000,-€ betalen dus vergeet die sprookjes van voor 6.000,-€ hebt u al een nieuwe installatie + prosumententax. De firma die mijn installatie verkocht bestaat niet meer. Enkele maanden na een overbelasting op het stroomnet in 2012 bleek dat de omvormer ook beschadigt was, reparatiekosten 982,28€ voor eigen rekening vermits dit buiten de verzekeringstermijn van Eandis viel. In mei 2016 moest ik een nieuwe energiemeter laten plaatsen, bleek dat deze energiemeters sinds 2008 uit productie waren, kostprijs aanpassing nieuwe meterkast 1.629,40€. In juni 2018 was de omvormer total loss, alweer hetzelfde probleem, het type omvormer van shneider werd sinds 2008 niet meer geproduceerd en moest vervangen worden met aanpassing van alle bekabeling, kostprijs: 1982,62€. Gelukkig heb ik met deze omvormer, tot nu toe geen problemen. Mijn totaalprijs voor mijn installatie sinds 2010 en 22/6/2019 = 18.575,30€. Vergeet ook niet dat de zonnepanelen na 12 / 15 jaar ook aan energiecapaciteit sterk verminderen! En nu nog die onzin van digitale energiemeters terwijl de bestaande terugdraaiende meters al zovele decennia gebruikt worden, mijn meter is in 2014 nog vervangen door een nieuwe dito meter. Ik zou trouwens ook willen weten hoeveel prosumententax grote bedrijven die 10.000-den m² aan zonnepanelen hebben moeten betalen, daar wordt nooit één woord over bekend gemaakt als is dit een staatsgeheim, buiten het feit dat tussen sommige gewone particulieren die wel en geen zonnepanelen hebben een verzwegen doch bestaande nijd bestaat van : ja wij zullen wel betalen voor die dat wel zonnepanelen hebben en dit is de bestaande en alsmaar groeiende ontevredenheid bij Jan met de pet. Moest ik de tijd kunnen terugdraaien, geen zonnepanelen op mijn dak zolang de prosumententax blijft bestaan!

  22 juni 2019 at 17:49
 • J. Defour Reply

  Wat maken ze ons allemaal wijs.
  Heb een metertje voor 16 € gekocht .
  Geeft stroom, spanning en vermogen weer.
  Verbruik in beide richtingen appart af te lezen.
  Momenteel verbruik en teller.
  Totaal som ,productie + verbruik.
  Max stroom 40, ja veertig ampère.
  Zelfs de frequentie en de cos phi (φ) voor de mensen die er iets van kennen.
  Maak me niet wijs dat de slimme meter dommer is dan dat Chinese tellertje.
  J.

  13 maart 2019 at 23:33
 • Vic Reply

  Ik ben al vele jaren de ietwat “ongelukkige” eigenaar van een digitale meter, wonende in de test-regio (Leest-Hombeek – nabij Mechelen -), maar wel een digitale meter met een afzonderlijke teller ‘verbruik’ en een teller ‘productie’, m.a.w. bij jaarlijkse facturatie wordt daarvan het verschil gemaakt; tot daar nog geen verschil t.o.v. een oude meter, maar aangezien mijn installatie zonnepanelen ongeveer mijn jaarlijks verbruik dekt (gemiddeld), heb ik het ene jaar wat te veel en het andere jaar wat te weinig, MAAR doordat de meteropname automatisch stipt op een vaste datum wordt opgenomen, heb ik geen enkele ruimte om daar mee te spelen (op een eerlijke manier), want als ik een oude meter had, zou ik bij een overschot bvb wat kunnen wachten om meterstand door te geven en bij een meerverbruik zo spoedig mogelijk de meterstand doorgeven; die mogelijkheid heb ik nu niet en hetgeen ik teveel heb ben ik kwijt en bij meervebruik moet ik betalen !

  Dit laatste zou al een eerste positief initiatief kunnen zijn vanwege de overheid of energieleveranciers, indien men de meerproductie nooit kwijt is ! Zo slim zullen ze wel niet zijn, de buren betalen toch hetgeen ik op het net heb gezet … kassa kassa voor multi-tandems FreyaVDB-Turtelboom Tommelein-Peeters !

  Ik kan zeggen dat ik al een keertje een jaar heb gehad waar ik een maand vóór einddatum (jaarlijks facturatie) zag aankomen dat ik nog een vrij grote overschot zou gaan hebben; ik kan zeggen dat de vogeltjes in de korte nabijheid van mijn woning het in die periode een stuk warmer hebben gehad ! Da’s toch lief van mij hée ?

  Mijn PV-installatie is opgebouwd met micro-omvormers, met andere woorden ik kan vanaf dag één allerlei gegevens opvragen (met terugwerkende kracht), en die in een Excel steken om één en ander te vergelijken en berekenen. In principe wordt in België een PV-installatie uitgevoerd met een omvormer die 85 à 90% van het vermogen van de zonnepanelen zelf aankan. MAAR de prosumententarief maakt die 85% VEEL te hoog, want de korte periodes met ideale pieken, wegen helemaal niet op tegen de kosten van de prosumententarief; uit Excel bleek dat amper 50 à 60% van het vermogen van de omvormer(s) al ruimschoots voldoende is ! Hetgeen men méér installeert kost alleen maar geld, voornamelijk aan de hogere prosumententarief en verder ook aan de zwaardere omvormer op zich ! Indien met niet goed richting “zuiden” ligt, kan men zelfs nog een stuk lager gaan dan die 50%, want de ideale pieken zullen nog zeldzamer zijn of zelfs nooit voorkomen !

  Dat Tommelein een poosje geleden lag te kwijlen dat het bijzonder interessant is om zonnepanelen te installeren, omdat ze terugverdiend zijn in 6 à 7 jaren is natuurlijk grote ONZIN, want door de prosumententarief, mag je al gelukkig zijn als je onder een 12-tal jaar geraakt, en dan nog hopende dat je onderweg niet al teveel onderhoudskosten of defecten buiten garantie hebt, want in die gevallen zal je al snel boven 15 jaar gaan zitten !

  Men beslist dan maar om de digitale teller te gaan installeren, vooral bij mensen met zonnepanelen, en vooral die digitale teller zou NIET gaan terugdraaien, m.a.w. :
  – het teveel geproduceerde ben je kwijt !
  – het teveel geproduceerde gaat naar de buren en wordt daar aangerekend, eigenlijk diefstal dus ! Geen diefstal door de buren, maar vawege de energieleveranciers !
  – maar, toch wel knap hée, je moet geen prosumententarief meer betalen, “wow” !
  – en nog beter (volgens Tommelein – die vroeger op school voor wiskunde altijd “nul” had op het rapport):… je kan best een batterij-systeem installeren …

  Dus, Tommelein ging de batterij-systemen pushen, is nog een veel grotere onzin, want om de opbrengst van een zonnige zomer een paar maanden op te slaan tot in de winter, heb je een batterijsysteem nodig van een paar Megawatt ! … ja, inderdaad “Mega”-watt; is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de installatie, maar bij een gemiddelde installatie met jaarproductie & verbruik van circa 3500 KWh, zal men in de zomerperiode vermoedelijk 1000 à 1500 KWh te veel produceren (veel zon, lange dagen en weinig verbruik) en in de winter is het andersom ! Vraag een keertje een offerte voor opslag van 1 Megawattuur met batterijen (om die energie enkele maanden vast te houden) … je gaat nogal schrikken vrees ik … en dan ga je nog een “hangar” moeten bijbouwen om al die batterijen te installeren ! … terugverdientijd “100 x negatief” = onmogelijk terugverdienbaar ! … en om de zoveel jaar alle batterijen vervangen, gaat “chique” worden voor het millieu !

  Even een vluchtig berekend voorbeeld uit het vuistje, om een idee te geven qua grootteorde : een standaard eenvoudige auto-batterij (lood) – dus NIET de batterijen voor elektrische auto’s – heeft een capaciteit van circa 72 Ah; dat vermenigvuldigt met 12 Volt, komen we aan 864 Wh, dus zelfs nog geen volle kWh. M.a.w. om aan 1 MWh te geraken, heb je circa 1200 loodbatterijen nodig; er zijn dan natuurlijk de Lithium batterijen met betere prestaties, maar dan hebben we nogsteeds minimaal enkele honderden batterijen nodig, met een totaal prijskaartje wat tot op heden een stuk hoger ligt dan die 1200 loodbatterijen ! Als je dan ook nog het rendementsverlies gaat meerekenen, zal je al gauw aan 1500 loodbatterijen komen ! … “good luck” zou ik zeggen aan Tommelein; pinnochio zijn neus wordt langer als hij staat te liegen; denk dat Tommelein zijn zweetklieren telkens gaan opspelen in zulke gevallen ! Denk dat hij zelfs niet beseft hoe hard hij staat te liegen of onzin verkopen, want hij zou beter contact opnemen met Willy Naessens, om “spontane” zwembaden aan te leggen 😉 … of anders gezegd, eigenlijk een grote schande dat zulke mensen maandelijks een loon uitbetaald krijgen om 90% te liegen en de overige 10% te doen alsof ze hard werken.

  Uit mijn Excel berekeningen (omvormers) t.o.v. noteringen van mijn tussentijdse meterstanden (digitale meter met dubbele teller dus, zijnde teller verbruik en teller injectie), kan ik afleiden dat ik minstens 65 % van mijn productie kwijt ben indien een digitale teller wordt geplaatst die NIET meer terugdraait ! Zulk een teller kost mij dus véél meer dan de prosumententarief, m.a.w. te gek voor woorden. Dat opvangen met batterijen, had je eerder al gelezen, is nog belachelijker !!!

  Daaruit kan geconcludeerd worden dan het is aanbevolen om een PV-installatie te plaatsen die maximaal 1/3de van de jaarlijkse energiebehoefte dekt! Indien het zover zou komen dat er bij mij een niet teruigdraaiende meter geplaatst wordt, ben ik er nu al zeker van dat ik minstens 2/3de van mijn zonneopanelen van het dak haal, of misschien zelfs allemaal, zo hoef ik me ook geen zorgen te maken bij hevige stormwind !

  Men kan een klein beetje compenseren d.m.v. een klein batterijsysteem wat één of twee dagen dekt, maar in verhouding kost zulk een systeem al erg veel en kan nooit worden terugverdiend !

  En daarbovenop komt nu nog het bijkomend probleem dat men elektrische auto’s gaat pushen en dus de mensen gaat motiveren om nog grotere PV-installaties te voorzien; m.a.w. de mensen nog meer in de miserie duwen; die auto’s kosten in verhouding een fortuin, net zoals de zonnepanelen in de beginperiode, maar buiten de relatief kleine compensaties blijven de elektrische auto’s voorlopig veel te veel kosten en dan kan men zich nog afvragen in hoeverre de elektrische auto’s wél “groen” zijn, denkende aan de vervanging van de batterijen op regelmatige basis en de kobaltmijnen in Congo, giftige meren in Mongolië, miserie in Andesgebergte … etc etc. Duit laatste natuurlijk niet de grootste zorg van de overheden, zolang ze hun CO2 uitstoot maar binnen de normen krijgen, terwijl ze in de Congo vergiftigd worden ! Ze gaan dus eigenlijk over lijken, letterlijk en figuurlijk !

  Overheden en elektriciteitsleveranciers proberen dan zonnepanelen te promoten, en aan de andere kant klagen ze dat ze de pieken bij zonnige dagen moeten opvangen tegenover de duistere dagen, maar zelf worden her en der zonnepaneelparken geïnstalleerd, dewelke nog veel grotere pieken en dalen genereren, dus waar zagen ze over ? … een probleem wat ze zelf nog groter maken, en ik vermoed dat die zelfs GEEN prosumententarief betalen.

  Ook voor de mensen die in de laatste periodes van de groenestroomcertificaten hebben geïnstalleerd, werd er een “banding”-factor in het leven geroepen, vrij vertaald (in mensentaal): “een factor die aangepast wordt naargelang het diegene die moet uitbetalen best uitkomt”, … heeft wat “dictatoriale trekjes” !

  Al bij al, als men wil dat er méér zonnepanelen komen, moet men de prosumententarief gewoon afschaffen, moet er voor altijd een digitale meter komen die wél terugdraait, of een dubbele teller voor afname en injectie (afzondelijk), zodat men het netto verschil dient te betalen.

  Behoud van het overschot van eventuele productie zal mensen motiveren om grotere installaties te voorzien, i.p.v. diefstal te plegen, door het overschot naar nul te herleiden en het elders aan te rekenen ! Of in vergoeding te geven bij een latere facturatie; was ooit sprake van, zou er vanaf 2018 komen, maar dat jaar zijn we al voorbij !

  Al de rest is boerebedrog en zal nooit voor een veel groter aantal PV-installaties zorgen, want al die leugens qua terugverdientijd of batterij-alternatieven zijn belachelijk (met de huidige technologiën), zoals eerder uitgelegd ! Mensen moeten gaan beseffen dat de overheid een goed rapport wil halen, maar dat al diegenen die extra kosten doen achteraf dubbel bedrogen worden, alsof we met een maffia te maken hebben !

  Men zou beter ook een digitale meter aanbieden, alwaar een netwerkverbinding mogelijk is, of die de data desgewenst doorstuurd of kan uitgelezen worden door klant, zodat klant zelf zijn verbruik kan aanpassen naargelang omstandigheden. Andersom hebben zij eigenlijk de mogelijkheid om onze meterstanden uit te lezen vanop afstand, hetgeen naar mijn mening eerder een zaak is die qua “privacywetgeving” wel een keertje aan de verkeerde kant zit van hetgeen toegelaten is !? Voer voor specialisten !?

  Vroeger was er een prijs per kWh en er was amper sprake van “netwerkkosten”, maar heden liggen de netwerkkosten hoger dan de rest; doch is het niet zo dat er plots véél meer “netwerkkabels” (stroom) in België geplaatst zijn, proeft dus ook naar “maffia” !

  Indien men mij een digitale meter verplicht, dewelke NIET terugdraait, zal ik niet lang nadenken om alles van het dak te halen, zeker weten. Indien ik elektriciteit produceer voor de buren, en een ander mag factureren, ik dacht het niet ! “Over my dead body” zeggen ze in het Engels !

  Tot slot, zouden alle gebruikers van zonnepanelen af en toe een keertje moeten afspreken om met z’n allen tegelijk alles “toevallig” uit te schakelen, bij wijze van “protest” !

  4 februari 2019 at 17:29
  • carl Reply

   Beste Vic,
   U hebt groot gelijk.
   Ik ga de digitale meter niet toelaten in mijn huis.
   Wanneer ik besloot om panelen te laten plaatsen ,was het om zo weinig mogelijk te betalen voor mijn electriciteit.
   Daardoor beschikte ik over een terugdraaiend exemplaar en dit was een zeer belangrijk verkoopargument.
   Indien ik verplicht wordt deze meter te laten installeren dan gaan mijn zonnepanelen van het dak af.
   Dan wil men iets doen voor het milieu, maar wordt men zoals met alles in belgie uitgemolken.
   En om maar te zwijgen van het tegen elkaar opzetten van de mensen met en zonder zonnepanelen.
   De particulieren gaan niet lopen met het grote geld die jaarlijks 1350 a 1800 euro ontvangen aan groene stroomcertificaten.
   Wat denk je van deze bedragen ,waar katoennatie en ing jaarlijks 13 miljoen a 16 miljoen euro opstrijken aan groenestroom certificaten.
   Benieuwd hoeveel zij aan prosumenten tarief moeten betalen???????
   Maar nogmaals, de kleine man zal en moet bloeden.

   13 maart 2019 at 15:53
 • Camiel Vanloffelt Reply

  U kan mij met geen enkel argument overtuigen dat het niet mogelijk zou zijn een digitale meter te ontwikkelen, dit is een software ingreepje van niets, die wél kan terugdraaien. Als tweedehands autoverkopers met een simpel programmaatje de digitale km stand van een auto kunnen voor of achteruit draaien dan zal een firma die deze digitale meters produceert en ontwikkeld dat ook wel kunnen. Anders kan ik de “slimme digitale meter” bezwaarlijk slim of intelligent noemen maar eerder een domme meter. Dit is gewoon een kwestie van goede wil en politieke wil.

  24 oktober 2018 at 15:53
 • francois dethier Reply

  Allemaal goed en wel. Er wordt veel gezegd en geschreven. Maar er is een overeenkomst geweest na herhaaldelijk vragen én aandringen van de overheid, mét vernoeming van de voordelen ! ( waaronder UW stroom opgebruiken !! ) Daaraan wordt nu EENZIJDIG een einde gemaakt. Voor zover ik de wet ken is dat ONWETTELIJK. Bovendien is het zo dat Belgikistan nu al niet voldoet aan de EU-eis voor groene opgewekte stroom. Wie gaat nog zonnepanelen leggen ? ! Dus de EU gaat hier zeker niet mee akkoord gaan, vooral om de voorbeeldfunctie. Waarom geen groep oprichten , Tommelein in gebreke stellen samen met de ” regeurink ” ze ze voor de rechter dagen. Eens daar ongelijk gekregen ( mob-normen ) kunnen we naar de EU en daar gaan ze nooit gelijk halen. Doen ! Dat kan en zal helpen, er over klagen..doet niks…

  28 augustus 2018 at 15:17
 • steven Reply

  zoals steeds en altijd word je als burger bedot en voor de gek gehouden door belgische politiekers,net als bij de diesels eerst mensen overtijgen om diesels te kopen die je dan moet afdanken omdat je en benzine moet kopen , nu komen de zonnepanelen aan de beurt, mensen motiveren om een zonnepanelen instalatie aantepraten,alle stroom die je overdag produceert gaat naar de bedrijven,de stroom die je dan s avonds afneemt mag je mooi voor betalen,weer een mooi cadeautje voor de elite

  25 augustus 2018 at 09:31
 • W. LOMBAERTS Reply

  wij hebben sedert oktober 2017 zonnepanelen. Met dit zonnige weer draaien deze op volle toeren terug. Wij overwegen nu om een batterij aan te schaffen om onze teveel aan electriciteit te stockeren.
  1. wat zijn de voordelen?
  2. wat zal de invloed zijn op de zogezegde “simme energiemeter”?
  alvaste bedankt voor jullie tipes en antwoorden.
  Fam Lobaerts

  22 mei 2018 at 08:50
  • Vic Reply

   Beste,
   In volle zomer produceren je zonnepanelen tot 90% meer energie dan je nodig hebt, dus een batterijsysteem zal in die periode snel volledig opgeladen zijn, en die energie heb je in die periode amper nodig, want dagen zijn lang en ’s nachts heb je in principe niet echt veel energie nodig, dus het batterijsysteem blijft relatief vol, MAAR dat wil niet zeggen dat je met die opgeslagen energie een hele winter kan overbruggen, maar hooguit een paar dagen ! Bvb: in Juli, alle dagen volle zon, je zonnepanelen produceren 12 kWh per dag, je verbruikt 2 kWh, dus je kan 10 kWh opslaan; met één Tesla Powerwall kan je theoretisch 14 kWh opslaan, dus na twee zonnige dagen zit die vol en de rest vloeit terug op het net, en met een niet terugdraaiende teller dus eigenlijk in de riolering; als je dan de eerste week van augustus alle dagen regen hebt, is je batterij na een paar dagen leeg ! Om voor die paar dagen 7000 euro uit te geven is dus eigenlijk onrealistisch, want één kWh kost van het net 0,25 euro, terwijl je met een batterijsysteem (wat hopelijk 10 jaar rendeert), betaal je 50,00 euro per kWh, dus 200 maal meer ! Een batterijsysteem is enkel en alleen echt nuttig voor als de stroom zou uitvallen, maar ook dan ga je met een enkelvoudig batterijsysteem hooguit één à maximaal twee dagen kunnen overbruggen, want in de winter gaat dat systeem niet veel opladen, omdat je verbruik dan net veel hoger ligt, en er weinig zon is, zodat er geen overschot zal zijn om batterijen op te laden ! Conclusie: een batterijsysteem is ontzettend duur in verhouding tot het nut !

   13 februari 2019 at 16:22
 • bvdp Reply

  hoe zit het tussen de verschillende fases? want ik neem af op 3 kringen en panelen zitten op maar 1?
  Als de digitale meter ervoor zorgt dat grote daken meer panelen krijgen en dat niet iedereen streeft om alles zelf op te gebruiken naar 0 dan baat het iets op nationaal vlak.
  of een lager transporttarief? omdat je minder verbruikt.
  Nu innen ze dubbel, zowel mijn bijsteken als de andere gebruikerbij(buurman) zijn afname.
  Hppelijk wijzigen de aansluitingen voor grotere producenten want de capaciteit per paneel stijgt nog.

  22 april 2018 at 11:43
 • Olyslaegers Frans Reply

  ik weet een ding als de teller niet meer terug draait zal mijn stroomoverschot vanaf dan in de grond lopen

  5 april 2018 at 16:13
  • digitronix Reply

   Volledig mee eens. Als dat het nieuwe energiebeleid hier in Vlaanderen is dan zullen er hier snel elektrische convectors en airco’s bijgeplaatst worden die tijdens de zonnige perioden op volle toeren draaien. Bij andere zal in de winter het buitenzwembad goed warm gestookt worden. Nog altijd beter dan de opgewekte elektriciteit zomaar gratis weg te geven. De beslissingen die hier in Vlaanderen genomen worden betreft energiebeleid zijn onbegrijpbaar. Elke dag komen ze met nieuwe droom ideeën zonder na te denken over de mogelijke gevolgen. In dit geval van deze digitale meters gaat er onnodig veel energie verkwist worden. Enigszins spijtig maar dat krijg je als de aangestelde ministers incapabel zijn en geen enkele technische of wetenschappelijke achtergrond hebben.

   10 april 2018 at 12:17
  • Vic Reply

   Regering overweegt bij digitale niet terugdraaiende teller een “compensatieregeling” voor eigenaars van zonnepanelen, maar hoe kan men dat in godsnaam berekenen, als men een teller plaats die NIET telt, net als het WEL nodig is !

   Ik heb een digitale teller, maar eentje van het proefproject die er al een aantal jaren staat, en die bevat een teller voor verbruik en een tweede teller voor productie, en daar maakt men tot op heden gewoon het verschil tussen, m.a.w. komt dus netto overeen met een traditionele terugdraaiende teller.

   De dag dat men bij mij een niet terugdraaiende teller komt plaatsen, ga ik gemiddeld 90% energie te veel produceren in de zomer en om dat teveel op te slaan in batterijen (voor de wintermaanden) heb ik een batterij configuratie nodig van een paar duizend batterijen die me een fortuin zouden kosten en de bouw van een sporthal om die te plaatsen, dus te gek voor woorden.

   Het feit dat de ministers goochelen met zonnepanelen en een terugverdientijd van 6 à 7 jaar is ook complete nonsens, want door de prosumententarief kom je minstens boven 12 jaar uit ! zeker weten ! en dan hopelijk nog zonder kosten buiten garantie, of je haalt de 15 jaar zelf niet !

   Wanneer gaat men eens wakker worden, want mensen die nu nog zonnepanelen plaatsen, zijn mensen die overladen zijn geweest met leugens !!!

   Ik weet één ding, als de niet terugdraaiende teller er bij mij komt, haal ik asap alles van het dak ! Ik weet niet welke imbecielen daar in de regeringen zitten, want zelfs al die lulkoek van oplossingen met batterijen is de grootste kwakzalverij en 1000% onrealistisch ! Een betere technologie kan over 30 jaar misschien leiden tot 100% onrealistisch, maar onrealistisch blijft onrealistisch !

   Enige oplossing is, prosumententarief AFSCHAFFEN en BEHOUD van TERUGDRAAIENDE teller, digitaal of analoog, nieuw of oud, maakt niet uit qua technologie ! Alleen dan zal er terug een reden komen om zonnepanelen te installeren !

   Wordt misschien toch eens tijd dat er een vorm van protest komt op dat vlak !

   13 februari 2019 at 16:49
 • everard jamin Reply

  onze belgische regeringen hebben altijd geld gebrek omdat er te veel politici en ambtenaren zijn en hun systeem niet efficient werkt , omdat er te veel onbekwame zakkenvullers te veel ondoordachte slechte beslissingen nemen die ons ( de simpele stemmer ) duur komen te staan : mijn principe is altijd geweest ” wie zijn billen brand moet op de blaren zitten dus minder salaris en minder pensioen voor slecht presterende politici en ambtenaren
  en ik dacht dat verborgen contractbreuk legal verboden
  was ” eerst vragen aan zijn onderdanen om zonnepanelen te zetten tegen co2 uitstoot : subsidie beloven voor 20 jaar
  in contract met certificaten ( concequenties slecht berekend door een onbekwaam minister) en dan binnen de contract periode , deze subsidies indirect terugvorderen dmv een prosumenten tax , waarbij de bedrijven die grote oppervlakten hebben , deze tax niet hoeven te betalen en er bovenop ook nog betaald worden voor de stroom die ze weer op het net terug zetten
  ook zijn er mensen die zonnepanelen hebben die minder subsidie krijgen en ook mensen die totaal geen subsidie krijgen : maar allen simpel mensen die zonne panelen hebben geplaatst moeten een zelfde bedrag per vermogen betalen
  deze ministeriele beslissing stinkt naar contract breuk en discriminatie en de rechter die hier in belgie mee akkoord gaat is volgens mij partijdig of corrupt : ik vraag me af of het europeese gerechtshof in luxemburg ook zo zou beslissen : een nieuwe rechtzaak met een met een andere
  wel gemotiveerde advocaat in luxemburg , lijkt mij een goede zaak : en zo laten wij zien, dat de regeringen moet stoppen om zijn kiezers als onbenullen te behandelen
  en dat is deste pijnlijker omdat ze zelf zulthoofden zijn
  want bedot worden door onbekwamme knakworsten is een dagelijks te veel gehoord phenomeen en daar moet worden stopgezet
  MIJNS INZIENS MOET HET PROSUMENTENTARIEF NIET VERLAAGD,MAAR AFGESCHAFT MOETEN WORDEN EN DE REGERING BEBOET WORDEN DOOR EUROPA EN VERPLICHT WORDEN OM DE BOETE UIT EIGEN ZAK TE BETALEN en DAT IS DEMOCRATIE

  3 april 2018 at 11:32
  • JB Reply

   idd groepsklacht lanceren ze gaan zand bijten dan

   24 januari 2020 at 12:54
 • VanlooF Reply

  Turtelboom – Tommelein NVA GROEN ZWART of ROOD Steek ze allemaal ineen zak en ze komen er terug allemaal uit gekropen met persoonlijk goed gevulde zakken en plaatjes vast voor de rest van hun leven na hun politieke sjoemelbaan . DOE ze pijn in het stemhokje en stem vlaams belang maar daar knelt het schoentje de Belgen zijn als de schapen en blaten steeds maar en lopen steeds met de kudde mee naar de slachtbank .Beieee

  3 april 2018 at 09:56
  • JB Reply

   inderdaad groot gelijk moest je weten hoeveel mensen dezelfde mening hebben , nu nog zwaar aanpakken in het stemhokje enige mogelijkheid , de kleine arrogante prutspartijtjes zien hun cijfers achteruit gaan , gedoemd om te verdwijnen

   24 januari 2020 at 12:52
 • Logghe Reply

  Een grote schande is het. In de meeste gezinnen wordt er tijdens de dag gewerkt, net op het moment dat energie wordt opgewekt. Deze opgewekte energie kunnen we nu “gratis” terughalen tijdens de daluren. Met digitale meter betalen we deze stroom s’avonds inclusief transportkosten. Dit komt neer op een dubbele kost, nl. transportkosten + prosumententarief. Ze dwingen ons opnieuw te investeren , ditmaal in opslag van deze energie. Dank U wel Bart Tommelein, mijn stem krijg je niet meer.

  29 maart 2018 at 11:35
  • Digitronix Reply

   Logghe, klopt helemaal zoals u het beschrijft. Bij de plaatsing van de digitale meter (niet terugdraaiend) zal volgen Eandis er enkel een stroomvoordeel mogelijk zijn wanneer er een verbruik is van 1:1. Met andere woorden, het verbruik zal moeten worden afgesteld op de momenten dat er stroom gegenereerd wordt via de zonnepanelen. Overschot (dus injectie op het net) zal zonder extra compensatie niet worden vergoed. Deze extra compensatie is men aan het bekijken maar er is nog geen goedkeuring over. In ieder geval, het “buffer” systeem zoals we het nu kennen met met injecteren op het net in combinatie met terugdraaiende teller zal verdwijnen.

   3 april 2018 at 09:34
  • JB Reply

   afhankelijk van de uitkomst van de beslissing een groepsklacht indienen om dit tegen te houden of een degelijke compensatie op te vorderen een paar 10 duizend eigenaars verzamelen in die klant en zwaar tegenaan gaan

   24 januari 2020 at 12:50
 • Demulder Reply

  Zonnepanelen zijn, zoals de auto een gemakkelijk middel voor de overheid om geld te halen bij de burger. Niet alleen betalen we nu geld voor gebruik van de aansluiting op het net, maar blijkbaar moet er nog meer geld gehaald worden bij de burger en dus is dit nieuwe systeem de sleutel tot meer belasting betaling.
  De politieke overheid, op alle niveaus zou beter eerst in eigen rangen saneren. Zoals sommigen het al schreven zal het geld gebruikt worden voor het aanboren van nieuwe energiebronnen, echter zal het slechts een deel zijn van de bevolking die de kosten vetaald en zal de winst rijkelijk verdeeld worden onder de vrienden
  Arm België

  29 maart 2018 at 10:38
 • alex Reply

  Binnenkort zijn het verkiezingen dan zullen we eens aan minister Tommelein denken.

  28 maart 2018 at 12:54
  • JB Reply

   het is hoog tijd dat er in die regeringen en zakkenvuller/postjespakkers eens gekuist wordt ze zijn allemaal even slecht te beginnen met de VLD, daar kan alleen de kiezer iets aan doen die stemt op de verkeerde partijen steeds weer al is de laatste tijd de trend aan het keren , je ziet de zeer negatieve reacties van de mensen nu nog actie en en die partijen zwaar afstraffen

   24 januari 2020 at 12:47
 • Jan B. Reply

  Meters die vele tientallen jaren oud zijn draaien probleemloos terug bij gebruik van zonnepanelen. Maar in de hoogtechnologische tijd waarin we nu leven slaagt er blijkbaar niemand in een digitale meter te ontwerpen die wél terugdraait. Van vooruitgang gesproken !!!! En ik heb de grootste twijfels bij de beloofde compensatieregeling. In de praktijk zal het toch weer neerkomen op een verdoken prijsverhoging.

  28 maart 2018 at 09:01
  • JB Reply

   ze kunnen dat wel wees gerust de technologie gaat dit zeker bieden maar ze willen niet, groepsklacht wedden dat ze in het zand gaan bijten hoeveel 100 duizend mensen zullen meedoen …

   24 januari 2020 at 12:41
 • pv eigenaar Reply

  Belgische regeringen passen niet altijd frisse praktijken toe. 20 ! jaar gsc was de afspraak en men heeft tijdens de match de spelregels gewijzigd met de intrede van het prosumententarief. Mijn lening voor dure pv panelen van weleer zal pas vele jaren later dan gebudgetterd afbetaald zijn. Inderdaad : pure diefstal. PV eigenaars die investeren in groene energie worden afgestraft terwijl we op internationaal niveau de doelstellingen nog steeds niet halen. België is één van de landen met de hoogste belastingen en nog komt te overheid veel geld tekort. Eerlijk logisch is dit niet. Tommelein laat zich ook fout informeren door het vele lobbywerk van de energieleveranciers. Die man ligt blijkbaar niet wakker van welke negatieve impakt zijn beslissingen kunnen teweeg brengen bij pv eigenaars. Trouwens, mijn pv-installatie invcusief de terugdraaiende meter is wel degelijk mijn eigendom. Zij mogen daar zomaar geen veranderingen op aanbrengen zonder mijn toestemming.
  Bovendien staan pv-eigenaars wel degelijk sterk in hun schoenen maar dan moeten alle neuzen in dezelfde richting gezet worden. Wat gaan ze doen als we allemaal eens een maand geen ! groene stroom opwekken. Ik denk dat er dan wel degelijk een probleem ontstaat ….

  27 maart 2018 at 22:09
  • verpoorten Reply

   u hebt groot gelijk, alle eigenaars van zonnepanelen moeten die digitale meter weigeren, anders hebben zonnepanelen geen enkel nut meer, en gaan we betalen, en stroom opwekken die de grote maatschappijen gaan verkopen met 100% winst, dit wil Tommelein, maar vergeet niet het is een voorstel van n-va

   30 maart 2018 at 09:55
  • JB Reply

   Een groepsklacht indienen als er een beslissing komt die de mensen oplicht

   24 januari 2020 at 12:39
 • etienne Reply

  de meeste particuliere zonnepaneel bezitters hebben inderdaad 20 j recht op groencertificaten;dus waar begint deze minister nu over met een periode van 15j terugdraai compensatie,wat dat ook zal wezen ? beter zullen we er niet van worden ;wordt weer zomaar iets beslist,digitale meter, boven onze hoofden !

  27 maart 2018 at 22:04
 • verpoorten Reply

  er is ook een studie gemaakt van digitale meters, en die zijn zeer ongezond, dus als ze met niets anders komen, is niemand verplicht er een te laten plaatsen

  27 maart 2018 at 14:07
 • Luc Reply

  En na die 15 jaar is alle opbrengst voor de energiemaatschappijen?

  27 maart 2018 at 12:26
  • verpoorten Reply

   u geloofd toch niet in die 15 jaar, ze willen alleen gratis stroom, die ze dan verkopen met 100% winst, das al, en dit is wel een voorstel van n-va, vergis u niet

   27 maart 2018 at 14:11
 • Pascal Reply

  Zoals steeds word er weer veel gezegd en niets effectiefs….. beloftes worden toch nooit gehouden in het “voordeel” van de consument.

  27 maart 2018 at 12:16
 • Logghe Thierry Reply

  Belangrijk wordt de datum waarop de digitale meter wordt geïnstalleerd : mijn meteropname gebeurd nu rond nieuwjaar (met nulverbruik op dagtarief) – wat indien dit halfweg eht jaar gebeurd ?

  27 maart 2018 at 11:44
 • andré Hendrickx Reply

  had ik geen contract voor 20 jaar ? Ik dacht het wel,20 jaar -tot spijt van wie het benijt- 450 euro per 1000 kw geproduceerd.

  27 maart 2018 at 11:13
 • Dirk Huyers Reply

  Eerlijk gezegd een verwarrend artikel.

  Bij een terugdraaiende teller is de compensatie voor “injectie” het terug draaien van de teller. Bij een dubbel tarief teller zal tijdens de week de dagteller terug draaien en in het weekend de nachtteller (ifv de lokale netwerk beheerder).

  Dus de financiële compensatie is het totaal aantal kWh verbruik (piek en/of dal) vermenigvuldigd met het tarief volgens jouw contract met de energieleverancier.

  Bij een ideale balans is op een periode van 12 maanden het verbruik gelijk aan injectie en betaal je dus niks voor verbruik. De vaste kosten en andere heffingen blijven wel !
  Is je verbruik hoger dan de injectie, dan betaal je enkel dat stukje verbruik (verschil tussen de meterstanden bij start en einde energie contract periode).
  Is je verbruik echter kleiner dan je injectie, dan krijg je (als ik me niet vergis) geen geld terug voor de extra injectie.

  Bestaande installaties werden geïnstalleerd op basis van een terugverdien model, dat is gebaseerd op :
  * direct verbruik van opgewekte energie (stilstaande teller)
  * de terugdraaiende teller (injectie)
  * GSC

  Hoe dit voordeel van een terugdraaiende teller (voor bestaande installaties) nu zal geregeld worden met een digitale teller of een compensatieregeling is voor mij nog steeds onduidelijk.

  Graag een update van dit artikel.

  PS : graag correctie indien mijn bovenstaande zienswijze niet zou kloppen.

  27 maart 2018 at 10:53
 • Hubert VG Reply

  Hopelijk komt er verandering in met de digitale meter. Nu zijn we het te veel geproduceerde stroom kwijt en als we het jaar daarop meer verbruiken dan die lagere meteropname moeten we onze eigen stroom terugkopen. Puur diefstal!

  Te veel verbruikt: betalen
  Te veel geproduceerd: terugbetalen

  Dat zou veel heerlijker zijn, we betalen tenslotte al bij voor het netwerk, waarom dan nog eens dubbel betalen!

  27 maart 2018 at 10:29
  • verpoorten Reply

   terugbetalen zal NOOIT gebeuren, daar kunt u zeker van zijn, het te veel verkopen ze met 100% winst

   27 maart 2018 at 15:26
 • Digitronix Reply

  Volgens EANDIS is hierover nog geen enkele goedkeuring.

  27 maart 2018 at 09:13
  • verpoorten Reply

   en die zal er ook nooit komen, die meters zenden constant stralen uit, zeer ongezond en zeker voor kinderen en oudere mensen, en waarom wil ze eerst bij eigenaars van zonnepanelen er een plaatsen? JUIST AL WAT GE HEBT OPGETSPAART IS VERLOREN EN GE KUNT BETALEN, laat die mensen met zonnepanelen met rust en wanneer de oude meter is versleten dan een andere plaatsen, en geloof me die oude worden nog wel gemaakt

   27 maart 2018 at 15:30
 • Cuvelier Luc Reply

  “15 jaar zijn recht op een terugdraaiende teller behouden”.
  Is dit reeds effectief goedgekeurd door de Vlaamse regering?
  Tot nu toe “beloftes” van Tommelein.

  26 maart 2018 at 10:14
  • verpoorten Reply

   Tommelein is net als die andere minister, veel bla bla bla en dan niets, ze willen alleen gratis stroom van ons en die kunnen ze dan verkopen 100% winst

   27 maart 2018 at 14:09
  • dirk Reply

   denk dat met deze wet de OPEN VLD EN DE GROENEN veel stemmen gaanverliezen bij zonnepaneel eigenaars.

   21 maart 2019 at 13:41

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *