PV mooi
Vlaamse zonnepaneleneigenaars kunnen vanaf 20 juli compensatie aanvragen

De Vlaamse regering heeft de retroactieve investeringspremie voor eigenaren van zonnepanelen definitief goedgekeurd. Consumenten met zonnepanelen kunnen de compenserende subsidie aanvragen vanaf 20 juli 2021.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 januari 2021 in een uitspraak het recht voor Vlaamse zonnepaneleneigenaars om 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te behouden. ​

Digitaal loket

De Vlaamse regering besloot vervolgens dat zonnepaneleneigenaars eenmalig een compensatie zouden krijgen, omdat het overgangsregime is vernietigd. Het gaat om een eenmalige premie die overeenkomt met een rendement van 5 procent op een gemiddelde investering. Zonnepaneleneigenaars komen alleen in aanmerking voor de compensatie als ze hun investering nog niet voldoende terugverdiend hebben. De maximale compensatie bedraagt 4.360 euro, maar er zijn ook zo’n 200.000 eigenaars die geen compensatie krijgen.

De regelgeving is vandaag definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het digitale loket om de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aan te vragen opent op dinsdag 20 juli 2021 op de website van netbeheerder Fluvius.

Zonder oversubsidiëren

“Ik besef dat het voor de investeerders onaangenaam lang duurde en dat het allemaal wat sneller mocht”, vertelt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. “Die mening deel ik. Maar in een dossier dat in het verleden al zoveel juridische gebreken vertoonde moest het zekere voor het onzekere genomen worden, wat tijd vergt. Tot tweemaal toe vroegen we advies aan de Raad van State om te komen tot een oplossing die zo juridisch robuust als mogelijk is. Met de retroactieve investeringspremie bieden we de investeerders een redelijke tegemoetkoming aan voor het verlies van de voordelen van de terugdraaiende teller, zonder te gaan oversubsidiëren op kap van zij die geen zonnepanelen hebben.”

Uitbetaling voor einde jaar

De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) nog voor het einde van het jaar voor alle premies die voor midden november werden aangevraagd. Deze groep heeft tot en met 19 januari 2022 de tijd om de premie aan te vragen;  namelijk tot 6 maanden na de publicatie in het Belgische Staatsblad. Het bedrag van de premie kan eenvoudig berekend worden via de simulatie op de website van het VEKA.

Klassieke ferrarismeter

Wie nu nog een klassieke Ferrarismeter heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen en uiterlijk tot 31 december 2025. De premie daalt evenwel elk jaar in afwachting van de plaatsing van een digitale meter. Voor wie een hoog zelfverbruik heeft of zijn gedrag aanpast om dit te bereiken en zodoende op een relatief laag elektriciteitsverbruik het nettarief moet betalen, kan de digitale meter een financieel voordeel betekenen: het prosumententarief valt immers weg en wie zelf een digitale meter aanvraagt, krijgt bovendien een bonus van 100 euro bovenop de premie.

Uitstel tot 2025

Overigens kunnen eigenaren van zonnepanelen in Vlaanderen die nog een terugdraaiende teller hebben deze tot 2025 behouden. Met nieuwe regelgeving worden zonnepaneleneigenaars geschrapt als prioritaire doelgroep voor de verdere uitrol van de digitale meter.

Vóór het arrest van het Grondwettelijk Hof was gepland om de klassieke meters eerst te vervangen bij de prosumenten en uiterlijk eind 2022 alle prosumenten van een digitale meter te voorzien. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse Regering de uitrol van de digitale meter bij bestaande prosumenten tot 1 juli 2021 on hold gezet en de einddatum geschrapt waarop alle klassieke meters van prosumenten moeten zijn omgebouwd. Prosumenten zullen nu een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat en wijk per wijk.

Compensatie per kalenderjaar

Onderstaande tabel bevat de verschillende compensatiebedragen van de retroactieve investeringspremie voor alle Vlaamse zonnepaneleneigenaars. De compensatie is afhankelijk van het kalenderjaar waarop de zonnepanelen in gebruik genomen zijn én van het kalenderjaar waarin een digitale meter geplaatst is of wordt. De vergoeding wordt uitgekeerd in euro per kilowattpiekvermogen zonnepanelen en is gemaximaliseerd op een piekvermogen van 10 kilowattpiek. Voor een zonnepaneelinstallatie van 10 kilowattpiek die in 2020 is geplaatst, bedraagt de compensatie dus 10 x 327 euro = 3.270 euro. Als de zonnepaneeleigenaar op eigen initiatief aan netbeheerder Fluvius vraagt om een digitale meter te installeren vóór 31 december 2023, dan wordt de retroactieve investeringspremie verhoogd met 100 euro.

Noot: De retroactieve investeringspremie die in 2021 kan worden aangevraagd door zonnepaneleneigenaars die op 1 januari 2021 al beschikken over een digitale meter is in de eerste kolom van onderstaande tabel weergegeven. De tweede kolom bevat de in 2022 aan te vragen compensatie voor zonnepaneeleigenaren die voor 1 januari 2022 over een digitale meter beschikten, enzovoorts…

Jaar plaatsing zonnepanelen Digitale meter geplaatst voor 2021 Digitale meter geplaatst voor 2022 Digitale meter geplaatst voor 2023 Digitale meter geplaatst voor 2024 Digitale meter geplaatst voor 2025
2006 140 euro nvt* nvt nvt nvt
2007-2012 0 euro nvt of 0 euro nvt of 0 euro nvt of 0 euro nvt of 0 euro
2013 12 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro
2014 289 euro 242 euro 227 euro 212 euro 196 euro
2015 383 euro 341 euro 331 euro 321 euro 311 euro
2016 436 euro 396 euro 389 euro 382 euro 375 euro
2017 382 euro 340 euro 330 euro 320 euro 309 euro
2018 348 euro 304 euro 292 euro 280 euro 267 euro
2019 336 euro 291 euro 279 euro 266 euro 253 euro
2020 327 euro 281 euro 269 euro 256 euro 242 euro

* nvt = 15-jarige periode waarbij men recht had op de virtuele terugdraaiende teller is verstreken en men heeft daardoor ook geen recht meer op een retroactieve investeringspremie.

Bron: Solarmagazine.nl, 9 juli 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

7 reacties

 1. zonnepanelen alleen brengen niets op , en maar zeggen terugverdienen , vergeet het !!!! zonder een thuisbatterij , vergeet het maar , weer meer investeren
  waarom in Wallonië anders dan in Vlaanderen zeg dat eens ?
  iedere Belg is gelijk voor de WET , vergeet het maar
  BEDANKT regering

 2. Het ziet er netjes uit die tabel. Eerlijk ook. Mischien vermelden dat de bedragen vermenigvuldivd worden met het geinstalleerde vermogen. Dus maximum 4360€ en minimum 2890€ voor een 10kW installatie dit garandeert een rendement van 5% Van uw geïnvesteerde geld en daarbovenop geen prosumententaks te betalen. Amaai dit is een schone regeling.
  Voor mij hoefde het niet! Ik kocht geen dure goedkoop rijdende stinkende diesel, maar investeerde in dure zonnepanelen. Ik ben blij dat ik het jaar rond kom met schone energie, hoedanook dat blijft, en ik heb tonnen CO2 niet in de lucht gejaagd. En ik hoef geen rendement…. ik heb er plezier van en mijne buurman zonder PV ook.
  Navelstaarders wees realistisch, doe wat goed is, zagepieten drink minder pinten en ga fier door het leven, investeer in uw kinderen en schone lucht.

 3. Zeer onrechtvaardig. omdat verder verbruik stookolie sterk werd afgeraden, gingen wij over naar aardgas.
  Moest nog worden binnen gebracht. Fluvius laat dit alles gebeuren zonder te zeggen dat enkel een gasmeter wordt geplaatst als ik ook de digitale elektriciteitsmeter aanvaard. Na de installatie op gas, komt men toe met beide meters waarop ik de vervanging door digitale elektriciteitsmeter weiger en men vertrekt ook met de gasmeter waarvan men weet dat ik verplicht ben te aanvaarden omdat de hele vernieuwde installatie op gas gebeurde. We hebben 24 zonnepanelen die voor mij nu niets meer waard zijn. Zoiets noem ik oplichten want zonder die dwang had ik nog tot 2025 kunnen doorgaan met de oude meter en gezien het jaar van plaatsing zonnepanelen geniet ik niets zelfs de prulpremie niet.

 4. de Vlaamse overheid is een roversheid met de ene hand een peulschil geven en met de andere hand het dubbele terug nemen. Over België splitsen heb ik nooit een mening gehad maar begin er stilletjes aan tegen te zijn.

 5. België is en blijft op bestuurlijk niveau een derdewereldland!!!! Leugens, bedrog en discriminatie zijn aan de orde van de dag. Zal helaas nooit veranderen. Heel België opheffen en verdelen over Nederland en België is de enige goed oplossing.

 6. België is en blijft een bananenrepubliek!!!! Zal helaas nooit veranderen.
  Heel België opheffen en verdelen over Nederland en België is de enige goed oplossing.

 7. Typisch Vlaamse politiek. Geef de mensen waar ze nooit om vroegen (een eenmalige premie) en ga ze vervolgens blijvend bestelen door ze dure electriciteit te laten afnemen, en ze een aalmoes te geven voor de teruggeleverde zonnestroom.
  In Wallonië maakt men absoluut geen haast met het installeren van de digitale meter. De regering betaalt het prosumententarief zelfs integraal terug. Is het arrest van het grondwettelijk hof dan alleen geldig in Vlaanderen?

  Het wordt tijd om alles weer te herfederaliseren. Alle wetten, regels en bevoegdheden die van het federale niveau naar het Vlaamse niveau zijn overgegaan heeft de Vlaamse regering gewijzigd in het nadeel van de Vlaming. Werkelijk ALLE bevoegdheden doen het slechter onder Vlaamse voogdij dan onder federale voogdij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS