Vlaams energieminister Demir: “Impact capaciteitstarief op PV-eigenaars nog niet te bepalen”

Zuhal Demir

Vlaams energieminister Demir: “Impact capaciteitstarief op PV-eigenaars nog niet te bepalen”

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir vindt het nog te vroeg om na te denken over maatregelen voor het compenseren van eigenaren van zonnepanelen vanwege de invoering van het capaciteitstarief.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) maakte afgelopen zomer de nieuwe tariefmethodologie bekendgemaakt. Vanaf 2022 wordt een capaciteitstarief ingevoerd waardoor onder meer veroorzakers van stroompieken meer gaan betalen. Voor eigenaren van zonnepanelen wordt het daarmee interessant om zo veel mogelijk van de opgewekte stroom direct zelf te verbruiken.

Vragen in Vlaams Parlement

Bart Claes van de N-VA heeft in het Vlaams Parlement aan energieminister Zuhal Demir vragen gesteld over de invoering van het capaciteitstarief. Daarbij gaat het onder meer over de impact voor eigenaren van zonnepanelen.
“De VREG poneert in een simulatie dat een gezin met zonnepanelen, een relatief laag elektriciteitsverbruik (2.284 kilowattuur) en een piekverbruik van 3,15 kilowatt een meerprijs zal betalen van 9 euro (van ongeveer 250 euro, in functie van het omvormervermogen, naar 259 euro, wat neerkomt op een procentuele stijging van 3,6 procent). Kan de minister de cijfers van deze simulatie bevestigen? Wat is haar reactie op de resultaten van de simulatie?”, luidde een van de vragen van Claes. Ook wil Claes weten of minister Demir voornemens is maatregelen te nemen om de eigenaren van zonnepanelen te vergoeden voor de meerkosten die zij zullen moeten betalen.

Niet zinvol

Demir meldt dat de VREG in de loop van de komende maanden nog meer rekenvoorbeelden zal uitwerken. “Mogelijk geven deze bijkomende cases bijkomende inzichten. De juiste impact is pas te berekenen als de capaciteitstarieven effectief zijn bepaald, wat tegen het einde van volgend jaar wordt verwacht. De invoering van de nieuwe tarieven is een complex gegeven, waar verder acties nodig zullen zijn. Op basis van de impact op specifieke doelgroepen is al beslist om de premies voor dak, vloer, muurisolatie, hoogrendementsbeglazing en warmtepompen(boiler) te verhogen voor gezinnen die vandaag het tarief ‘exclusief nacht’ gebruiken voor de verwarming van hun woning.”

“Het lijkt mij niet zinvol om al bijkomende maatregelen uit te werken voor een berekende meerprijs van 9 euro per jaar vooraleer de juiste impact is becijferd op basis van de effectief vastgelegde tarieven”

Zware investeringen

De minister lijkt vooral ook begrip te hebben voor de invoering van het capaciteitstarief. “Door de toenemende elektrificatie van onder andere transport en verwarming in combinatie met meer decentrale elektriciteitsopwekking via zonnepanelen zullen onze distributienetten in de toekomst blootgesteld worden aan steeds grotere piekbelastingen”, stelt Demir. “Om dit op te vangen zullen de distributienetbeheerders op termijn mogelijk zware investeringen moeten uitvoeren om hun netten betrouwbaar te houden. De kosten van deze investeringen zullen uiteindelijk aan alle netgebruikers doorgerekend worden via de nettarieven.”

Demir stelt dat de invoering van het capaciteitstarief volgens de VREG, die hierover onafhankelijk beslist, noodzakelijk is om de beschikbare capaciteit van de distributienetten beter te benutten. “Daardoor zullen uiteindelijk ook minder netinvesteringen nodig zijn, hetgeen resulteert in lager distributienettarief voor alle netgebruikers. Op die manier wil de VREG de netgebruikers via het capaciteitstarief aansporen om slimmer om te gaan met hun elektriciteitsverbruik en om hoge piekbelastingen te vermijden. Niet enkel de hoeveelheid elektriciteit is van tel maar ook de mate waarin men zijn verbruik spreidt. In het kader van een betaalbare energietransitie is de invoering van het capaciteitstarief, volgens de VREG, dus noodzakelijk.”

Elektriciteitsverbruik spreiden

Momenteel hebben Vlamingen volgens Demir vooral voeling met het elektriciteitsverbruik in kilowattuur. Want hoe meer elektriciteit ze verbruiken, hoe meer ze ook moeten betalen en omgekeerd. “Toch zien ze deze afrekening maar éénmaal per jaar. Wanneer ze de elektriciteit verbruiken maakt bovendien weinig uit voor de netkosten. Daarnaast zijn er vandaag reeds veel burgers die rekening houden met het tijdstip van verbruik: gezinnen die een dag- en nachtmeter hebben en daar op inspelen. Als zij hun verbruik verschuiven naar de nacht en naar het weekend zullen ze minder betalen. Vele mensen hebben dus reeds gewoonte om hun elektriciteitsverbruik in de tijd te verschuiven, weliswaar binnen afgebakende tijdstippen. In de toekomst is het doel niet het verschuiven op zichzelf, maar vooral het spreiden.”

De Vlaamse minister hamert daarbij vooral op heldere communicatie vanuit de VREG. “Communicatie richting de burgers maar ook richting specifieke doelgroepen zoals de installateurs zal een heel belangrijke rol spelen om het capaciteitstarief en de opportuniteiten van gespreid verbruik en een slimme meter toegankelijk uit te leggen. Als overheid moeten we er in eerste instantie voor zorgen dat de juiste informatie tot bij de juiste doelgroepen geraakt en mogelijke misverstanden worden rechtgezet. Daarom werk ik de komende weken en maanden met mijn administratie in samenwerking met Fluvius en de VREG een éénduidige communicatie uit.”

Dag-en nachttarief afgeschaft

Er zal volgens Demir nog veel informatie bekendgemaakt moeten worden over het capaciteitstarief. “De gemiddelde netgebruiker heeft momenteel nog geen voeling met het begrip capaciteit en heeft ook waarschijnlijk geen idee welke capaciteit hij momenteel gebruikt. De digitale meter zal hier ongetwijfeld een grote rol in spelen. Meer dan 30 jaar geleden is het dag/nacht tarief ingevoerd, het heeft toen ook enkele jaren geduurd voor iedereen de mogelijkheden van de dit systeem heeft ontdekt en begon te gebruiken. De communicatie rond het nieuwe capaciteitstarief zal daarom in het najaar starten en intensief aangehouden worden zodat iedereen de mogelijkheden van het capaciteitstarief dat ingaat in 2022 snel ontdekt en begint te gebruiken.”

Het door Demir genoemde dag- en nachttarief en exclusief nachttarief wordt met de invoering van het capaciteitstarief afgeschaft. De minister hierover: “De voordelen verbonden aan het exclusief nachttarief worden uitgefaseerd en op termijn ook afgeschaft.”

Bron: Solarmagazine.nl, 22 oktober 2020

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Comments (61)

 • Néman Reply

  En wij maar isoleren in onze nieuwbouw in de jaren ’80 (5cm isolatie in de vloer, 7 cm in de spouw, 18 cm in de plafonds, super isolerende beglazing) en ver voor onze tijd vooruit dus. Nu afgestraft worden omdat we elektrisch verwarmen (geen uitstoot veroorzaken) en de overheid maar premies uitdelen voor de aanschaf van elektrische wagens. Een basisbehoefte is naast voeding toch ook verwarming? Een elektrische wagen wordt niet enkel gebruikt om naar het werk te rijden maar ook om plezierreisjes te maken edm. Bedankt overheid om ons zo te belazeren!! Afschaffing nachttarief? Eerst aanmoedigen en nu afschaffen. Jullie belazeren ons!!

  15 januari 2021 at 18:28
 • Waelkens Freddy Reply

  40 jaar geleden was de slogan “verwarm elektrisch en zorg voor het milieu” en het exclusief nachttarief maakte het aanbod aantrekkelijk.
  Toen heb ik daar ook voor gekozen en was jaren gelukkig omtrent die beslissing en plaatste nadien ook zonnepanelen.
  Met de afschaffing van het exclusief nachtarief werd het daltarief en de kosten gingen fors omhoog. Mijn energiekost bereikte hierdoor 380€/maand en dit is teveel. Met het vooruitzicht dat ook het daltarief in het gedrang komt en er één tarief zal overblijven dat waarschijnlijk ten minste het piekuurtarief zal evenaren of hoger verander ik onze verwarmingswijze. Een groot deel wordt nu verwarmt met een houtkachel en het is nog gezellig ook.
  De mensen met accumulatieverwarming worden nu beboet voor hun vroegere inzet en geloof in het beleid.
  “De energiefactuur moet naar beneden”, dat is nu belangrijk voor iedereen en toch wordt elektriciteit gezien als een luxe voor iedereen, dat is merkbaar aan het BTW-tarief van 21%.
  De elektrische auto zal misschien later ook uitgebuit worden, de kosten voor het verbruik zijn in de toekomst niet te schatten en mogelijks komen er nog speciale taksen ook want dat is toch ook een luxe.
  Gelukkig is de aanschaf nog te duur voor velen en zal het melken van die koe nog moeten wachten.

  3 december 2020 at 00:04
 • Chris Wouters Reply

  Laten we eens kijken waar een willekeurig lid van de raad van bestuur van de VREG zich mee bezig houdt (of hield tijdens een periode die viel in de periode dat de persoon bij de VREG zit of zat).

  Els Brouwers:

  Essenscia
  Belgian Federation of chemical industries and life sciences
  Head of energy, climate and economy
  Belgian Federation of chemical industries and life sciences

  May 2007 – Present 13 years 7 months

  Brussels Area, Belgium
  VREG
  Director
  VREG

  Feb 2012 – Present 8 years 10 months

  Brussels Area, Belgium
  Flanders Investment & Trade (FIT)
  Director
  Flanders Investment & Trade (FIT)

  Jan 2015 – May 2020 5 years 5 months

  Brussels Area, Belgium

  25 november 2020 at 19:56
 • Michel De Mulder Reply

  Niet rond de pot draaien
  De overheid en blijkbaar is Demir daar niet vies van laat toe dat de burgers nieuwe belastingen moeten bij betalen. Alsof we niet genoeg betalen. Eerst stimuleren om zonnepanelen te plaatsen en eens die er zijn ze takseren. Goed bezig Demir. Laat mij Minister zijn en ik Fluit die maatschappijen terug. De uitkomst moet niet op de rug van de kleine mens terecht komen.

  23 november 2020 at 23:23
 • Paul Reply

  Men ziet goed tot welke partij demir behoort ze trekt haar paraplu open en ze steekt het op de vreg ,maar wat ze er niet bij verteld is dat de topmannen van vreg en creg politieke benoemingen zijn van haar eigen partij en dat weet zij goed genoeg maar ze zal denken dat niemand anders dat weet .Het is ook dankzij vreg en creg dat de mensen met zonnepanelen langs alle kanten gekloot worden , enkel de grote bedrijven met hun zonnepanelenparken worden gespaart en de kosten die daar moeten voor gemaakt worden die moeten de kleintjes betalen met het gevolg dat die er niet veel meer zullen installeren maar dat is juist wat de nva wil want zij moeten kernenergie hebben .Als demir echt iets wil doen voor de mensen met zonnepanelen dan moet ze zorgen dat die pas een (slimme meter) krijgen als hun installatie 20 jaar oud is maar nee haar partij wil juist dat die er eerst een krijgen.En daarmee kunnen wij alleen maar hopen dat de federale regering nog iets kan doen voor ons want van de vlaamse hebben we geen hulp te verwachten dat ligt er vingerdik op.

  22 november 2020 at 21:21
  • versieren johan Reply

   Demir zegt maar ,wat fluvius en vreg in haar oor blazen.De eigenaars van zonnepanelen worden buitenspel gezet.
   Of is Demir plots ingenieur?

   23 november 2020 at 18:30
 • Alain Deboo Reply

  De laatste 10-15 jaar kopen en gebruiken we met z’n allen energie zuinige producten (led tv’s,led lampen,a+++ toestellen enz…)en toch moeten we ons blijven zorgen maken over de elektriciteitsfactuur.Zelfs het installeren van zonnepanelen en batterijen erbij,helpt allemaal niet.Hier in Vlaanderen moet alles duur blijven en mag er niet bespaart worden op een factuur als particulier,want dat is blijkbaar strafbaar.Toch beter blijven stoken op fossiele brandstoffen en rijden met lekkere V6’en 3.0L dieselpower of dikke V8’tjes(lekker geluid erbij in tegenstelling tot EV’s).De keuze lijkt gemakkelijk…

  19 november 2020 at 15:05
 • Jan bij Reply

  Deze uits0raak van de minister is niet correct. Wanneer men bij de geinstalleerde digitale meters een praktijktest doet met het capaciteits tarief dan heeft men echte cijfers zo eenvoudig is dat maar voor de vreg en de leveranciers is dat natuurlijk niet goed want dan komt er op voorhand protest.

  19 november 2020 at 10:09
 • Barmans Hugo Reply

  Beste mensen, stop met dit eindeloos gepalaver, we bereiken niets.
  Sla de handen in mekaar, start één of ander drukkingsgroep en stel een batterij advocaten aan om de zonnepaneeleigenaars en andere stroomverbruikers te helpen zich te beschermen tegen voortdurende verzinsels en wijzigingen (contractbreuk?) in de regelgeving.
  Hugo

  18 november 2020 at 20:11
  • verpoorten frans Reply

   Hugo ge hebt gelijk, ik doe mee, maar we moeten wel met allemaal meedoen, anders heeft het geen zin

   18 november 2020 at 20:43
  • Jans Reply

   Dat is tenminste gesproken dat had al veel eerder moeten gebeurd zijn.

   19 november 2020 at 14:36
 • Rudi Peeters Reply

  Misschien een idee voor een parlementaire vraag:
  Kunnen de netbeheerders eens een berekening maken van de kosten voor het opwaarderen van de netten waardoor de piekbelastingen geen probleem zijn. En daarnaast de “vergoedingen” die ze de laatste 20-30 jaar uitbetaald hebben aan hun aandeelhouders (gemeenten – intercommunales – provincies), dan zal men snel zien dat ze deze kosten gemakkelijk zelf hadden kunnen dragen.

  18 november 2020 at 19:44
 • Sieg Reply

  Dan toch maar een pellet kachel aanschaffen om te verwarmen lijkt me, aangezien ik mijn nachttarief zal kwijt zijn voor mijn accumulatie verwarming.
  Die pelletkachel zal op een jaar meer uitstoot geven dan mijn accumulatie over 35 jaar lang.
  Spijtig, ik probeer milieubewust te zijn maar dankzij onze regering is dit niet meer haalbaar.
  Ik betaal nu al 300 euro per maand aan elektriciteit, heb zonnepanelen liggen en dan wordt ik nog meer gestraft.
  Het moet niet gekker worden in dit *** landje.
  Als ik net de grens oversteek bespaar ik mij per maand minstens 230 euro aan elektriciteit met dezelfde verwarming en installatie

  18 november 2020 at 16:27
  • Phil Reply

   Dit is niet het landje (Belgiê), maar Vlaanderen. Deze materie is geregonaliseerd dus enkel een Vlaamse aangelegenheid. Wat we zelf doen, doen we beter. Toch?

   18 november 2020 at 16:54
   • K.A. Reply

    Absoluut. Altijd leuker om financieel leeggezogen te worden door een Vlaming dan door iemand die in de federale regering zit…

    19 november 2020 at 14:35
    • BDV Reply

     Dat is Vlaanderen: Eigen volk eerst…..pluimen!

     19 november 2020 at 17:23
 • BE Reply

  Ik stel voor dat na alle pestmaatregelen (prosumententarief, afschaffen terugdraaiende meter, capaciteitstarief, …) alle zonnepaneelbezitters een aantal maanden afkoppelen. Benieuwd hoeveel Belgie dan zal moeten betalen voor het niet naleven van de norm voor hernieuwbare energie en hoe diegenen die afgunstig zijn omdat we geinvesteerd hebben in ZP ipv een dure wagen of verre reizen, dan zullen reageren …..

  18 november 2020 at 16:24
  • RDS Reply

   Dat is nu eens de nagel op de kop!

   18 november 2020 at 23:45
   • Jans Reply

    Zagen en zeveren erover maar er gebeurt niets. Wij zijn te laks om op straat te komen.

    19 november 2020 at 14:40
  • Bart De Pauw Reply

   Dat zouden we allemaal moeten doen : kabels na de meter losmaken en enkel nog de meter kost betalen. Of gaan ze ons ook nog beboeten als we geen elektriciteit van hen gebruiken ? Een stel (steeds goedkoper wordende ) batterijen zetten en op ons verbruik letten zodat we met deze ook in de winter toekomen. Desnoods naast extra batterijen ook nog extra zonnepanelen toevoegen.

   19 november 2020 at 13:56
 • phil Reply

  De Vreg kan dit alléén maar doen omdat Demir daar volledig acherstaat. Zij doet nu alsof ze haar bekommert om de gewone man, niets is minder waar. Uit al haar eerdere uitlatingen en gedragingen blijkt dat ze gewoon alles uitvoert wat de bazen van haar baas (VOKA en De Wever) haar opdragen.
  De verandering die de NVA voorstaat is het terugschroeven van alle voordelen en premies die ‘Jan of Linda met de pet of hoed) ten goede komt en die wegsluizen naar de werkgevers.
  Zie ook de belastinggeschenken aan de gegoeden door de vorige nationale regering (NVA, CD&V, VLD en MR), in die regering was mevr. Demir nl. ook staatssecretaris.

  18 november 2020 at 15:32
  • lode Reply

   Nog niet zo lang geleden had men het erover dat sommige gemeenten zonder elektriciteit zouden vallen. Paniek! Nu gaat er een teveel aan elektriciteit zijn. Ja, die ZP zijn een doorn in het oog van de elektriciteitsproducenten. Stroom zelf produceren = minder afname van het net = minder inkomsten voor de producenten. Daar ligt de hond gebonden. Aan de andere kant hebben ze een pracht van een smoes om hun prijzen op te slaan: de schuld van de ZP! Een collega zei me onlangs nogal giftig: Heb jij ZP? Dus door jouw schuld moet ik meer betalen.
   Een oplossing voor het pieken is de batterij. In plaats van op het net te steken, laad je de batterij op. Die dingen zijn wel zeer duur. Subsidie zou een stap in de goede richting zijn. Maar voor VREG & co blijft het probleem: minder inkomsten door de zelfvoorzieners. Ze zullen wel iets uitvinden om toch nog geld uit onze zak te kloppen.

   18 november 2020 at 16:17
   • Marina Reply

    Je kunt de batterij ook gebruiken als buffer voor de stroompieken op te vangen (afvlakken zoals een capaciteit) beneden de 2kw capaciteitstarief > 2.5kw dan zal men moeten betalen.
    Deze batterij moet niet groter zijn dan 4KW

    19 november 2020 at 13:23
   • Bart De Pauw Reply

    Ze zijn al bezig : als je niets aan elektriciteit gebruikt komt er naast de meterkost ook nog de minimale 2500 W piek kost bij.

    19 november 2020 at 14:01
    • Marina Reply

     Ik geef je gelijk, wanneer je minder dan 2.5 kW pieken maakt moet het kunnen deze te herleiden naar nul. (Zelf productie wat dit ook mag verwezenlijken)

     19 november 2020 at 18:55
  • marc Reply

   Ze heeft eerder nen leuke cadeau gehad van de vorige beleidsmakers !
   Ik heb panelen gelegd in 2011 , prosumenten tarief in 2014 ( meer kost van € 480 per jaar ) en nu spreken ze van 15 jaar ipv 20 jaar certificaten .
   Ze veranderen de spelregels tijdens het spel . Niet fair !!
   Nu kan zij de brokken gaan lijmen . Leuke cadeau !!
   Ze hadden in 2009 BETER moeten nadenken over de ZP !
   Heb de overheid 3 x gevraagd dat hun berekening wel klopte , ge zou dom zijn om er toen niet in te stappen en zie nu . Ge zou voor minder ziek worden !

   18 november 2020 at 18:25
 • Laurent Reply

  Als ik geen voordeel meer heb aan mijn zonnepanelen en de netwerken met de winst gaat lopen, Sluit ik mijn zonnepanelen af. Als iedereen dat zou doen?

  18 november 2020 at 12:43
  • Jans Reply

   Dat is wat ze willen dat moet je juist doen. Hou u zonnepanelen leg wat batterijen en kleine dieselgroep of en kleine WKK dan liggen ze op hun gat en afgesloten van het net.

   19 november 2020 at 14:47
 • Jo Reply

  Voor de zoveelste keer bezorgt de VREG aan de zonnepaneel-bezitters (ZPB) nieuwe kopzorgen, die aan de meeste ZPB’ers terug financiele nadelen zullen gezorgen..
  Ikzelf ben ZPB’er sinds 2009 en toen was de VREG “DE” grote pleitbezorger om de mensen te overtuigen zonnepanelen te installeren en de grote winst uit te leggen die de terugdraaiende teller zou opleveren.. Dat is nu wel veranderd!

  18 november 2020 at 12:23
 • JPe Reply

  “De voordelen verbonden aan exclusief nachttarief worden uitgefaseerd en op termijn ook afgeschaft”.
  Wat zou dat wel willen zeggen????….Kan nog alle kanten uit!!!!….
  Enne… nacht/weekendtarief ‘gewoon’ : afgeschaft ??????
  Lijkt mij niet echt voordelig voor de ‘accumulatieverwarming– nachttariefklanten’, want hier staan onze grootste verbruiken op!!!!
  Questions, questions, questions.

  18 november 2020 at 12:12
 • Beire Reply

  Heb het eens proberen uit te rekenen maar in grote lijnen komt het neer op het volgende:

  Om de stroompiek te vermijden moet je thuis zijn om het verbruik in de gaten te houden de of heel dure systemen kopen die dat voor u doen. Je kan dan (als zonnepaneeleigenaar) de wasmachine ’s morgens insteken en hopen dat er overdag genoeg (fel en lang) zon heeft geschenen zodat uw was bij thuiskomst gedaan is.

  Uw electrische wagen (die door de politiek wordt opgedrongen) kan je best niet insteken als je ’s avonds thuis komt want -> geen zon, andere toestellen worden dan ook opgezet enz.
  Dus uw “goedkope” en milieubewust voertuig zorgt ervoor dat uw Electriciteits rekening fel de hoogte ingaat.
  Maar ja, als je aan het milieu denkt mag het (de burger) wat kosten natuurlijk.

  Eigenlijk kan je beter uw job opzeggen en thuis de hele dag uw toestellen op en af zetten als de zon of de electriciteitsprijs het op dat moment vereist.

  Goed bezig. We gaan in elk geval vandaag onze nieuwe wagen met dieselmotor ophalen. Ook die gaat op termijn duurder worden in gebruik maar ik kan er (voorlopig) tenminste mee rijden en tanken wanneer ik het wil.

  18 november 2020 at 12:04
  • Bart De Pauw Reply

   Ik heb net m’n gekochte dieselgenerator opgehaald …

   19 november 2020 at 14:09
  • Jean D Reply

   Om stroompieken te vermijden moet je thuis zijn om uw toestellen de een na de andere in te schakelen ipv allemaal tegelijkertijd. Het maakt daarbij niet uit of je zonnepanelen hebt of niet. Als je zonnepanelen hebt zal het geen probleem zijn om pieken te vermijden tijdens productie maar het is geen noodzaak. Het is eerder een noodzaak om de spreiding te doen als er geen productie is vooral als er geen kerncentrales meer zijn die ’s nachts veel stroom kunnen leveren. Je EV kan je dan best niet insteken als je thuiskomt maar wel van 10 u ’s avonds tot 6 u ’s morgens aan een laag vermogen. Hiermee gebruik je veel stroom aan een laag capaciteitstarief. Je wordt een grote verbruiker die in verhouding minder gaat betalen. Met uw EV kan je dan misschien niet tanken tss 18u en 20u maar je moet de deur niet uit om alle dagen te tanken zoveel je wil en als je het doet (zonder verplichting) met je zonnepanelen (bv in het weekend) is het volledig gratis.

   19 november 2020 at 14:17
 • Tony Reply

  U weet het toch denk ik VREG (Vlaamse Rovers En Graaiers)

  18 november 2020 at 11:53
  • Chris Wouters Reply

   Groot gelijk Tony!

   18 november 2020 at 15:03
 • Luc Reply

  Aan de decisionmakers,
  Zou het niet nuttig en bovendien eerlijk zijn om met de potentiële invoering van een capaciteitstarief vooraf een proefperiode van bvb. 6 maanden in te voeren, zonder pecuniaire toepassing van piektarieven, zodat de consument ook vooraf inzicht kan krijgen hoe hij indien mogelijk best bijstuurt om de hoogste pieken te vermijden? Finaal wordt toch betracht al te hoge pieken te vermijden. Dit moet kunnen op een manier waarbij de consument niet bij voorbaat door onwetendheid afgestraft wordt.

  18 november 2020 at 11:17
  • Bart De Pauw Reply

   te riskant : de tekortkomingen in het systeem (duurder) zouden zichtbaar worden

   19 november 2020 at 14:13
 • Willy Rubens Reply

  Mijn schoonmoeder woont in een huur appartement dat elektrisch verwarmd wordt. Wat heeft zij aan een isolatiepremie?

  Verder vind ik dat de distributiekosten zowat de pan uitswingen. Al mijn mazout leverancier € 2000 zou aanrekenen voor de mazout en dan nog eens € 2000 voor het leveren zou ik dat niet logisch vinden. En toch moet hij tot hier rijden om het te leveren. Voor elektriciteit moet er niemand rijden.

  18 november 2020 at 11:09
  • Jean D Reply

   In uw 2000€ mazout zit ook maar 1100€ voor de leverancier en is de overige 900€ distributiekost, heffingen, accijnzen, energiebijdrage en BTW.

   19 november 2020 at 14:20
 • Jan B Reply

  Ik zou graag een electrische auto kopen, die dan vanaf 18 uur zou opladen. Ik verwarm ook met electrische ketel.
  Als ik een digi meter plaats ben ik de pineut want dan kom ik zeker boven 2.5Kw. De auto dient om gaan te werken, dus tijdens de dag opladen kan niet. Alles is optimaal geisoleerd, maar in de winter moet je toch je huis verwarmen en dat is ook meestal vanaf 18 uur. Overheid moet onderhand 30 miljoen boete betalen aan Europa wegens het niet voldoende groene energie op te wekken.
  De winst op electriciteit is erg laag, dus net gebruik betalen. Al die leveranciers zitten ook wel met hun geld in de netten.

  18 november 2020 at 11:07
 • Danvos Reply

  Capaciteitstarief invoeren, nachttarief afschaffen, premies verhogen voor diegenen die nu beginnen met isoleren en warmtepompen installeren lees ik in de tekst van Zohal !!!
  Hallo, ik zie nergens een compensatiemaatregel voor de mensen die indertijd gekozen hebben voor elektrische verwarming (met of zonder accumulatie) en blij waren met het nachttarief. Nu komt de afstraffing om 35 jaar lang CO2 vrij te hebben verwarmd.
  Trouwens als je elektrisch verwarmt, kun je geen warmtepomp plaatsen, tenzij je volledig verbouwt en dan spreek ik van een dergelijke hoge kost dat je in je hele leven niet kunt terug verdienen.

  18 november 2020 at 11:03
  • EVh Reply

   Beste, ik zou toch maar eens een offerte vragen en een simulatie. Je zou mogelijk aangenaam verast kunnen zijn.

   18 november 2020 at 11:43
   • Jan bij Reply

    Simulaties d8e men nu opwerpt zijn ideaal modellen maar niet getoets op de werkelijkheid om daaraan te voldoen moet men volledig automatiseren en dure internet abonnementen nemen ofwel thuisblijven zeker met de kwartier opname. Wat is het volgende ????????¿???????????

    18 november 2020 at 20:56
  • Sieg Reply

   @ Danvos
   Wij zitten hier ook met accumulatie verwarming.
   En inderdaad het ombouwen van de bestaande woning is gekkenwerk, alles moet uitgebroken worden tot op de kale beton.
   Ik denk dat ik mij een pelletkachel ga aankopen en daarmee verwarmen, die zal dan op een jaar meer uitstoot geven dan ik in die 35 accumulatie gedaan heb.
   Onze regering moedigt onsaan om toch maar weer natuurvervuilender te gaan verwarmen

   18 november 2020 at 16:18
  • Marina Reply

   In het jaar 1980 bouwde ik een nieuw huis met als verwarming vloerverwarming met water (kan op verschillende manieren verwarmd worden.
   Ik had een boiler van 1000l welke met weerstanden opgewarmd werd ook op nachttarief.
   Ik heb indertijd ook gedacht aan een warmtepomp maar deze waren groot duur en niet efficiënt
   In 2011 heb ik een warmtepomp geplaatst en heb mij dit nog niet beklaagd mijn verbruik is 4 keer kleiner dan vroeger!
   Er is geen beter verdiener dan een warmtepomp 1kw verbruik 3.5 – 5 kW nuttig vermogen
   Note: de beste investering is goed isoleren lagere factuur voor verwarming.

   19 november 2020 at 13:06
 • Van Oost Chris Reply

  Net en distributie tarieven dienen enkel om dividenden te kunnen betalen aan hun aandeelhouders. Hoe ga je het verbruik spreiden in de dag als ze iedereen maximaal aan het werk willen?

  18 november 2020 at 10:51
  • Dré Reply

   Niet aan de aandeelhouders maar aan hun “vertegenwoordigers”…

   18 november 2020 at 14:37
 • ard Reply

  Wat met de gebruikers die elektrisch verwarmen en uitsluitend op nachttarief opladen ?Onze ganse wijk was in 1975 verplicht te verwarmen met elektriciteit, accumulatie en vloerverwarming. Het zal onbetaalbaar worden. Gevolg zal zijn dat iedereen de open haard en houvuren terug zal gebruiken met alle gevolgen van dien.
  De zoveelste ondoordachte maatregel.

  18 november 2020 at 10:50
  • Danvos Reply

   Wees gerust, haarden en houtvuren zullen ook aan banden worden gelegd.

   18 november 2020 at 11:05
   • Gerardos Reply

    Hoe gaan ze dat doen????? Mijn brandbaar afval gaat in de kachel. Eerst iedereen warm maken voor dit en voor dat en daarna volgt de afrekening.

    18 november 2020 at 11:55
    • verpoorten frans Reply

     zeker de kachel gaat terug aan, en geen EV kopen als ge die in de avond moet opladen, gewoon terug een dieseltje , verbruikt weinig en brandstof kost ook niet veel, want wij kunnen isoleren en zonnepanelen plaatsen, en toch vinden ze altijd wel iets om ons te doen betalen, misschien beter het loon van die mensen voor 50% VERMINDEREN DAN VERDIENEN ZE NOG GENOEG

     18 november 2020 at 17:29
    • Marina Reply

     Ze kunnen een belasting opleggen voor schouwen !
     Indien men met een open haard of kachel verwarmd (fijn stof problemen, klimaat akkoord)
     Dit kan via je brandverzekering gecontroleerd worden indien ze het willen controleren, je verzekeringsagent kan dit opgelegd krijgen door de overheid.

     19 november 2020 at 12:50
     • verpoorten frans

      ze kunnen alles, als ze eerst hun afspraken is nakomen, dat zou veel beter zijn, u bent ook van groen zeker

      20 november 2020 at 21:29
 • Jean Reply

  Discriminatie, mijn bericht aan de minister, zonder gevolg van enige betekenis.

  Mevrouw de minister
  Neem even de tijd om dit te lezen
  Ik volg op regelmatige basis de teksten van Ilumen.
  Dit handelt over het nieuwe Capaciteitstarief dat zal ingaan in 2022.
  Het stuk gaat over mijn bemerking Jean en het antwoord van IvoB ik veronderstel iemand van de vreg, maar ben niet zeker.
  Het is gewoon een kopie paste van de opmerkingen van het artikel met als laatste mijn besluit.
  Tekst uit ilumen.
  Hier het verloop van de discussie Capaciteitstarief.
  Jean Reply
  Hoe wordt de piek gemeten, mensen met een digitale meter daar kan men pieken gaan aflezen.
  Mensen met de analoge meter niet.
  In 2022 allemaal digitale meters, ik weet niet of dat gaat lukken, ik denk het niet.
  Hoe wordt dan de piek gemeten bij mensen met een analoge meter?
  Of gaat men discrimineren, alleen de mensen met digitale meter zodanig belasten, of een forfait handteren voor de mensen met een analoge meter, dit is dan niet juist, kan lager zijn dan de werkelijkheid, ook discriminatie.
  Waar blijft de stem van de politiekers, de mensen die verkozen zijn, sommige dan toch, die moeten zorgen voor het wel en wee van de burger. Ik hoor niets.
  IvoB Reply
  Met een analoge meter is er een forfaitair capaciteitstarief van 2.5 kW. Er moet dus niets gemeten worden.
  Er is geen discriminatie want bij de digitale meter is het minimum capaciteitstarief ook 2.5 kW. Ook al meet de meter een lagere piek.
  Jean Reply
  Ja minimum, minimum, maar als de persoon met een digitale meter dat minimum overschrijdt, dat kan gemeten worden, wat dan? Wordt iedereen zowel analoog als digitaal maximaal voor 2,5 kW belast? Welke zin heeft het dan? Alleen de elektriciteit duurder maken? Ja en het is zo, de eigenaar van een analoge meter ziet de factuur niet van de eigenaar met een digitale meter en andersom. Jullie doen wat jullie willen. Met ons voeten spelen, ja dit mijn besluit en ons voor dom verkopen. Ben benieuwd naar je antwoord
  IvoB Reply
  Uw elektriciteit wordt niet noodzakelijk duurder. De prijs van je elektriciteit hangt af van het contract dat je afsloot met je energieproducent. Dat varieert dus van gebruiker tot gebruiker (afhankelijk van het verbruikersprofiel en het afgesloten contract).
  Wat wel duurder of goedkoper kan worden is het gebruik van het net dat je maakt. Dat wordt niet bepaald door je elektriciteitsleverancier.
  In de overgansperiode (zolang niet iedereen een digitale meter heeft) is zowel het minimum als het maximum bij een analoge meter 2.5 kW.
  Bij een digitale meter is het minimum ook altijd 2.5 kW maar ga je daarboven hangt daar een extra tarief aan vast. Hoeveel dat zal bedragen is nog niet bekend.
  Heb je nog een analoge meter en je hebt hogere pieken dan 2.5 kW doe je voordeel want je tarief stopt op 2.5 kW. Heb je lagere pieken doe je nadeel.
  Heb je een digitale meter en heb je hogere pieken dan 2.5 kW doe je nadeel tov een analoge meter.
  Je betaalt nu ook een nettarief. Dat is afhankelijk van je afname. Sommige mensen doen daar voordeel mee andere nadeel.
  Het nieuwe nettarief wordt voor een deel niet mee rop je afname berekend maar op eventuele peiken. Anderen zullen dus voordeel doen en weer anderen niet.
  Wie of wat kan nog niet bepaald worden want de regeling en de tarieven die daarmee samenhangen zijn nog niet gekend.
  Het is hier nu ook niet de gewoonte dat de buren elkaars (energie)rekeningen gaan controleren. Dus ik begrijp niet welk punt je daarmee wil maken.
  Zal er een onderscheid zijn bij eenzelfde verbruikersprofiel tussen iemand met een analoge meter en een digitale? Waarschijnlijk wel.
  Dan heb je een punt dat, als je dat wenst, juridisch kan aangevochten worden voor de beovegde rechtbank.
  Dat moet je dan ook doen (alleen of in groep).
  Eén ding is zeker, door op het internet er wat op af te geven (sommigen dan nog op basis van volkomen verkeerde uitgangspunten) bereik je helemaal niets.
  Als je niet dom bent weet je dus wat je te doen staat.
  Jean Reply
  Ik heb het begrepen, dat er een verschil is tussen analoge meter en digitale meter, zoals ik eerst zij, daar is dus wel een vorm van discriminatie, of het negatief is in het ene geval, of positief is in het andere geval bij de analoge meter is er geen meting bij de digitale wel. In mijn eerste schrijven is er geen sprake van KWh prijs, alleen dat te factuur duurder kan en zal worden en de melding van discriminatie. Daar ging het om. Geen verkeerde interpretatie geven of dingen toevoegen aan mijn tekst, dat is niet correct. Jou woorden wijzen hierop deze zijn: (Eén ding is zeker, door op het internet er wat op af te geven (sommigen dan nog op basis van volkomen verkeerde uitgangspunten).
  Dus hier zijn door jou veel woorden vuil gemaakt om te zeggen dat het systeem niet correct is, zoals ik in mijn eerste schrijven heb aangehaald. En ik hoop dat men in groep naar de rechtbank stapt, ik doe mee.
  Walter J Reply
  Er is wel degelijk een discriminatie omdat een analoge meter geen pieken kan meten wat een digitale meter wel kan en zo een onderscheid tussen gebruikers wordt gemaakt.
  Degenen met een analoge meter betalen een forfaitair capaciteitstarief van 2,5 kw . Meerverbruik wordt voor hen niet aangerekend. Iemand met bv 10 kw zal maar betalen voor 2,5 kw. Degenen met een digitale meter gaan wel extra gaan betalen voor het meerverbruik boven de 2,5 kw.
  Het meest eerlijke zou zijn te wachten met de invoering van het capaciteitstarief tot iedereen een digitale meter heeft.
  14 oktober 2020 at 16:30
  IvoB Reply
  Daar heb je volledig gelijk in.
  Maar dat is niet de optie waarvoor men, spijtig genoeg, gekozen heeft.
  Dan zijn er maar enkele mogelijkheden:
  – Je bent hiermee akkoord en ondergaat de nieuwe regeling.
  – Je bent niet akkoord maar kiest de gemakkelijkste weg en je legt er je bij neer of je past je aan en buigt een eventueel nadeel om in een voordeel.
  – Je bent niet akkoord en kiest de moeilijke weg en je spant een juridisch geding aan tegen de regeling. Dat kan je echter pas als er een rechtsgeldige maatregel is waartegen je je met alle geldende middelen kan verzetten. Je kan je juridsich niet verzetten tegen geruchten of veronderstellingen.
  En als je slim bent bereken je eerst of het wel de moeite waard is om je tegen iets te verzetten. Of je zou een die hard principeridder met veel te veel geld moeten zijn. Niemand kan nu berekenen of het gewijzigde tarief voordelig of nadelig zal zijn en al helemaal niet hoeveel euro dat zal schelen in vergelijking met de huidige situatie.
  15 oktober 2020 at 13:23
  Daar iedere Belg gelijk is, zal, moet eigenlijk de nieuwe tarifering voorzien voor 2022 uitgesteld worden tot iedereen een digitale meter heeft.
  U bent toch ook voorstander van gelijkheid van iedere Belg, daarom ben ik ervan overtuigd van U zich 100% zal inzetten om dit om te buigen.

  Met vriendelijke groet

  Jean-Paul Alberghs

  18 november 2020 at 10:41
  • Marina Reply

   Jean stuur dit naar alle kranten dan zal hier over gesproken en misschien ook op TV debatten , er zijn niet veel mensen die hier iets van weten, je wil dat hier naar geluisterd wordt,
   Je kan dan een krant schrijven in dit medium, maar zeer weinig mensen kennen dit platform niet.
   Politiekers zijn zeer gevoelig voor hun beleid in de media, betrek het publiek in deze !

   19 november 2020 at 12:43
  • Jean D Reply

   Wat je eigenlijk vraagt aan de minister is of de digitale meter niet sneller kan ingevoerd worden zodanig dat de discriminatie die tov de analoge meter bestaat omdat daar slechts een forfait van 2.5 kW wordt gerekend zo snel mogelijk wordt weggewerkt. Als iedereen een dm heeft is er geen discriminatie meer. Let wel het gaat hier niet om discriminatie maar wel om een prijsverschil die voordeliger is voor diegene die een analoge meter heeft. Prijsverschillen worden zelden als discriminatie beschouwd zeker niet als er een mogelijkheid bestaat om het prijsverschil weg te werken.

   19 november 2020 at 14:37
 • Guy Reply

  Ik heb totaal nog geen zicht op hoe ik mijn mooie hoeveelheid opgewekte energie zoveel mogelijk ga zelf gebruiken, en hoe ik bovendien ga weten wanneer ik in de buurt kom van de zogenaamde pieken. Het lijkt mij dat ik mijn hele installatie constant zou moeten kunnen uitlezen, en dingen stop of in gang zetten op de ‘juiste’ momenten, automatisch en/of vanop afstand.

  18 november 2020 at 10:41
  • Bart De Pauw Reply

   Je zal je laatste kwartierpiek kunnen aflezen op je digitale meter. Misschien ook de hoogste van die maand. Probleem is echter dat die kwartierpiek dan al voorbij is … Je kan ook je ogenblikkelijk verbruik aflezen van je DM, maar daarmee weet je nog niet met welke toestellen dat verbruik opgebouwd is

   19 november 2020 at 15:16
 • Bart Reply

  België is al jaren koploper in Europa mbt elektriciteitsprijzen ondermeer door het betalen van de distributie en nettarieven. Wat heeft men met al dat geld gedaan ? Blijkbaar niet geïnvesteerd in het net omdat het hier al jaren geen goed energiebeleid wordt gevoerd. In plaats daarvan blijft men nieuwe tarieven uitvinden in plaats van bijvoorbeeld te investeren in Tesla- batterijen op het net zoals in Australië en Groot-Britanië om stroompieken en verbruik op te vangen.

  18 november 2020 at 10:40
  • Guy Reply

   Dat vraag ik me inderdaad ook af. Nu komt dit over alsof dat geld verdwenen(?) is, en nu ze geen geld hebben om de infrastructuur de upgrade te geven die het eigenlijk verdient, lijkt men maar gewoon een andere regeling te treffen waar de verbruikers zich maar gewoon moeten aan aanpasssen.

   18 november 2020 at 10:46
 • joris Reply

  Asociaal voorstel wie weinig verbruikt wordt gestraften door meer te betalen.
  Typisch voor de Vreg en hun prutssimulaties .Hoog tijd om eens normaal te denken.Wie kan dat nog ??
  Of beter wie durft nog eens nee te zeggen

  18 november 2020 at 10:20

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *