Terugdraaiende teller zonnepanelen
Vlaamse installateurs zonnepanelen pleiten voor behoud terugdraaiende teller tot eind 2021

Vlaamse installateurs van zonnepanelen pleiten voor een langer behoud van de terugdraaiende teller tot midden of zelfs eind 2021. Dit omwille van de coronacrisis.

De Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) – waartoe ook sectororganisatie PV Vlaanderen behoort – stelt op basis van een enquête de Vlaamse bedrijven actief in hernieuwbare energie zwaar getroffen worden door de COVID-19-pandemie. ODE heeft een peiling bij haar leden uitgevoerd over de impact van de maatregelen die de Vlaamse en Belgische regering hebben getroffen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen.

ODE peilde onder andere naar oplossingen die de bedrijven zelf zien voor de huidige situatie. De meest gehoorde suggestie is specifieke ondersteuning, of het uitstellen van deadlines voor de verlaging van de subsidiesteun. Bijvoorbeeld met een termijn in overeenstemming met de lengte van de lockdown.

Uitstel terugdraaiende teller

Specifiek voor zonne-energie suggereren installateurs het behoud van de terugdraaiende teller te verlengen tot midden of eind 2021. Distributienetbeheerder Fluvius is afgelopen juli gestart met het vervangen van alle terugdraaiende tellers door digitale meters.

Zonnepaneleneigenaars mogen 15 jaar lang het rendement behouden van de huidige, terugdraaiende teller. Zij krijgen bij de ingebruikname van de digitale meter namelijk de kans om te kiezen voor het bestaande systeem met terugdraaiende teller of het nieuwe systeem van de Vlaamse energieregulator VREG, dat enkel rekening houdt met de stroom die van het elektriciteitsnet wordt gehaald.

Bron: Solar Magazine, 30 maart 2020

[vc_cta h2=”Meer van dit soort nieuws ontvangen? ” add_button=”right” btn_title=”Schrijf u in” btn_style=”custom” btn_custom_ba

28 reacties

 1. @Jacques Vanderborght. Zoals ik reeds aantoonde was uw berekening van het tarief dat in principe vanaf 2021 zal aangerekend worden niet juist omdat je geen rekening houdt met de zelfconsumptie. Dat is het deel van de zonneproductie die niet door uw meter gaat maar wel rechtstreeks gebruikt wordt in uw huis. Voor het geïnjecteerde deel ga je ervan uit dat je 0.02€ krijgt van de leverancier. Maar ik maak me net de bedenking dat die injectiestroom eigenlijk puur groene stroom is die je ook kan verkopen aan een grote producent. En de groenestroombijdrage die we moeten betalen voor afname is al 0.0281€. Het zou toch niet meer dan normaal zijn dat iemand die onze groene stroom dan koopt op zijn minst 0.0281€ betaalt voor die groene stroom. Met dit bedrag heeft de aankoper nog geen enkele euro op tafel moeten leggen want dit wordt doorgerekend aan de volgende eindgebruiker die groen stroom koopt. En voor elke 1000Kwh dat de aankoper aankoopt krijgt hij gratis 1 garantie van oorsprong. Die garantie van oorsprong moet hij terug inleveren aan de Vreg als hij die stroom terug verkoopt als bewijs dat het groene stroom is. Hij moet dus geen extra garantie van oorsprong aankopen om die stroom te verkopen. Waarde GVO ongeveer 0.006€. We zitten al aan 0.0287€ zonder dat de aankoper er nog maar 1 euro ingestoken heeft. Als jij denkt dat voor de leverancier die stroom die hij bij de producent koopt en terug doorverkoopt 0.02€ waard is dan kan je je stroom voor minstens 0.0487€ verkopen. Daar komt nog bij dat grote producenten veelal een overeenkomst hebben met de overheid om subsidies te krijgen gedurende de eerste 10 jaar onder vorm van GSC. marktwaarde 93€ per 1000Kwh of gelijk aan 0.093 € /Kwh. Zij krijgen die subsidies om grote zonneparken te helpen rendabel maken. Als zo’n producent een contract kan afsluiten met 100 nieuwe zonnepaneeleigenaars (groot project) is die groene stroom die je dan injecteert in de eerst 10 j al 0.093€ /Kwh waard (daar zit die 0.0287€ dan al in vermits het deel is van een GSC.)
  In dit geval is uw kostprijs dan (8295 x 0.22€ ) – (6545 x 0.093€) =1217 €
  Dan betaal je al 168 € minder zelfs met slechts 30% zelfconsumptie.
  Dit is de situatie zoals ze nu toegepast wordt door de regering bij grote producenten met 1 verschil dat de grote producenten nog eens onderhandelen met de leveranciers over de verkoopprijs van hun stroom en zelfs de aankoopprijs van stroom die ze eventueel zelf gebruiken.
  Ik beschouw het dus niet als ondenkbaar dat na 1 jan 2021 de voorwaarden om zonnepanelen te leggen zonder terugdraaiende teller gunstiger kunnen uitvallen dan nu. Men zal het u nu natuurlijk niet vertellen want men wil nog tot men meer weet (of laat weten) gebruik maken van de slogan van het verdwijnen van de terugdraaiende teller om aan 50000 installaties op een jaar te komen. Het is wel niet meer dan een slogan.

 2. @ Christiaan: Ik begrijp volkomen je redenering en technisch is er inderdaad geen enkel probleem. Je kan perfect een tweede installatie plaatsen en gebruiken als je die NIET op het net aansluit. Sluit je deze op het net aan (bv. om het net te gebruiken als seizoens-back up) wordt je installatie aangesloten onder je huidige EAN nummer en onder dat EAN nummer valt dan ook je huidige GSC gerechtigde installatie (waaraan je niets mag wijzigen om GSC gerechtigd te blijven).
  Het is geen kwestie van techniek maar van reglementering (voorwaarden waarmee je je akkoord hebt verklaard bij het aangaan van de GSC overeenkomst). Ik weet ook wel dat de meeste prosumenten die voorwaarden niet kennen en al heel zeker niet in detail maar daarom wijzigen de voorwaarden nog niet.
  Als prosument heb je dus de keuze:
  – met een nieuwe installatie het net als back up gebruiken (en dan de voorwwaarden tot terugdraaiende teller aanvaarden die teruggaat op je eerste installatie) en/of GSC verliezen. In jouw geval doe je daar geen enkel voordeel mee.
  – een nieuwe installatie plaatsen die niet aangesloten is op het net waarbij je dan de keuze hebt zelf voor een back up te zorgen (bv. thuisaccu) of je seizoensoverproductie te verliezen.

  @ Christiaan/Bart de Pauw: jullie halen twee dingen door elkaar.
  – Er is een overeenkomst voor de GSC voor – afhankelijk van de datum van keuring – x aantal jaar en Y euro per z opgewekte kWh. Sommige prosumenten zijn hier in de tijd zelfs een getekend contract aangegaan met hun netwerkbeheerder (en anderen hebben dit op hun beloop gelaten en hebben alleen een mondelinge overeenkomst die gelukkig voor hen ook juridisch bindend is).
  – Geen enkele prosument heeft een juridisch bindende overeenkomst met betrekking tot de termijn van de terugdraaiende teller. Dat zijn politieke uitspraken en tijdelijke eenzijdig opzegbare reglementeringen. Moest het anders zijn zou iedere prosument zonder enig probleem hiertegen juridische stappen kunnen ondernemen.
  Geen enkele maatregel is bindend tot in de eeuwigheid. Spijtig maar dat is nu eenmaal de realiteit. En anderzijds gelukkig want anders vielen we nog onder de feodale (of nog oudere) wetgevingen.
  Denk je gronden te hebben om dit aan te vechten houdt niets of niemand je tegen. Je kan zelfs een groepsvordering instellen en desnoods de juridische kosten delen.

  De prosumententaks is net als iedere andere belasting natuurlijk niet leuk. Net als iedere andere belassting zijn er mensen die er meer of minder voordeel uithalen. Ben je niet akkoord met de prosumentenbelasting is dat nu zelfs geen probleem meer. Denk je meer financieel voordeel te doen zonder prosumentenbelasting vraag je gewoon een digitale meter aan en vraag je het nieuwe tarief aan.

  Uiteraard wil iedereen – mezelf incluis – van ieder systeem alle voordelen en niet de nadelen.
  Iedereen met een beetje realiteitszin heeft echter door dat het in het echte leven zo niet werkt.

  Volledig zelfvoorzienend zijn inzake energieproductie is technisch ook geen enkel probleem. De overheid moet zelfs geen extra maatregelen voorzien om dit te counteren. Iedereen die dit uitsluitend doet om economisch voordeel te behalen en een beetje kan rekenen zal al vlug tot de slotsom komen dat dit hem/haar veel meer zal kosten dan het prosumententarief en in veel gevallen nog eens een opoffering aan comfort zal kosten.
  Vooralsnog zullen hier dus niet al te veel gezinnen in meegaan en blijven zij dit dit wel doen de uitzondering op de regel. En voor uitzonderingen maak je geen nieuwe reglementering. Je kan beter en eenvoudiger het geld gaan halen bij de gemene deler.

  Buiten wat anoniem roepen en mopperen zal de doorsnee Vlaming zich hier dus ook gewoon weer bij neerleggen. 🙂

  1. Dus de mededeling van de vreg van maart 2014 die ik hieronder kopieer klopt dan volgens u niet meer.

   c) Uitbreiding op een ander toegangspunt, of op hetzelfde toegangspunt na meer dan 3 jaar, of uitbreiding waardoor het totale maximaal AC – vermogen van de omvormer(s) kleiner blijft dan 10 kW

   De uitbreiding van een installatie die niet cumulatief aan de vier hierboven vermelde voorwaarden voldoet, komt wel in aanmerking voor minimumsteun.
   Wanneer men bijkomende zonnepanelen plaatst moet er altijd tegelijk een nieuwe omvormer en een nieuwe meter geplaatst worden die de opbrengst van deze nieuwe panelen en omvormer registreert (dus apart van de registratie van de opbrengst van de oorspronkelijke installatie), ongeacht of de uitbreiding geplaatst wordt in een periode waarin een andere minimumsteun of een andere bandingfactor van toepassing is.
   Er kunnen zich vier hypotheses voordoen:
   1ste hypothese: Het totale maximaal AC-vermogen van de omvormers op het toegangspunt blijft na de uitbreiding ≤ 10 kW.
   Voor PV-installaties met na de uitbreiding een totaal maximaal AC-vermogen van alle omvormers op het toegangspunt van maximaal 10 kW plaatst de eigenaar van de installatie een eigen bijkomende productiemeter die minimaal van nauwkeurigheidsklasse 2 moet zijn.
   Een nieuwe AREI-keuring is vereist, en de uitbreiding moet na aansluiting worden gemeld aan de netbeheerder.
   De uitbreiding van de installatie moet ook aan de VREG gemeld worden door een volledig nieuw (online) aanvraagformulier voor installaties ≤ 10 kW voor de uitbreiding te bezorgen, waarin u aangeeft dat u al eerder zonnepanelen ≤ 10 kW hebt aangemeld bij de VREG. De VREG beschouwt de uitbreiding als een afzonderlijke, nieuwe installatie.
   In de certificatendatabank van de VREG zal men de oorspronkelijke installatie en uitbreiding na goedkeuring kunnen terugvinden als twee aparte installaties. Aan deze twee installaties worden apart groenestroomcertificaten toegekend. De eigenaar moet de meterstanden voor beide installaties apart doorgeven in de certificatendatabank. Dit moet gebeuren voor één van de twee installaties, telkens wanneer één van de 2 installaties 1.000 kWh bijkomend heeft geproduceerd of, voor installaties in dienst vanaf 2013, vanaf het ogenblik dat er rekening houdend met de actuele bandingfactor genoeg geproduceerd werd door de installatie voor de toekenning van een groenestroomcertificaat.

 3. Vandaag jaarafrekening gekregen. Heb aan de hand van deze cijfers ( ceteris paribus) kostprijs met digitale meter berekend. Waarbij ik uitga van een vergoeding van 2c€ per geproduceerde Kw.
  Ik verbruik 1750 KW, na productie van 9350 KW.

  Dan kom ik op een meerkost van 2250 €! Rekeninghoudend met piekproductie ( 2018) van 9900 kw is de meerkost 2450 €. ( hierbij werd rekeninggehouden met het wegvallen van het prosumentarief).
  Volgens de VREGsimulator zou de digitale meter mij een positief resultaat geven.
  Volgens Tommelein mocht de zonnepaneeleigenaar geen verlies lijden ? Het is duidelijk waarom hij de pijp aan Maarten heeft gegeven…. Waarom zou de overheid /VREG een nieuw systeem invoeren als er geen geld (lees belasting) aan te verdienen valt…

  1. Je maakt een verkeerde berekening.
   Als je 9350 Kwh produceert dan gebruik je daarvan altijd een deel onmiddellijk. Dat is zo met een dm en dat is ook zo met een analoge meter. Die stroom is altijd 100% gratisen gaat niet door uw meter. Uw te betalen verbruik is 1750 Kwh.
   Stel dat je zoals een gemiddelde Vlaming 30% onmiddellijk verbruik hebt dan is met een dm uw injectie 6545 (=70% van 9350) Kwh. Uw afname zal 8295 zijn. (=1750 + 6545)
   Uw berekening met de nieuwe modaliteit van 0.02 € per Kwh (=fictief want de regering heeft daarover nog niets beslist)
   (8295 x 0.22€ ) – (6545 x 0.02€) =1694 €
   Vroeger betaalde je (1750 x 0.22€) + 1000€ prosumententax = 1385 €
   Bij 30 % zelfconsumptie heb je dan een meerprijs van 309 €
   Bij 50 % zelfconsumptie
   (6425 x 0.22) – (4675 x 0.02) betaal je dan 1320 €
   Wat 65 € goedkoper is dan wat je nu betaalt.

   1. Beste Jean,
    heb jij tips hoe je deze zelfconsumptie kan berekenen.
    Dit percentage bepaalt immers je keuze in grootste mate.
    Alle tips welkom, alvast bedankt

    1. Om de zelfconsumptie te berekenen heb je 2 waarden nodig. Je moet weten (A) hoeveel je zonnepanelen in een bepaalde periode geproduceerd hebben (af te lezen op uw groene meter) en (B) hoeveel van die stroom op het net terechtgekomen is. Uw zelfconsumptie is dan (A)-(B). Je moet dus die injectie meten om uw zelfconsumptie te kunnen berekenen. Je kan dit doen met een energiemeter die in beide richtingen meet en die met een klem op een stroomkabel kan aangesloten worden (tss meterkast en ferrarismeter). Dat is hetzelfde als wat die energiemeters nu doen als ze op de P1 poort van een DM worden aangesloten. Met een klem zal het niet 100% exact zijn omdat er geen rekening gehouden wordt met de spanning op het net die door gebruik van zonnepanelen (de uwe en die van de geburen) kan oplopen tot 248 V ipv de 230V. Maar het zal een goed idee geven en het heeft het voordeel dat je niets moet losvijzen. Een andere manier is er niet. Men kan wel tips in aanmerking nemen om uw zelfconsumptie te verhogen maar zonder die meting zal je nooit weten hoeveel het is.

     1. Zo’n energiemeter is vaak wel duur en de DM geeft je die gemeten injectiewaarde ook zonder dat je iets moet bijbetalen. .Het is een tip maar geen goedkope tip. Een betere tip : wacht tot je een DM krijgt en na enkele maanden kan je uw zelfconsumptie berekenen.

    1. Hij maakt tenminste wel een berekening in detail (weliswaar fictief want niemand van de gebruikers kent de echte cijfers die gehanteerd gaan worden).
     Kan je tenminste de gedachtegang volgen die tot het besluit leidt.

     Ik had ook graag gezien hoe Jacques Vanderborght komt tot een meerkost van 2450€ (na verrekening van het prosumententarief)?

     Want als alle parameters gelijk blijven ( ceteris paribus) wijzigt er momenteel economisch juist niets tussen een berekening met digitale of analoge meter.
     Welke parameters heeft hij dan aangepast om tot zijn extreme slotsom te komen?

 4. De PV sector zal niet de enige zijn die getroffen wordt door de Covid-19 crisis.

  Wat heeft het plaatsen van de digitale meter trouwens rechtstreeks te maken met het recht op 15-jarige saldering?

  Fluvius is tijdens de Covid-19 crisis ook gestopt met het plaatsen van digitale meters bij huisgezinnen.

  1. Beste Ivo,
   doordat nu veel stocks van pv-panelen opgebruikt zijn en voorlopig niet aangevuld worden, kunnen veel installaties niet geplaatst worden. Ik merk dat door deze crisis mensen terughoudend zijn om iemand over de vloer te laten om een offerte te laten maken. (wat strikt genomen momenteel wettelijk verboden is) Om een deftige offerte te maken is het noodzakelijk om de woning goed te inspecteren om bv. het ideale ‘kabel-traject’ te bepalen. Ook een goed gesprek is noodzakelijk omdat hierdoor veel vragen en misverstanden verholpen worden. (Dit zou eventueel wel virtueel of telefonisch kunnen)
   Daarom wordt er uitstel gevraagd…

 5. Wij hebben reeds in 2009 zonnepanelen geplaatst.
  Wij hebben ondertussen de mogelijkheid om extra zonnepanelen te plaatsen op een bijgebouw achteraan de tuin. Evenwel is de startdatum voor terugdraaiende teller voor wat die eventuele extra zonnepanelen betreft eveneens 2009 … Om deze reden doen we deze zonnepaneel uitbreiding voorlopig niet !
  Kan iemand mij uitleggen waarom ook voor aanvullende zonnepaneel installaties het allereerste startjaar (in ons geval 2009) aangehouden wordt ? Dit lijkt mij niet erg fair, bovendien werkt dit contraproductief (wij kunnen en willen graag zonnepanelen bijplaatsen maar doen dit voorlopig niet omdat we nog slechts enkele jaren van het terugdraai effect kunnen gebruik maken). In mijn kennissenkring hoor ik dat er nog mensen zijn die van een eventuele zonnepaneel uitbreiding afzien om dezelfde reden…
  Weet iemand of men van plan is om de regelgeving aan te passen voor nieuwe aanvullende zonnepaneel installaties ? Dit zou neerkomen op fair deal ten aanzien van de zonnepaneel investeerders en bovendien een extra stimulans om bestaande zonnepaneel installaties uit te breiden. Iedereen zou erbij winnen…

  1. Omdat een Vlaming op dat punt nogal creatief is?
   Uitbreiden van de bestaande installatie kan niet door het vlug bijplaatsen van een paar panelen want dan zouden vele Vlamingen die dicht bij de vervaldag staan nog vlug een paar panelen bijplaatsen om het salderingsrecht op hun oude instalatie te verlengen.
   De meeste oude installaties genieten ook van GSC. En daar werd contractueel vastgelegd dat er aan de installatie geen uitbreidingen mogen gebeuren naar boven toe (omdat je dan meer GSC zou krijgen dan in eerste instantie overeengekomen). Opgeven van GSC zou voor de prosument ook nadeliger zijn dan de voordelen van uitbreiding van zijn installatie.

   Je zou dus al een geheel nieuwe installatie moeten bijplaatsen (dus incl. nieuwe omvormer). En is het dan nog lonend voor een kleine uitbreiding?). Maar dan bots je weer op de regelgeving dat ieder huisadres één EAN nummer heeft. Dus zou je ook al voor je installatie een nieuwe elektriciteitsmeter moeten hebben en nieuw EAN nummer. Alleen voor die uitbreiding.

   Bovendien heb je voor die nieuwe installatie dan niet eens sluitende garantie op 15-jarige saldering (gezien de VREG beroep heeft aangetekend tegen deze regeling).
   Ik zou al heel blij zijn als de huidige regelgeving gewoon blijft bestaan ipv de onzekerheid of die 15 jaar behouden blijft of verworpen wordt in de rechtbank.

   1. Volledig akkoord dat een uitbreiding niet al te creatief mag opgevat worden en dat sommige belgen dit al wel eens durven is gekend.
    In ons geval betreft het echter een behoorlijke uitbreiding met een extra omvormer.
    Recente installaties zijn vandaag inzake kostprijs nog slechts een schim van wat ze vroeger kosten, dus ja, dit zou interessant zijn.
    Als de bestaande installatie inzake vermogen al een beetje economisch berekend werd zal men overigens niet veel overschot hebben om zomaar paneeltjes bij te plaatsen op de bestaande omvormer…
    Wat GSC betreft hoeft het ook helemaal geen probleem te zijn. De oude installatie valt gewoon onder de GSC afspraken, de nieuwe extra installatie doet dan wel de teller terug draaien (voor 15 jaar) maar de GSC meter blijft gewoon de opbrengst van de oude installatie weergeven. Technisch is dit perfect mogelijk zonder buitensporige kosten.
    Blijft inderdaad nog de onzekerheid betreft de regelgeving, als de VREG gelijk krijgt en die 15 jaar regeling komt te vervallen, zet men niet alleen de recente eigenaars van zonnepaneel installaties voor schut maar ook diegenen die al van het prille begin een dure zonnepaneel installatie geplaatst hebben. Toen wij de installatie geplaatst hebben was er geen sprake van een beperking van 15 jaar ! , onze overeenkomst betreft een terug draaiende teller zonder limitering in de tijd !

    1. “onze overeenkomst betreft een terug draaiende teller zonder limitering in de tijd !”
     En deze wordt iedereen afgenomen !
     Omdat ze ‘zogezegd’ niet vooraf konden voorzien dat de kost van het net dan enkel zou gedragen worden door wie geen zonnepanelen heeft.
     Idem die prosumenten taks.
     Ik denk zelfs dat het onrealistisch is om nu te denken dat er binnenkort geen andere nieuwe bijkomende taksen in het leven zullen geroepen worden …
     Volledig zelfvoorziend zijn qua electrciteit lijkt me de enige oplossing ( en als er hierin te veel gezinnen in meegaan zal er wel een forfetaire andere belasting in het leven geroepen worden op basis van KI of gezinssamenstelling of dergelijke … ) Betalen zullen we ….

 6. Wij zijn van plan terug meer te gaan verwarmen met mazout want dat is dan goedkoper dan met betalende elektriciteit.
  Daar gaan onze inspanningen om volledig op zonne-energie ons huis te verwarmen.
  Slechte zet voor het milieu.
  Wij hebben genoeg panelen zodat wij al meer dan 5 jaar geen mazout meer indeden, ons huis werkt op de zonnepanelen en de warmtepomp.

  1. Beste Mees. Ik geloof niet dat jullie terug naar mazout zullen grijpen. Als je al zo overtuigd bent van het gebruik van groene stroom dat je erin slaagt om al 5 jaar geen mazout meer te moeten aankopen dan denk ik wel dat jullie dat gaan blijven volhouden. Ik heb geen warmtepomp en daardoor kan ik moeilijk het prijsverschil berekenen. Wat de nieuwe tarieven in de toekomst betreft zal veel afhangen van zelfconsumptie en de vergoeding die de regering zal vastleggen voor geïnjecteerde stroom. Met de coronacrisis zal het hopelijk ook voor politici toch duidelijk worden dat de natuur af en toe onmeedogenloos kan terugslaan en dat we dan machteloos moeten toezien (met uitzondering van de huidige kritische beroepen) hoe hard we getroffen worden en hoeveel honderden miljarden het kost om onze levensstijl enigszins te vrijwaren. Hopelijk zal hiermee rekening gehouden worden als ze opnieuw moeten nadenken over stimulerende maatregelen voor mensen die investeren in groene energie om op die manier het milieu te beschermen.

 7. Als je momenteel, dankzij de zachte winter een overschot hebt opgebouwd, wat gebeurt er dan mee bij de installatie van de digitale meter ? Start die op nul en ben dan je tegoed
  ( overschot ) kwijt ?
  Wie gaat met deze opbrengst aan de haal of wordt de eigenaar vergoed voor zijn productie ?
  Anders vind ik dit diefstal van eigendom……, spijtig kunnen de twee vorige ministers van energie niet ter verantwoording worden geroepen.

  1. Bij de plaatsing van de DM wordt het overschot in mindering gebracht. Op uw formulier wordt dan bvb -550 Kwh genoteerd en op uw factuur zal er staan dat uw DM vanaf -550 is beginnen tellen ipv 0. Dus geen diefstal.

 8. Als er gekozen wordt voor het nieuwe systeem van de Vlaamse energieregulator VREG, dat enkel rekening houdt met de stroom die van het elektriciteitsnet wordt gehaald, wat is dan nog het nut van je zonnepanelen . Als je een jaaropbrengst hebt van je eigen zonnepanelen van 4500 kWh en je kan er maar 1500 kWh direct opgebruiken betaal je dus 3000 kWh ? Met terugdraaiende teller kon ik het rendement van de zonnepanelen volledig opgebruiken…

  1. Er zijn 2 zaken waar je rekening moet mee houden. Enerzijds wat de Vreg bepaalt ; nl ipv prosumententax te betalen betaal je distributiekost op de afname. (je moet dus ook de prosumententax in mindering brengen als je het vergelijkt met het oude tarief. Maw niettegenstaande je in het oude systeem 0 Kwh verbruik meet betaal je toch een 500€ prosumententax voor het gebruik van uw 3000 Kwh geinjecteerde stroom (dat is 0.17 € per Kwh)
   Anderzijds bepaalt de regering de max prijs voor afname en zal bij toepassing van het decreet ook een minimumprijs bepalen voor de injectie. Zolang de regering die nieuwe modaliteiten voor injectie niet vastlegt zoals voorzien in hun eigen decreet wordt er evenveel betaald voor injectie als voor afname (=saldering op het verbruik).
   De zonnepaneelsector zou dus veel beter inzetten op een degelijke vergoeding voor geïnjecteerde stroom die nog jarenlang kan gelden ipv enkele maanden uitstel te vragen voor de terugdraaiende teller.
   Dat zou hen toelaten om meer zonnepanelen te installeren (het teveel aan stroom (overschot) kan verkocht worden. Als een grote producent die stroom aankoopt krijgt die nog 10 j GSC en garanties van oorsprong. Het is niet dat ze niet geïnteresseerd zouden zijn in jouw groene stroom. In het Brussel gewest plaatst Brusol om die reden gratis zonnepanelen op uw dak.

   1. Beste Jean
    De vraag gaat niet over prosumententaks versus distributiekost. Het is inderdaad een keuze.
    De vraag is eerder wat gebeurt NU in geval van plaatsing van de nieuwe digitale meter met de niet onmiddellijke opgebruikte stroom. Wordt die verrekend of betaal ik € 3000 kwh elektriciteit + distributiekost ?

    1. NU gebeurt er helemaal niets na plaatsing van de digitale meter.
     Het is al bij herhaling uitgelegd dat – onder de huidige regelgeving – de 15 jarige saldering blijft gelden voor iedere prosument. Of dat analoog (terugdraaien van de meter of digitaal (verrekening van afname teller met injectieteller) gebeurt maakt geen enkel verschil.

     Om op je vraag te antwoorden: tussen twee meteropnames wordt je productie(overschot) nog altijd verrekend met je afname => wat je in de zomer teveel produceert kan je op een later tijdstip (tot de volgende meteropname) gratis terug opnemen (incl. netvergoedingen). Overproductie die je niet voor de volgende meteropname verbruikt hebt ben je kwijt (net zoals nu bij je analoge meter).

 9. Beste

  Ik,heb een jaarlijks verbruike van ongeveer 400kw, is het nuttig om de digitale slimme meters te installeren?
  Wij zijn regelmatig thuis tijdens de week.

  Nu 24 panelen.

  Grtn

  Eddy

  1. Zolang de saldering voor je installatie blijft gelden (analoog of digitaal is idem) maakt het niet uit.
   Integendeel, als je zelf een digitale meter aanvraagt voor je aan de beurt bent zal je hem zelf moeten betalen.

   Wens je een digitale meter te plaatsen MET opgave van het salderingstarief (en geen prosumententarief wenst te betalen) kan met de gegevens die je geeft geen helder antwoord gegeven worden.
   Het aantal panelen maakt al niets uit. Het prosumententarief wordt berekend op het max. vermogen van je omvormer. Niet op de productie van je panelen.
   Of je al dan niet thuis bent tijdens de week is ook niet gewoon een voordeel. Het gaat erom welke grootgebruikers je kan inplannen en inschakelen tijdens de piekproductie van je panelen (welke dan nog eens voornamelijk afhankelijk is van de weersomstandigheden en minder van je aanwezigheid).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS