digitale meter
VREG publiceert resultaten kosten-batenanalyse digitale meter: globale baat 888 miljoen euro

Energieregulator VREG heeft op vraag van Vlaams energieminister Zuhal Demir de kosten-batenanalyse (KBA) over de uitrol van de digitale meter geactualiseerd. Ook werden de gevolgen van een versnelde uitrol van 80% van de digitale meters tegen uiterlijk 2024 onderzocht.

Voor Vlaanderen onderzocht VREG of de positieve effecten van de uitrol van de digitale meter groter zijn dan de kosten. Hiertoe werd het verschil geanalyseerd tussen de situatie met klassieke meters en de situatie met invoering van de digitale meter. Dit alles vanuit het oogpunt van verschillende spelers: verbruikers, overheid, milieu en maatschappij, distributienetbeheerders, energieleveranciers en producenten.

Baten > kosten

Uit de studie van VREG blijkt dat voor een uitrol van 80% van de digitale meter in 2024 de baten voor de maatschappij ruim hoger zijn dan de kosten. Bij een gemiddelde waarde van de installatiekost is de globale baat +888 miljoen €. Dit is een stuk positiever dan een uitrol over 15 jaar, waarvoor VREG een baat van +768 miljoen € berekende.

De baat voor milieu en maatschappij levert een belangrijke bijdrage aan de KBA. Hierin zit vooral de verminderde CO2- uitstoot. Een deel baten komt door vermeden fraude. Daarnaast is er de energiebesparing bij verbruikers.

Impact op de distributienettarieven

Tegenover de algemene baten voor de maatschappij, staat dat de versnelde uitrol van de digitale meter wel tot een verhoogde kost voor de distributienetbeheerders leidt. Een kost die zij via de distributienettarieven kunnen doorrekenen aan de klant. Bij een uitrol van 80% in 2024 is het effect voor een gemiddeld gezin ongeveer 3,6 €/jaar meer voor elektriciteit en 2,8 €/jaar meer voor aardgas, in vergelijking met de uitrol op 15 jaar die momenteel lopende is (gemiddelde tariefverhoging over 15 jaar).

De versnelde uitrol van de digitale meter biedt afnemers echter de mogelijkheid om sneller hun verbruik te controleren en te sturen. Deze voordelen kunnen in de eerste plaats volgen uit een verandering in verbruiksgedrag: energie besparen en verbruiken als de energiekosten laag zijn bijvoorbeeld. Als afnemer met een digitale meter krijgt u dus ook de tools in handen om op termijn te besparen op de energiefactuur en minder te betalen.

Daarnaast kunnen mede door de investering in digitale meters de elektriciteitsafnemers beter geïnformeerd hun verbruik gaan beheren , waardoor hoge investeringen in het net op termijn vermeden worden die anders noodzakelijk zouden zijn om nieuwe toepassingen zoals warmtepompen en elektrische voertuigen op brede schaal mogelijk te maken. De digitale meter is zo een deel van de brug naar de energietransitie.

Advies

VREG bundelde de resultaten en conclusies van de KBA in een advies aan de Vlaams regering. “We adviseren aan de Vlaamse Regering om in het Energiebesluit de plaatsing van een digitale meter in geval van een kleinverbruiksmeting voor elektriciteit te voorzien, zodat uiterlijk op 31 december 2024, 80% van de kleinverbruiksmeetinrichtingen een digitale meter heeft, waarna een volledige uitrol beoogd wordt tegen 1 juli 2029. De versnelde uitrol voor 80% tegen 2024 zorgt er ook voor dat Vlaanderen zal kunnen voldoen aan de Europese Richtlijn 2019/944”, klinkt het.

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

45 reacties

 1. Allemaal discussies tegen de vaak. Het enige dat kan helpen is dat iedeen de digitale meter weigert, zo simpel is het.
  Maar dat is een utopie natuurlijk.
  Het stond in de sterren geschreven dat de zonnepaneel eigenaren een doorn in het oog (lees portefeuille) zouden zijn van de stroom maatschappijen.

 2. Kosten Baten Analyse waarbij men netto contante waarde gebruikt is geen eenvoudige materie want in
  deze studie doet men voorspellingen op 15 jaar waarbij men (volgens hun tabel die je kunt downloaden) met meer dan 80 parameters rekening houdt.
  Los daarvan :

  Velen weten blijkbaar niet waar de Vreg zijn werkingskosten haalt!
  Die komen uit het energiefonds en staan vast : met hieronder de tarieven die je op elke factuur kunt terugvinden.

  Tarief per afnamepunt in euro/maand vanaf 1/1/2019
  Beschermde klant : 0€
  Afnemer op laagspanning: Residentiële afnemer (natuurlijk persoon gedomicilieerd op het adres) 0,43€
  Afnemers op laagspanning: Niet-residentiële afnemer (bedrijf, 2e woning waar niemand gedomicilieerd is) 8,06€
  Afnemer op middenspanning 153,63€
  Afnemer op hoogspanning 896,18€

  Voor de particulier is dat dus 5.16€ per jaar.
  Wat je ook beweert de vreg zelf zal geen voordeel of nadeel hebben bij het introduceren van de DM.
  Er is geen enkele meerkost of inkomsten voor de Vreg door de DM. Je blijft 5.16€ per jaar in het energiefonds steken en dit zijn hun enige inkomsten. Dus iedere particulier met 1 woning blijft 5.16€ per jaar betalen voor hun diensten en dat is alles en het maakt daaarbij niet uit of je een digitale meter hebt of niet.
  Als zij bvb een kosten baten analyse maken dan gebeurt dit met een deel van dit geld die wij via onze factuur betalen. Ik vind het niet meer dan normaal dat ze voor ons een kosten baten analyse maken. Iedereen die zonnepanelen legt doet dat toch ook voor zichzelf. Alleen de Vreg doet dat voor alle vlamingen.
  Onafhankelijk van het feit of alle 80 parameters in deze analyse allemaal juist ingeschat worden is het principe toch duidelijk.
  Voor mijn zonnepanelen van 2008 is de herziene NCW op 20j = 60000€. Kosten 34000€ baten 94000€
  (34000 € betaald en baten :115000 KWh niet moeten betalen en 115 GSC krijgen en 17000€ belastingsaftrek)
  Die netto contante waarde is die 60000 € die ik met de kennis van de huidige gegevens niet zal moeten betalen op 20 jaar.
  Ik heb daarvoor wel moeten investeren en dus meer moeten betalen (nl de zonnepanelen verspreid over 20j) maar
  op het einde van de rit heb ik 60000€ minder moeten betalen dan wanneer ik geen zonnepanelen had geplaatst.
  Dit zelfde princiepe wordt hier toegepast op de introductie van de DM.
  Uit deze studie blijkt dus dat alle vlamingen 888 miljoen minder gaan moeten betalen op 15 jaar dan wanneeer er geen DM versneld worden geinstalleerd. Om 888 miljoen minder te betalen gaan alle vlamingen wel per jaar tss de 20 en 30 € meer distributiekosten moeten betalen. Dat is de investering die nodig is om 888 miljoen te besparen.
  Die 888 miljoen verdwijnt dus niet in de zakken van DNB of leveranciers. Dat is geld die U en ik niet moeten betalen aan de DNB. Als er geen versnelde invoering van de DM komt zullen we dat wel moeten betalen aan de DNB want dan valt die besparing weg.
  Dus mag je besluiten dat die 888 miljoen niet in de zakken van de DNB verdwijnen maar wel in onze zakken.
  En het is wel degelijk verdwijnen want het is een bedrag dat je niet moet betalen. Het bestaat dus eigenlijk niet. (net zoals die 115000Kwh verbruik die ik op 20 j niet moet betalen)
  Als we allemaal de uitrol van de DM verhinderen zullen we op 15 jaar 888 miljoen meer moeten betalen. Dan bestaat het natuurlijk wel want een besparing die er niet komt betekent betalen.

  Volgens hun rapport waarvan je alle cijfers tot in de kleinste details kunt downloaden zijn er 3312662 electriciteits aansluitingen en 2020171 gas aansluitingen. De investering van 1600 miljoen € die de DNB in een korte periode betaalt en de baten voor de gebruikers van 2488 miljoen op 15 jaar zorgen ervoor dat er een besparing van 888 miljoen € gerealiseerd zal worden op 15j.
  Die baten komen vooral van de besparing aan werkkrachten voor meteropname en verhinderen van fraude. Het zal niemand verbazen dat men in Vlaanderen toch veel fraude pleegt. Een kleiner deel komt van rationeler energieverbruik en andere maaatschappeelijke voordelen zoals minder CO2 uitstoot..
  Het is dus inderdaad zo dat ondanks de investering van 1600 miljoen € van de DNB in een korte periode die kost door de verhoging van de distributiekosten op 15 jaar door de gebruiker terugbetaald worden maar dat hierbij een bijkomend voordeel ontstaat van 888 miljoen € die we allemaal zouden moeten betalen als er geen DM versneld zou geinstalleeerd worden.

  Lees de volledige verslagen (6 rapporten en 2 adviezen en hun bijlagen) dan kan je ontdekken wie en met welk gemiddeld verbruik het meeste baat heeft bij de plaatsing van een DM.

  1. Beste Jean ,

   Jij verdedigt zoals steeds vurig de invoering van de slimme digitale meter.
   Wat is jou antwoord op de uiteenzetting van Eric Rottey hieronder ?
   Met analoge domme meter zijn er nagenoeg geen kosten meer omdat de opgewekte energie in de zomer evenwaardig berekend wordt als de energie die in de zonarme wintermaanden afgenomen wordt … , als de zgn. slimme digitale meter in de plaats komt kan men gaan bijbetalen ! Een gezin heeft dus m.a.w een energie begroting opgesteld en daarin geïnvesteerd en nu komt de politiek op aangeven van VREG even doodleuk de regels aanpassen !
   Wie is hier de grote winnaar van de opbrengst ? Vind je dit normaal en aanvaardbaar ?
   Waarom is het terugdraai effect opeens begrensd op 15 jaar ? Het was voor vele zonnepaneel eigenaars van prille zonnepaneel installatie niet begrensd op 15 jaar ? Vind je ook dit normaal en aanvaardbaar ?
   Zoals je weet zou VREG zelfs liever helemeel geen garantie op 15 jaar terugdraai effect zien . Er worden nog steeds nieuwe zonnepaneel installaties geïnstalleerd waar o.a. die 15 jaar terugdraai effect net een belangrijk argument is om de installatie te doen ? Zijn al de mensen van die nieuwe zonnepaneel installaties dan straks opnieuw bedot als VREG zijn gelijk haalt ? Vind je ook dit normaal en aanvaardbaar ?
   Misschien kan men eens een slimme studie doen en berekenen hoeveel mensen bijkomend zouden zonnepanelen installeren onder de oorspronkelijke condities ? Hoeveel groene energie zouden we hiermee in de zomermaanden niet meer opwekken ? Hoe goed zouden we hiermee niet scoren in Europa ? Ik doe alvast voorlopig geen bijkomende investering in zonnepanelen meer omdat ik de huidige gang van zaken eerder boerenbedrog vind ! Ik ken meerdere personen die er net zo over denken.

   1. Beste Christiaan. Ik vind dat iedereen zich blind staart op het terugdraaien van de analoge teller. Hoe kan Erik zijn stroom gebruiken als hij het niet nodig heeft in de zomer? Antwoord : door zijn stroom te verkopen. Dan heeft hij geen terugdraaiende teller meer nodig, hij moet alleen weten hoeveel hij injecteert.
    Het is wel fascinerend om dat schijfje (die trouwens niet geijkt is om terug te draaien) effectief
    in de tegenovergestelde richting te zien draaien. Ik was er vroeger ook heel blij mee.
    Alleen weet niemand hoeveel hij terugdraait. Met een digitale meter weet je dat wel. Je weet exact hoeveel hij teruggedraaid is. Als alle vlaamse prosumenten 70% van hun productie op het net zetten (gemiddeld gesproken is dat zo) dan is dat al gauw meer dan 2 GW. De totale capacitiet in Belgie is meer dan 4 GW. Zelfs een moderne kerncentrale produceert niet zoveel
    energie. En het is niet omdat het zomer is dat we geen energie meer nodig hebben. Op de site van Elia kan je die productie zelfs per provincie terugvinden met de voorspellingen van productie voor de volgende dagen.
    Ik denk dan ook dat de tijd rijp is om onze groene energie te verkopen ipv prosumententax te betalen om onze eigen energie te mogen gebruiken. Het opwekken van groene stroom is nog net iets duurder dan stroom van Kerncentrales en nu zeker dan van gascentrales door de lage prijzen van fossiele brandstoffen. Nietemin is het betaalbaar duurder geworden zelfs met minder subsidies. Je mag niet vergeten dat iedereen die stroom gebruikt van het net 0.0291€ per KWh groenstroombijdrage betaalt.
    Die groenstroombijdrage staat vast en heeft de leverancier nodig om de GSC die je aan Fluvius doorgeeft te kunnen betalen. Ze zijn zelfs verplicht om een minimum te halen op straf van boete van 100€ per GSC dat ze tekort komen.
    Voor de 2GW dat wij op het net zetten is er met de terugdraaiende teller geen bijdrage aan groenestroom. (Dat zal trouwens na 2021 ook zo blijven) . Vanaf het moment dat we onze groene stroom verkopen zal de leverancier 0.0291€ per Kwh in de schoot geworpen krijgen want hij rekent dat aan op zijn factuur voor elk verkochte Kwh. Hij zal gemakkelijker aan zijn qouta voor het betalen van GSC komen en krijgt bovendien nog garanties van oorsprong gratis erbij.
    Iedereen denkt dat je er niets voor gaat krijgen terwijl in het decreet staat dat onze geinjecteerde stroom verplicht zal moeten opgekocht worden eens dat de saldering of het terugdraaien wegvalt. Precies of men het idee heeft dat wij onze stroom die we tot nu toe gratis (op de prosumententax na) zelf hebben mogen gebruiken ook gratis gaan weggeven als we het niet meer zelf gebruiken. Als iedereen natuurlijk van de daken schreeuwt dat we dat wel zullen doen dan gaan de politiekers het misschien nog geloven ook.
    Als Demir zou zeggen dat die 0.0291 € de minimumprijs zou zijn dan is ze niet goed bezig want dat betekent dat de leverancier 0 € bijdraagt aan stroom die hij verkoopt aan minimum 0.045€ (laagste huidige prijs op mijnenergie.be) zonder de groenstroombijdrage die hij ook aanrekent aan klanten die stroom kopen. Als men het eerlijk speelt en een klassieke winstmargie van 30 % hanteert dan krijgen we minimum 0.06€ per Kwh geinjecteerde stroom. Een hogere prijs dus dan de afnameprijs.
    Ik heb natuurlijk geen glazen bol en kan niet weten hoe het exact gaat gebeuren maar ik kan wel enkele scenario’s bedenken.
    We gaan ervan uit dat groene stroom zal blijven gepromoot worden ten nadele van zowel kernenergiecentrales als vervuilende gascentrales omwille van het beschermen van het milieu.
    Als een leverancier moet kiezen tussen grijze stroom kopen van een (in buitenlandse handen) producent met kerncentrales of van zijn eigen klanten groene stroom kopen en er dan bovendien nog gratis garanties van oorsprong voor krijgt per 1000Kwh dan denk ik dat we goed zitten. Vanaf 2025 zouden ze zelfs geen stroom meer (mogen) kunnen kopen van kerncentrales.
    Als Demir niet geneigd is over te subsidieren dan zou het voor haar wel goed uitkomen om een hoge minimumprijs voor geinjecteerde stroom vast te leggen. (zoals men in nederland van plan is)
    Als een producent zijn concurentiepositie in groene stroom wil versterken is die wellicht bereid iets meer te betalen voor die groene stroom en kan de producent onze stroom kopen ipv een leverancier.
    Als men groene stroom productie wil aanmoedigen dan zal daar toch een voordeel moeten aan vasthangen en men is bijna verplicht om dat te doen anders hangen er europese boetes boven ons hoofd die we uiteindelijk dan toch ook zouden moeten betalen enzv

    Met een DM en het wegvallen van de saldering is er dus een evengrote kans om de investeringen in zonnepanelen sterk te stimuleren.
    Als we zelf stroom kunnen verkopen aan de geldende marktprijzen (zoals normaal zou moeten) dan kan iedereen winst maken door meer zonnepanelen te leggen dan men nodig heeft om zijn verbruik te dekken want het overschot kan ook verkocht worden in tegenstelling met vroeger. Met dit systeem is er zelfs geen oversubsidiering nodig. Het enige dat nodig is is een DM, goeedkope zonnepanelen en veel plaats op uw dak en een faire prijs voor geinjecteerde stroom.
    Vergis je niet. Men doet er alles aan om mensen wijs te maken dat je door overproductie negatieve prijzen krijgt en dat uw stroom in feite niets waard is maar dat is natuurlijk niet zo. Het is toch ook niet omdat de crude oil 1 dag op -37 dollar stond dat alle olie
    die beschikbaar is -37 $ waaard is. Men doet er ook alles aan om kerncentrales open te houden die in feite de oorzaak zijn dat overproductie mogelijk is. Die negatieve prijzen zijn intraday prijzen die amper enkel uren standhouden en die niet op latere tijdstippen kunnen vekocht worden. Ze kunnen alleen aangeboden worden aan fabrieken die bereid zijn extra te verbruiken in die paar uur dan wat ze op voorhand overeengekomen waren.
    We kunnen dus op die manier (zonder toename van subsidies maar met faire verkoopsprijzen) ook zeer goed scoren op Europees vlak.

    1. jean D, ik dacht dat ge stopte met uw lullen hier, maat ik zie dat u weer flink bezig bent, omdat u een digitale meter heeft, daarom moeten wij er toch geen hebben, steek dat is in uw kopje, u hebt een, grote fout gemaakt, dus geef dat eerst eens toe, en laat andere mensen doen wat ze willen

 3. Ik stel voor dat men ons, eigenaars van zonnepanelen die stroom op het net zetten (vooral bij licht-sterke dagen = voor zomerperiode) dezelfde prijs geeft als degene die we betalen om van het net te halen (vooral in de licht-donkere dagen = winterperiode).
  Het gedoe met al dan niet terugdraaiende meters is dan direct van de baan. Wat ik niet begrijp is dat ons gezin, die een I-lubat heeft gehangen, vooreerst een nieuwe omvormer diende te kopen (oude werkten perfect maar stonden niet meer op 1 januari 2020 op de lijst van goedgekeurde omvormers???) en daarna VERPLICHT wordt om de digitale meter te nemen door netwerkbeheerder Fluvius… dus geen terugdraaiende teller meer, zelfs nog € 72,30 excl. BTW zelf te betalen, omdat ik zogezegd deze nieuwe digitale meter nodig heb, nu ik gebruik maak van een thuisbatterij… Een grote deugnietenboel… en ja, ook wij bouwden in 1987 en toen werden we geforceerd en gemanipuleerd om elektrisch te verwarmen… Maar ook Ilumen zou hier beter duidelijker in communiceren!!!

 4. EN STUDIE GEDAAN EN BETAALD DOOR DIEGENEN DIE ER HET MEESTE BAAT BIJ HEBBEN,
  DAT NOEMT MEN ONPARTIJDIG TEGENWOORDIG.
  natuurlijk is het resultaat positief,wat had je nu verwacht
  hoe dan ook de consument betaald en de vreg steekt de winst op zak.
  denken die nu echt dat wij allemaal domme ganzen zijn?

 5. Geachte
  Een vraag,
  Ik ben zeer tevrede over mijn terugdraaiende teler. Zijn wij verplicht om een digitale meter te laten installeren door VREG? Kunnen wij dat weigeren?

  1. DM is verplicht. In eerste instantie kan je de geplande installatie nog wat uitstellen, maar de installatie zal zo wie zo gebeuren. In het afgesloten (huidige meter) contract werd ooit akkoord gegaan dat de distributie beheerder toegang moet krijgen tot de meter. In het ergste geval kunnen ze dit juridisch afdwingen ( en draai je waarschijnlijk nog op voor de kost hiervan ook )

 6. beste mensen
  waarom krijgen we geen reactie op onze vraag , die is heel simpel , zomerdag wek ik 30 kwh per dag op ,
  ik verbruik er ongeveer 15 , de rest word dan opgespaard voor winterdag als de panelen stil liggen , en kom nu niet af met slimme toestellen te kopen , daar vraag ik niet achter , waar blijft de overige 15 kwh per dag , nu kom ikk met mijn zonnepanelen ongeveer toe , maar dan met de slimme meter zal ik de helft moeten bij gaan betalen
  simpel antwoord aub , is een simpele vraag
  dank u wel

  1. Als je 15 KWh verbruik hebt zal je van de 30 KWh productie ongeveer 5 KWh onmiddellijk gebruiken van uw zonnepanelen overdag en de resterende 25 KWh zal je op het net zetten. Je gaat nog 10 KWh moeten bijkopen om aan uw 15 KWh te komen voor uw verbruik s morgens en s avonds als de zon niet schijnt. Maar omdat je maar 10 KWh moet kopen en maar 5 KWh van uw zonnepanelen gebruikt hebt zal je 25 KWh die je op het net zet uw meter tot -15 doen terugdraaien. Later in de winter zal je ook 15 KWh van die 25 gebruiken en je meter komt terug op 0 te staan want je bent vertrokken van -15. Op een DM zal er afname staan 10 (eerste dag) + 15 (dag in de winter) dus 25 afname en vermits je enkel op de zomerdag 25 geïnjecteerd hebt zal er ook 25 injectie opstaan. Met een DM is uw verbruik ook 0. Jij stelt de vraag wat gebeurt er met mijn 15 KWh pmdat je met een analoge meter niet weet dat het over 25 KWh gaat. 25 KWh die je van het net hebt gehaald en 25 KWh die uw zonnepanelen op het net hebben gezet. Met de nieuwe regeling vanaf 1 Jan 2021 zal men moeten betalen voor 25 KWh (afname en distributiekost) en zal men geld krijgen voor 25 KWh injectie (enkel verbruik maar de prosumententax op uw 30 KWh productie valt weg en omdat je evenveel groene stroom produceert als je verbruikt moet je ook geen groenestroombijdrage betalen.

 7. indien ik het me goed herinner was er vanuit de politiek een opmerking op de kosten/baten dat de invoering van de digitale meter, toen nog slim of met slimme functies, een kostenreductie voor de gebruiker moest inhouden.
  Een tweede kosten baten analyse volgde met een break-even, na het uithalen van de slimmigheid.
  En deze die nu voor ligt is enkel ten voordele van de VREG/DNB, waar nog een aantal reeds aangehaalde kosten niet in verrekend zijn, en verhoogt het de kost van de gebruiker.

 8. Heeft de regering al ooit gedacht om een studie te laten doen over de extra inkomsten die deze meters gaan opleveren aan de elektriciteitsproducenten? ‘S nachts of in de winter wordt er niets tot weinig opgeleverd aan zonne-energie waardoor onze Electrabels Lustig kunnen factureren. Wie heeft ooit gezegd dat elektrische verwarming zo interessant was? Eerst werd de gunstige tarief voor nachtverwarming opgetrokken naar de klassieke nacht +50% kost en nu gaat de terugdraaiende teller de mist in. Begrijpe wie kan.

 9. Opletten met informatie van de VREG want rekenen moet ze nog leren .Zie maar de berekening

  met de warmtepompen in de winter .De totale kost vanaf centrale ,producent tot gebruiker vindt men nergens .Men rekent altijd bij de gebruiker en niet het geheel ze weten wel waarom .Elektriciteit blijft duur .

  De dure softwarekosten om het geheel te beheren zitten er zeker nog niet in .?
  Het bedrog met de zonnepanelen ,20 jaar terugdraaiende teller ?
  Zorg eerst voor betaalbare energie in de winter in plaats van altijd extra kosten voor de consument
  die geen vragende partij zijn en zeg neen tegen Europa

 10. Om kosten van het opmeten met een factor 3 te besparen kan men simpelweg het opmeten van gas, electriciteit ,
  en water door 1 man laten gebeuren. Investering: 0.
  Ander voorstel: herwerk het dag / nachttarief, dat voor veel zonnepaneelbezitters negatief was, waardoor het vaak afgekoppeld werd. Op die manier zou er meer afgenomen worden in de stille uren
  Voor de rest zal het vooral dienen om een intercommunale rijk te laten worden.

 11. Een artikel van de Vreg, ik neem aan dat we dat informatief moeten noemen? Ik kijk met verlangen uit naar de info-avond door iLumen in Leuven die werd uitgesteld. Het terugdraaien van de teller stoppen is diefstal, dat is het gewoon. Ben benieuwd hoe iLumen dat gaat tegenspreken. Hoe kan ik mijn opbrengst verbruiken op het moment dat de panelen produceren? Iedere dag wanneer het zonnetje schijnt de wasmachine, droger en vaatwasser opzetten? Leeg? Mijn panelen dekken mijn volledige verbruik, wanneer de teller niet meer terugdraait lukt dat niet meer, dan wordt dat onmogelijk. Denk maar ’s hoe je dat in de winter moet oplossen, wanneer de omvormers het grootste deel van de tijd niks te doen hebben maar het verbruik net het hoogst is. Het is gewoon een schande en bij mij komt die nieuwe meter niet binnen. Andere boosdoeners laat ik toch ook niet binnen?

  1. Volledig akkoord. Men verplicht u met de digitale meter op momenten van weinig zon toch nog voor electriciteit te betalen… sjarlatans zijn het. Contractuele afspraken eenzijdig wijzigen …. dat mag vadertje staat doen maar probeer dat als burger maar eens.

 12. Ik heb heus geen slimme meter nodig om te weten hoe ik zuinig kan omspringen met elektriciteit – noteer dagelijks mijn verbruik en opbrengst van de panelen en weet exact wat al mijn stand-by verbruikers verbruiken per dag of jaar.
  Anderzijds: gaat de leverancier via de slimme meter de volt x ampère factureren of de V x A x cos phi zoals de oude ferrarismeters? Dat kan ook een deftig verschil maken.

   1. Nee, maar als je een digitale KWh meter voor individuele meting van het verbruik in huis hebt zie je het verschil. Zo bijv.: bij een werktafel voor elektronische herstellingen met TL verlichting geeft de meter 140Watt en 190 VA aan. Er zijn zeer weinig resistieve verbruikers in huis – de tijd van de gloeilamp is voorbij.

 13. Vreemd dat de VREG alleen het resultaat publiceert en niet de hele studie. Ik vraag me af hoe de VREG de baten heeft ingeschat, welke aannames zijn er gemaakt? Uitrol van een digitale meter zorgt nauwelijks voor minder vebruik bij de consumenten. Dat gaat echt niet vanzelf. Daarnaast mensen hebben een leven en volgen ze een bepaald patroon. Dus het moment van afname van energie kun je maar heel beperkt sturen (die inductieplaat gaat aan rond etenstijd om te koken). En welke ‘tools’ zijn er voor de afnemer voorhanden? Er wordt steeds gesteld dat die er bij gekocht moeten worden.. euhhh..

 14. Het is eigenlijk eenvoudig; zonnepanelen leggen was interessant voor Jan Modaal toen het een bevoegdheid was van de socialisten. Eenmaal de bevoegdheid in handen kwam van rechts (liberalen, N-VA) moesten de voordelen voor de man met de pet zo snel mogelijk afgebouwd worden onder het excuus “het is onbetaalbaar”. Dus werden de GSC snel afgeschaft en kwam er een belasting op omvormers.
  Pikant detail; GSC voor grote installaties & zonneparken bleven behouden, terwijl de kleine installatie op het dak van een gezin zonder steun viel. Men ging daar ver in, tot en met grootschalig gesjoemel. Googel maar eens de saga rond de toekenning van de GSC voor het zonnepark in Zelzate; daar zijn dingen gebeurd die liever het daglicht niet zien…

 15. De versnelde uitrol van de digitale meter zal het op termijn mogelijk maken om de gezinnen toe te laten opgewekte energie te gebruiken op het moment dat de energie geproduceerd wordt en beschikbaar is (als het veel waait, als er veel zon is,…) . Op voorwaarde uiteraard dat de gezinsinsinstallatie daarvoor is uitgerust (momenteel is dat bij de meeste gezinnen nog niet zo) .
  Verder wordt deze versnelde uitrol overduidelijk misbruikt om in het bijzonder de particuliere zonnepaneel eigenaars zoveel mogelijk te beroven (opgewekte energie door zonnepaneel eigenaars wordt aan een veel lager tarief vergoed dan de energie die zonnepaneel eigennaars van het net halen, daar zit vooral de gladde slimheid van de digitale meter ! , daarnaast wordt er zeer creatief omgesprongen met de elektriciteits factuur waar de belangrijkste kost het transport van energie blijkt te zijn, kortom we blijven veel betalen …)
  Onze zonnepanelen werden destijds volgens afspraak geplaatst met een 1 op 1 terug draaiende teller (noem het een domme analoge meter als je wil) De slimme digitale meter wordt vooral aangewend om particuliere zonnepaneel investeerders erop te leggen ! Om nog maar te zwijgen over de absoluut niet gegarandeerde 15 jaar garantie op terugdraaiend meter effect voor nieuwe zonne installaties (daar probeert de VREG juridisch een stokje voor te steken …, wellicht komt dit erdoor tegen het einde van 2020, dan verstrijkt de tijd voor plaatsen van nieuwe zonnepaneel installaties waar een van de argumenten voor installeren net die 15 jaar is).
  Merkwaardig toch dat politici deze overduidelijke graaipraktijken welwetend laten gebeuren.
  De heibel begon onder Turtelboom, verhuisde naar Tommelein en nu zit Demir op post … maar de drang en de pogingen om vooral de zonnepaneel eigenaars veel te laten betalen blijft bestaan.
  Ik zou eens graag begrijpen waarom dit zo normaal is.

 16. Wie zonnepanelen heeft laten leggen toen er nog GSC werden voor uitgereikt, heeft daar een goede zaak mee gedaan, ook nu nog. Dat was een grote vergissing, beseffen ze daarboven nu. Geld verdienen zonder er iets voor te moeten doen, dat mag nooit gebeuren bij de gewone man, dat moet het privilege blijven voor de top van de politiek en de bedrijven. Dus zijn ze nu in snel tempo van alles aan het bedenken, zoals deze slimme-meter shitstorm, om hun vergissing van destijds ongedaan te maken….

 17. Het is duidelijk aan wiens kant de VREG staat. Prima berekening voor de distributiemaatschappijen met een nulkost tot winst. Zwaardere kosten voor de eindgebruiker met vage omschrijvingen als “een verandering in verbruiksgedrag” zonder dat daarvoor praktische tools ter beschikking staan…

 18. Het is wetenschappelijk correcter om de kosten en de baten met cijfers ter vermelden en niet enkel een resultaat mee te delen. Dit is echter vaker het geval met uitspraken van de VREG : “een windmolenpark met een capaciteit voor 3000 huisgezinnen.” Dit is evengoed een nietszeggend maar wel een misleidend cijfer.
  Als de VREG beweert dat een digitale meter de gebruikers zal toelaten hun verbruik te sturen dan heb ik een vraag aan de VREG : Als wij als gebruiker dan toch ons verbruik moeten sturen, kan er dan niet gedacht worden aan systemen waarbij een gebruiker (of groep van gebruikers) volledig zelf voor zijn energievoorziening instaat. Dan denk ik aan H2 opslag. Dan hoeven er geen distributienetwerken meer te bestaan of althans in veel beperktere mate. Hierdoor komt de bestaansreden voor organisaties als de VREG en netwerkbeheerders wel in het gedrang. Is dit niet waarvoor zijn het meeste bevreesd zijn ? En bijgevolg elke oplossing in deze richting in de weg staan.

 19. Ik heb zonnepanelen gelegd omdat ik mijn alleenstaand huis elektrisch verwarm. Dit is, zoals het kleinste kind weet, vooral nodig in de winter en niet in de zomer als ik elektriciteit lever! Ik dacht dat elektrisch verwarmen goed is voor het mileu? Waarom wordt gas dan minder belast??? In de zomer laat ik de was en vaatwas al overdag draaien, ik verwarm dan niet met mijn accumulators maar met convectors. Wat kan ik nog meer doen???

 20. Deze begrijp ik niet : “verandering in verbruiksgedrag: energie besparen en verbruiken als de energiekosten laag zijn bijvoorbeeld”
  – hoe kom ik te weten wanneer de energiekosten laag zijn ?
  – en verandert dan effectief mijn kost van de gebruikte energie ?

 21. de zonnepanelengebruikers hebben zware investeringen moeten doen en dan worden ze zoals gewoonlijk nadien gestraft.

  Dat is nu het grote probleem bij onze ministers – TUNNEL VISIE IPV LANGE TERMIJN VISIE
  In het geval van plaatsing van de digitale meter haak ik af .

 22. Ik ben er ook niet tevreden over. Wat gaat de verbruiker hier mee winnen! Niets alleen maar geld gaat het ons kosten. Vooral de mensen die investeren in zonnepanelen en nu geen certificaten meer krijgen zijn de grootste dupe. Je gaat die investering nooit meer eruit halen. De kleine man weer in zijn zakken zitten en de bedrijven met hun zonneparken durven ze niets mee te doen!!!!!

 23. beste Stefaan, ik denk ook dat het weer geld gaat kosten, en zeker de mensen met zonnepanelen, vind dit allemaal spijtig dat dit in ons landje allemaal zomaar kan gebeuren, veel te veel ministers, die elke maand ook 20.000€ moeten ontvangen he

 24. ” vooral de verminderde CO2- uitstoot. Een deel baten komt door vermeden fraude. Daarnaast is er de energiebesparing bij verbruikers.”

  Ik heb toch mijn bedenkingen bij de verminderde CO2 uitstoot:

  * Verbruikt een Ferrarismeter zelf niet heel wat minder dan een digitale meter (met GSM module etc) ? Al die miljoenen meters samen die een paar watt elk meer verbruiken gaan ook wel tellen denk ik ? En rekent die digitale meter zijn eigen verbruik aan op de teller van de consument of blijft die op 0 staan als je die een jaar zou aan een lege meterkast hangen ?
  * Waarom zouden mensen minder verbruiken met een digitale meter ? Praktisch gezien gaat dat er niet van komen.
  * Bovendien gaan de digitale meters veel minder lang mee dan de Ferrarismeters (typisch 30 jaar of zelfs meer, probeer maar een stuk electronica te vinden dat zo lang mee gaat tegenwoordig). Als je daarvan de CO2 uitstoot berekent (alleen al de productie van de electronische meter ipv de huidige te laten staan die nog tientallen jaren mee kan gaan) dan ga je ook iets anders uitkomen. Waarom trouwens vervangen als die niet kapot is ?

  Fraude opsporen gaat misschien inderdaad makkelijker gaan (maar daar heeft de eerlijke consument niets aan), net zoals dat het goedkoper wordt om de meter op afstand uit te lezen. Maar toch gaat de rekening van de uitrol van de digitale meters naar de consument, terwijl alle voordelen naar de elektriciteitsmaatschappijen gaat.

  Conclusie voor mij: typisch een studie die toevallig goed uit komt wat de opdrachtgever verwachtte, zonder tegenexpertise… Altijd verdacht…

 25. Een digitale meter gaat zonnepaneel gebruikers automatisch benadelen en in een besparing in energie geloof ik niet. Wij gaan weer moeten opdraaien voor de extra kosten. Ik wil gewoon geen digitale meter en behoud van mijn terugdraaiende teller. Zo simpel is het

 26. Ik zie niet in hoe je als particulier hier een energiebesparing mee kan doen die zonder een digitale meter ook niet kon. Weer een project waar de voorcalculatie schitterend lijkt en men de nacalculatie waarschijnlijk zal vergeten.

 27. Een linkje naar die resultaten was leuk geweest.
  Desalniettemin : ik geloof er geen woord van !
  Het begint al bij “een verhoogde kost voor de distributienetbeheerders leidt. Een kost die zij via de distributienettarieven kunnen doorrekenen aan de klant.”
  En de rest moet nog komen … De klant gaat zwaar verliezen (die met zonnepanelen meer nog dan de anderen) en ALLE andere betrokkenen gaan dik winst maken.

   1. Draai en keer zoals je wil de vreg is steeds in het voordeel van de leveranciers .indertijd als instalareur electriciteit plaatste ik electro verwarmig ,3o jaar terug kregen wij toelage voor het plaatsen van elctro verwarming ,nu worden wij belast waneer je dit plaatst .ik heb jaren de graaipolitiek van. De leveranciers gezien en meegemaakt ,laat dit eens achterwege .waarom mogen bedrijven genieten van de zonnepanelen en niet de particulieren . In de zomer meeropbrengst in de winter waneer nodig minder ,een klein kind kan dit zien ,maar toch moeten wij betalen op distributie . Waarom ktijgen wij niet terug en worden wij niet betaald voor de stroom die wij op het net plaatsen nu wij toch distributie moeten betalen .draai en keer het zoals je wil steeds in het voordeel van de leveranciers ,schaf de vreg maar af ,niet nodig ook een geldverslinder die wij betalen .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS