dak zonnepanelen
Vlaams energieminister Demir: “Gaan zonne-energie niet oversubsidiëren”

Vlaamse consumenten die vanaf 2021 een zonnepaneelsysteem aanschaffen kunnen niet meer profiteren van de terugdraaiende teller. Ze zijn gebonden aan het nieuwe systeem van de energieregulator VREG, die enkel rekening houdt met de stroom die van het elektriciteitsnet wordt gehaald. Hoe ziet Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) de nabije toekomst van ons zonnepanelenlandschap tegemoet?

“In ieder geval weet Vlaanderen als geen ander dat oversubsidiëring slecht is voor het klimaat”, reageert Demir in een interview aan Solar Magazine. “Wat heeft het ons opgeleverd? Slechts een vermindering van 5 procent van CO2-uitstoot in 13 jaar, en een Vlaamse hernieuwbare energiefactuur van 20 miljard euro die de gezinnen en ondernemingen via hun energiefactuur nog afbetalen tot 2030. En nog steeds halen we de doelstellingen niet.”

Grote installaties

“Vlaanderen heeft niet veel potentieel voor hernieuwbare energie. Maar onze winst schuilt – naast de vele kleine installaties op de daken van woningen – absoluut bij de grote installaties, veelal op daken van bedrijven. Bovendien wil 30 procent van de KMO’s in Vlaanderen de komende 3 jaar in hernieuwbare energie investeren. Dat is positief en daar zullen we op inzetten.”

Over het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2020 voor hernieuwbare energie maakt Demir zich weinig illusies. “Ik ga op de resterende 10 maanden niet kunnen inhalen waar jarenlang vertraging opgebouwd werd. Maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten. Het aantal grote zonnepaneelparken groeit. Dat is een belangrijke doorbraak voor Vlaanderen. Bovendien gaan we een zonnecoach inzetten om bedrijven te overhalen die nog geen zonnepanelen overwegen.”

Geen oversubsidiëring

Het totale potentieel voor zonnepanelen op daken in Vlaanderen is 72 GWp. Is het vooropgestelde cijfer van 6,7 GWp in 2030 dan wel ambitieus genoeg? “Als we op alle daken maximaal zonnepanelen zouden leggen, kan in theorie 72 gigawattpiek worden geïnstalleerd. Maar wij geven prioriteit aan kostenefficiënte projecten. We gaan niet in het wilde weg overal dure installaties subsidiëren op gebouwen waar bijvoorbeeld geen lokaal verbruik is. Ik raad alle burgers en bedrijfsleiders aan om eens te kijken waarom er nog geen installatie op hun dak ligt. Het loont, je moet wel een heel goede reden hebben om het niet te doen. Samen zullen we die 6,7 GWp realiseren in 2030, maar het mag ook vroeger.”

En dat zal zonder overdreven subsidiëring moeten gebeuren. “Zonne-energie is een goede investering, voor particulieren én ondernemers. Maar ik wil ook duidelijk zijn: we gaan niet oversubsidiëren. Het wordt dringend tijd dat we onze doelen effectief omzetten in daden”, besluit Demir.

Bron: SolarMagazine.nl

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

10 reacties

 1. Ze promoten van alles om de mensen te doen investeren en eenmaal d8t gedaan bestraft men de kleine man met nieuwe regeltjes. Wil men de invstering op een redelijke tijd nog maar terug verdienen moet men weer zwaar investeren en dan weer hetzelfde om die nieuwe investering terug naar nul te brengen, een straatje zonder einde. Ik ben reeds van voor de eeuwwisseling bezig met een studie over wind energie als partikulier, vroeger kon het niet omdat men niet op het net mocht aansluiten. Nu kan het wel maar de regels zijn zo gemaakt dat het sop de kool n8et waard is. Hetzelfde is nu met de zonnepanelen . ik kan beter mijn pensioen afgeven en allimentatie vragen dan hebbenze alles.
  Geld voor een dure zeekabel vanuit het noorden hebben ze wel maar voor de kleine leverancier 0,000000???????? Een energieleveranxier mag meer als 50% winst maken want anders gaan ze failliet ; wij moeten bijleggen.

 2. mijn vragen zijn gericht aan Jean D. Ik bezit mijn PV installatie inmiddels 11 jaar. Destijds is mijn overeenkomst als volgt afgesloten : terugdraaiende teller ZONDER beperking dus levenslang, en 20 jaar CERTIFICATEN.
  Men spreekt steeds over terugdraaiende teller met beperking tot 15 JAAR maar dat is puur bedrog !
  Wat is uw mening hierover ? Moeten wij Vlamingen gewoon ondergaan dat men regels gewijzigd worden tijdens de wedstrijd ? Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Wat onbegrijpelijk is dat dit belang van de consument voor zo ver ik weet nergens behartigd word.

  1. Beste PV eigenaar. De overeenkomst die je bij de plaatsing hebt afgesloten ging over de GSC die je 20 jaar krijgt voor elke 1000Kwh die je zonnepanelen produceren. Dit blijft nog altijd geldig. De regering heeft toen beslist dat de netbeheerder die GSC die je krijgt moest opkopen aan een vastgestelde prijs gedurende 20 j. Het terugdraaien van de teller staat in geen enkel contract. Het terugdraaien was gewoon het gevolg van het installeren van zonnepanelen die op bepaalde momenten meer produceren dan je effectief zelf gebruikt waardoor de meter dan achteruit draait. Wat het terugdraaien zelf betreft is er nog niets veranderd en ook met een digitale meter verandert daar niets aan. De DM meet ook het deel dat je teveel produceert en zal dat levenslang doen. Dat is net hetzelfde als de terugdraaiende meter.
   Alles heeft natuurlijk te maken met de tarieven die men aan dat terugdraaien wil koppelen.
   Men spreekt dan van saldering. 100% saldering betekent dat alles wat op het net gezet wordt evenveel waard is als hetgeen je van het net afneemt.
   Zonder prosumententax zou de factuur dan voor volledige dekking 0€ worden en met 0€ kan men het net natuurlijk niet onderhouden.
   Dus het enige dat contractueel vastligt voor 20 j zijn de GSC voor installaties die geplaatst zijn voor 1 jan 2013.
   Al de rest is veranderlijk.
   stroomtarieven die leveranciers hanteren veranderen om de 3 maand of 6 maand bij variabel tarief of om de 2 a 3 j naargelang je een vast contract hebt voor 2 of 3 jaar.
   BTW is al eens veranderd naar 6 %
   GSC na 1 jan 2013 zijn afhankelijk van de bandingsfactoren die jaarlijks veranderen.
   Distributietarieven worden jaarlijks bijgesteld.
   Prosumenten tax wordt jaarlijks aangepast.
   Dit zijn allemaal tarieven die veranderen en dit is al altijd zo geweest.
   Wat nog kan veranderen is de tariefmethode. Dat gebeurt niet vaak maar het
   invoeren van de prosumententax is zo’n voorbeeld. Het is een distributiekost voor afname van stroom die
   zonnepaneelbezitters zelf op het net gezet hebben en arbitrair gekozen is afhankelijk van de capaciteit van de omvormers.
   Met het nieuwe decreet verandert de tariefmethode vanaf 1 jan 2021 opnieuw als je nieuwe zonnepanelen legt.
   Wat houdt dit in :
   Je betaalt dus nooit iets voor stroom die je zelf onmiddellijk van uw zonnepanelen afneemt. (vroeger niet en nu ook niet)
   Je betaalt voor alle stroom die je van het net neemt
   Je ontvangt voor stroom die je injecteert in het net.
   Je betaalt enkel distributiekost voor alle stroom die je van het net neemt.
   Je betaalt geen prosumententax meer.

   Ik vind dit eerlijker dan een arbitrair gekozen capaciteitstarief op de grootte van een omvormer.

   Dit heeft ook enkele voordelen. vb als je teveel produceert op een jaar ben je het teveel niet kwijt en kan je het verkopen. Dus interessant voor mensen die veel panelen hebben, weinig verbruiken en nu teveel prosumententax betalen.
   Als je niet teveel produceert kan je proberen uw injectie zo laag mogelijk te houden waardoor je minder moet betalen omdat je minder afneemt. Dat is eigenlijk de bedoeling van het nieuwe tarief.

   Velen beweren dat je niets zult krijgen voor stroom die goedkoop is in de zomer maar dan houden ze geen rekening met het feit dat de leverancier ineens gedurende 6 maand een enorme hoeveelheid groene stroom met gratis garanties van oorsprong aangeboden krijgt waarvoor hij zonder 1 € te moeten betalen al 0.0291€/KWh aan groenestroombijdrage krijgt van de klanten aan wie hij die stroom verkoopt. Groenstroombijdrage die hij gebruikt om GSC te betalen want de netbeheerder die uw GSC betaalt stuurt de rekening van de GSC wel door naar de leverancier. Stroom dat hij niet moet kopen van kerncentrales of gascentrales waarbij hij anders ook nog garanties van oorsprong moet kopen (meestal in het buitenland) om die grijze stroom als groene stroom te kunnen verkopen. De goedkoopste stroom die ik vandaag kan krijgen bedraagt 0.0471€ /KWh. Als een leverancier bereid is om uit eigen zak 0.018€/Kwh bij te leggen bij die 0.0291 € dan krijg ik evenveel voor mijn geinjecteerde stroom als wat ik voor afname moet betalen. Zijn winst is dan 0.0291€/Kwh. (62% winst!! terwijl marktconforme winst eerder rond 30% ligt). Dan rest nog de distributiekost : daar moet je zien dat je goedkoper bent dan de huidige prosumententax en hierbij geldt hoe minder je injecteert hoe goedkoper het wordt. Dit zal niet voor iedereen haalbaar zijn tenzij de thuisbatterijen goedkoop worden.
   In Nederland is er een wetsvoorstel om de saldering vanaf 2023 geleidelijk af te schaffen tot 2031 en voor het geïnjecteerde deel een minimumprijs vast te leggen die 80% bedraagt van de afname prijs. Een miminmumprijs betekent dat leveranciers kunnen opbieden om klanten te verwerven. Zoals ze nu tot 35% afbieden op de maximumprijzen om klanten te verwerven.

   Ik ben dus van mening dat de nieuwe tariefmethode voor mij voordeliger gaat worden.
   Ik kan hierbij nergens bedrog bespeuren tenzij bij de oude ferrarismeter waar men voor het variabele tarief arbitrair het verbruik per jaar indeelt in 4 verbruiksperiodes die dus niet overeenstemmen met de werkelijke verbruiken in elke periode.

   Men spreekt nu al van een volgende wijziging van de tariefmethode nl het capaciteitstarief. Daar kunnen we het over hebben als het eenmaal zover is.

   1. Mevrouw Demir heeft het over oversubsidiëren en ze heeft daarin gelijk voor wat betreft het niet langer toekennen van GSC of het afschrijven van een deel van de installatiekost via belastingsaftrek. Deze zaken zijn al lang afgeschaft !
    Het terugdraaieffect van een analoge meter was destijds een stevig verkoopsargument om een installatie te plaatsen ! Neen, het is niet ” gewoon het gevolg van het installeren van zonnepanelen die op bepaalde momenten meer produceren dan je effectief zelf gebruikt waardoor de meter dan achteruit draait” Het was een stevig verkoopsargument, misschien niet neergeschreven maar WEL alom luid gepropagandeerd !
    Dit heeft NIETS te maken met een vorm van subsidie, dit is een verworven recht ! Wij wensen onze domme analoge meter vervangen te zien door een digitale slimme meter die telt en rekent en hetzelfde terugdraai effect volgt als onze huidige analoge meter ! Onbeperkt in de tijd ! Alleen dan kan er sprake zijn van een faire deal. Alleen dan zullen gewone gezinnen in de toekomst nog baat hebben bij het plaatsen van een zonnepaneel installatie !
    Mevrouw Demir , dit heeft NIETS met subsidie te maken, dit heeft te maken met het feit dat U zich niet voor de kar moet laten spannen van een stelletje graaiers die kost wat kost volledig gratis opgewekte stroom willen afsnoepen ! Is het voor zoiets dat NVA & OVLD staan ? Ik hoop van niet maar ben momenteel niet erg overtuigd van de echt goede bedoelingen ! Gewone gezinnen hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en willen van hun investering nog iets van rendement over houden !
    Op mijn reactie vogt nu wellicht nog maar eens een vreugdezang ter verdediging van de voordelen van de digitale slimme meter met veel cijfers en verduidelijkingen van Jean die moeten laten vermoeden dat hij zeer goed op de hoogte is en weet waarover hij het heeft … Beste Jean, je moet hier heel hard doen alsof je doof en blind bent om dit terugdraaieffect even van tafel te vegen ! Wij halen onze neus op want er zit hier overduidelijk een geurtje aan !

 3. Als ik geen cent krijg voor de energie die ik op het net plaats ga ik grondig bekijken of het nog de moeite loont om mijn zonnepanelen te vervangen na einde leeftijd (vermoedelijk 2030, nog 5 jaar terugdraaiende teller).
  Ten slotte, en zo leer ik het mijn kinderen ook, je kan maar één keer een verdiende euro uitgeven.
  Als het dan loont om gewoon elektriciteit aan te kopen, lees het is goedkoper, dan te investeren in nieuwe panelen, so be it.
  Ik was van plan om zonnepanelen bij te leggen, maar de gewijzigde regelgeving heeft alvast die plannen de grond in gedrukt. Als iemand me om advies vraagt dan is het antwoord, met 15 jaar terugdraaiende teller zou ik het nog doen, daarna?
  Mijn persoonlijke mening is dat ik minimaal het bedrag van de electriciteitscomponent per kwh (op de factuur) zou moeten krijgen voor hetgeen ik op het net zet. Met die digitale teller is dat perfect mogelijk. Uiteindelijk is er wel iemand die deze geproduceerde kWh betaald, toch? Kan me iemand vertellen in wie zijn zakken die centen uiteindelijk terecht komen?
  Als je met 2 gaat werken gaat ongeveer 2/3 van je opbrengst in de nieuwe regeling verloren. Je zet het op het net en je krijgt niks in return. Om het dan nog rendabel te maken ?

  1. Beste Tom.. Terechte opmerking. Je kan nu nog niet weten hoe rendabel het zal zijn om nieuwe zonnepanelen te leggen na het wegvallen van het behoud van terugdraaiende teller. Dit in tegenstelling tot grote projecten die wel al weten hoeveel ze betaald krijgen voor de stroom die ze op het net zetten. Voor grote projecten is er ook geen terugdraaiende teller maar zij investeren toch in zonneparken omdat ze weten wat de regering er tegenover zet. De tegemoetkoming voor geleverde stroom is vaak zodanig geregeld dat de zonneparken na 10 tot 15 jaar terugbetaald zijn. Als voor particulieren die 15 jaar wegvallen en men volop het decreet zal moeten toepassen dan is er wel een verplichte tegemoetkoming voorzien voor de geleverde stroom. Het punt is dat de modaliteiten hiervoor nog steeds niet vastliggen. Demir heeft nog een 6 tal maand om dit te doen. Voorlopig is er niemand die jouw geleverde stroom betaalt omdat je die geleverde stroom zelf opgebruikt, weliswaar op een later tijdstip. Die geleverde stroom wordt dus afgetrokken van uw totaal afgenomen stroom. Het enige dat daarvoor betaald wordt is de prosumententax en die betaal je zelf. Dat dient om uw eigen stroom op het net te stockeren en later het gratis terug af te halen. Als je voor uw totaal aan geproduceerde stroom nog GSC krijgt dan zijn het de mensen die geen zonnepanelen hebben die dat voor jou betalen. Dat is het oude systeem. Bij het nieuwe systeem denk ik niet dat de prijs die op uw factuur staat zal gerekend worden als verkoopprijs voor uw geleverde stroom want is er ook nog zoiets als aankooprijs van stroom door leveranciers. Zij kopen goedkoper aan dan de verkoopprijs anders hebben ze geen winst. Langs de andere kant is uw groene stroom die je dan verkoopt toch al minstens 0.0281€ / Kwh waard want dat rekent een leverancier al aan als groenestroombijdrage aan elke andere consument die stroom aankoopt (groen of niet). Bovendien moet hij geen garanties van oorsprong aankopen want hij krijgt ze dan gratis van jou. Het is dus zeker een terechte vraag om na te gaan wanneer de nieuwe regeling voor iedereen zal gelden of de stroom die we dan niet alleen zelf produceren maar ook een deel van verkopen naar juist waarde vergoed zal worden. Momenteel krijgen grote projecten al ongeveer 0.040€ /Kwh gedurende de eerste 10 jaar aan subsidies (gsc van 93€ met bandingsfactor van 0.45). Dat staat los van de prijs die ze nog krijgen voor hun geleverde stroom. Die prijs is dikwijls niet publiek gekend omdat dit meestal in een contract met een leverancier wordt vastgelegd op lange termijn. Het ziet er naar uit dat Demir eerder op grote projecten bij bedrijven wil inzetten dan bij particulieren.
   En om echt de klimaatdoelstellingen te halen is bovendien inzetten op windenergie veel efficiënter dan inzetten op zonne-energie. Het wordt dus nog even afwachten om te weten hoeveel men voor geleverde stroom zal krijgen en dus hoe rendabel nieuwe zonnepanelen zullen zijn in 2021. Stel dat je toch niets krijgt (wat volgens het decreet niet kan) dan nog is het plaatsen van zonnepanelen rendabel. Als 2/3de verloren gaat zoals je terecht zegt en je maakt gebruik van 1/3de van bvb 4500 Kwh aan 0.22€/Kwh = 1500 x 0.22 = 330€ besparing per jaar dan levert dat bij gelijk blijvende prijs een besparing van 9900 € op op 30 j en 4500Kwh zonnepanelen kosten geen 9900€. Zeker niet als je kan gebruik maken van uw bestaande bevestigingsstructuren en kabels.
   Wie weet kan je in de toekomst (2030) met thuisbatterijen in plaats van 2/3 te laten verloren gaan slechts 1/5 laten verloren gaan. Dat levert dan in hetzelfde geval 792€ besparingen per jaar of 23670€ op 30 jaar. Investeringskosten = ?

 4. Wij weten dat bv. Duitsland mag elektriciteit kopen, maar niet voor directe gebruikt (krediet aankoop.Dat doet ze zeker nu dat het goedkoop is (zelfs dagen dat de producenten betaald voor de export) maar dat de Duitsers tijdens de piekdagen van winter , dit goedkoop gekocht elektriciteit kan laten leveren , en Belgïe door het tekort productie van ons vanuit Duitsland dure energie invoeren (geproduceerd met vuile kolen of bruine kolen centrale) Wie wint terug ?

  1. Beste Michel, Ik begrijp niet waarom je enkel van de duitsers spreekt. Er bestaan 3 markten waar elk europees land (lees europese producenten en leveranciers) elektriciteit kunnen verkopen en aankopen..
   1. de forward markt : hier wordt onderhandeld over de elektriciteit tot drie jaar vóór de leveringstermijn. Deze markt laat de partijen toe om een aanzienlijk deel van hun leverings-portefeuilles veilig te stellen. Die prijzen liggen dan vast voor laat ons zeggen de basisvoorziening. Die prijzen zullen natuurlijk niet dezelfde zijn als deze van de :
   2. Day ahead markt : prijzen gelden de dag voorafgaand aan de dag van de fysieke levering: deze markt sluit elke dag om 14u30. Voor aankopen in het buitenland moeten eerst vooraf capaciteitshoeveelheden beschikbaar zijn tussen aangrenzende landen. hiervoor moet men op voorhand de beschikbare import en export capaciteiten kopen of verkopen; dat zijn nog andere transacties. Als laatste heb je de
   3. Continuous Intraday Market (CIM) of markt van de leveringsdag : hier onderhandelt men over de elektriciteitprijs tot vijf minuten vóór de fysieke levering.
   Dus uw goedkoop aangekochte intraday stroom kan je niet verkopen binnen een half jaar. Stroom is niet iets dat je effen weglegt om later te verkopen. Je kunt alleen een prijs afspreken voor later op de forward markt. Alle stroom die dagelijks geproduceerd wordt moet ook dagelijks gebruikt worden en dat moet in evenwicht blijven. Hiervoor moet iedere producent een evenwichtsverantwoordelijk hebben die ervoor zorgt dat er altijd evenveel wordt geproduceerd als zijn klanten verbruiken. Bij onevenwicht moet men extra boetes betalen. Daarom kunnen die intradayprijzen soms negatief worden maar dat is geen stroom die je de winter kan verkopen.
   Wij als consument kunnen een variabele prijs afspreken met een leverancier. Die variabele prijs verandert dan telkens om de 3 maanden. We kunnen ook een vaste prijs afspreken voor een jaar of zelfs 2 jaar. In dit geval is er geen goedkoop geproduceerde stroom en duur aangekochte stroom. De prijs staat vast.
   Dus voor alle duidelijkheid;, Belgie kan alleen stroom kopen en verkopen aan zijn buurlanden met inbegrip (onlangs) van de Uk omdat er langs de grenzen producenten bestaan die fysiek verbonden zijn met het Belgisch net. Als dat stroom is die geproduceerd wordt door vervuilende installaties is men verplicht om garanties van oorsprong te kopen om die vuile stroom groen te maken. Deze garanties van oorsprong kunnen ook op een beurs gekocht worden bij landen die een overschot aan groene stroom produceren. Bvb de Scandinavische landen. Ik denk dus niet dat men goedkope stroom van vandaag later duur kan verkopen. Stroom kan je niet bewaren voor later.

 5. Volgens mij was er deze maand al overproductie op piekmomenten door de zonnepanelen. Dat gaat niet minder worden met meer zonnepanelen. Zou het misschien beter zijn voor Vlaanderen om meer in windenergie te investeren? Met windenergie zijn er natuurlijk ook pieken en dalen maar toch veel minder dan met zon energie. En de wind waaid in de zomer, de winter, gedurende de dag en de nacht.

  Als we verder willen gaan met zonnepanelen zal er parallel iets gedaan moeten worden aan opslag van overproductie tijdens piekmomenten. Dat kunnen accu’s zijn om te bufferen en later gebruiken. Of misschien de stroom gebruiken om waterstof te produceren, dat kun je opslaan en daarmee kun je auto’s laten rijden of dingen verwarmen.

  We hebben een totaalplan met een visie nodig. Een combinatie van oplossingen met een tijdlijn wanneer iets ingevoerd wordt.

 6. “Maar ik wil ook duidelijk zijn: we gaan niet oversubsidiëren”. Dat klopt, zonnepanelen worden nu gewoon platbelast. En straks, zonder terugdraaiende teller, betaal je alleen nog voor de stroom die je afneemt in de winter, terwijl je in de zomer niets gaat krijgen voor de stroom die je levert.
  Dankuwel Mevrouw Demir, om de PV-sector kapot te maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS