PV Doctor PIDbox iLumen
Verliezen zonnepanelen rendement?

Verliezen zonnepanelen rendement?
Is de opbrengst van uw zonnepanelen gedaald? Dan zijn zo mogelijk onderhevig aan potential induced degradation.

PID onstaat als gevolg van grote negatieve spanningen over in serie geschakelde zonnemodules. Die spanningen zorgen ervoor dat ladingsdragers (elektronen of postief geladen ionen) gaan verschuiven waardoor er lekstromen, kortsluitingen en andere ladingsverliezen kunnen ontstaan in zonnecellen, en het rendement van de zonnepanelen daalt.

Over PID is nauwelijks iets bekend. “We weten dat het probleem initieel wordt veroorzaakt door hoge negatieve spanningen, die een gevolg zijn van de serieschakeling“, zegt Jef Poortmans, directeur PV-technologie bij IMEC, het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum. “Maar wat precies PID veroorzaakt, welke vormen er zijn en welke zonnecellen het treft, daar hebben we het gissen naar. Er bestaat niet eens een eenduidige test om PID op te sporen. We kunnen via elektroluminescentie wel meten welke zonnecellen niet meer optimaal werken, maar dat kan ook andere oorzaken hebben.”

In ieder geval is het probleem volgens Poortmans helemaal niet zo groot als sommige beweren. Poortmans: “Anders hadden de fabrikanten van fotovoltaïsche cellen er al een onderzoeksprogramma rond opgestart. Wat we wel weten, is da PID vaker of sneller optreedt in vochtige omstandigheden en bij een hoog zoutgehalte in de lucht.” Dan gaan zonnepanelen in het kustgebieden sneller achteruit dan in het binnenland? “Dat zou je verwachten, maar dan zouden we er al iets van hebben gehoord.”

Oplossing
Nochtans is er een Belgische firma, Ilumen, die beweert een slimme oplossing te hebben gevonden voor het ‘probleem’. Door een zogenoemde PID-box te installeren, zouden particulieren opnieuw hun oude rendement kunnen krijgen. Zonder dat ze daarvoor één module moeten vervangen. De PID-box wordt geschakeld op de stroomafvoer tussen de zonnepanelen en de omvormer (die de opgewerkte gelijkstroom omzet naar wisselstroom en die afgeeft aan het elektriciteitsnet). ’s Nachts, wanneer de zonnepanelen geen elektriciteit meer opwekken, keert de PID-box de stroomrichting om en worden de gedegenereerde zonnepanelen ‘verjongd’. “Eigenlijk keren we het degradatieproces om”, zegt Ismaël Ben-Al-Lal van Ilumen. “Met dat verschil dat het regeneratieve proces, dat zich ’s nachts afspeelt, veel en veel sneller verloopt.”

Wat doet die PID-box dan precies?
Ben-Al-Lal : “Het komt er op neer dat we ’s nachts de pn-overgang (de kern van de halfgeleidertechnologie in elke zonnecel) versterken, door de met PID-box een hoge stroom door te jagen. Omdat hier grote spanning mee gemoeid zijn, worden de panelen tijdelijk afgekoppeld van de omvormer.” Volgens Poortmans houdt die uitleg (deels) steek. “Het klopt dat je door de stroom om te keren de ladingsdragers opnieuw op hun juiste plaats kunt zetten. Maar ik zou dit geen missing link durven te noemen. Bovendient overschat Ilumen het probleem van PID enorm.”

In persberichten heeft Ilumen het over tachtig procent rendementsverlies na twee jaar, allemaal veroorzaakt door PID. Volgens Poortmans zijn er andere oplossingen. “Je zou aan elke module een omvormer kunnen koppelen, zodat je komaf maakt met die hoge negatieve spanningen. Maar dan moet er sprake zijn van significant rendementsverlies.”

BRON : EOS – 22/04/2014

Inmiddels is er meer bekend over PID, lees hier verder.
Verhoog het rendement alsook de levensduur van uw zonnepanelen met de PID box.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS