digitale meter
Waarom 2019 de geschiedenisboeken ingaat als ‘memorabel’ jaar voor de Vlaamse zonne-energiemarkt

Wie terugblikt op het kalenderjaar 2019 kan voor de Vlaamse zonne-energiemarkt maar één conclusie trekken: het was een memorabel jaar.  Niet alleen werd in Lommel het grootste zonnepark van België opgeleverd met een omvang van 99,5 megawattpiek, maar werd door de Vlaamse regering ook een besluit genomen over het behoud van de voordelen van de terugdraaiende teller voor eigenaren van zonnepanelen.

“De besluitvorming omtrent de terugdraaiende teller – en zijn opvolger de digitale meter – heeft dit jaar voor veel commotie gezorgd, maar de orderboeken van de installateurs zitten goed vol”, weet Bram Claeys, directeur van sectororganisatie ODE/PV Vlaanderen. “En daar kunnen 2 redenen voor zijn”, vult PV-beleidsmedewerker Jozefien Vanbecelaere aan. “Ofwel consumenten maken zich geen zorgen en blijven gewoon zonnepanelen kopen, ofwel consumenten nemen het zekere voor het onzekere en willen nog snel zonnepanelen kopen voor de deadline van 31 december 2020.”

15 jaar rendement behouden

Een kort resumé: Vlaanderen bereikte afgelopen voorjaar een akkoord over de invoering van de digitale meter bij eigenaren van zonnepanelen. PV-eigenaren mogen 15 jaar lang het rendement behouden van de huidige, terugdraaiende teller. De zonnepeeleigenaren krijgen bij de ingebruikname van de digitale meter namelijk de kans om te kiezen voor het bestaande systeem met terugdraaiende teller of het nieuwe systeem van de Vlaamse energieregulator VREG, dat enkel rekening houdt met de stroom die van het elektriciteitsnet wordt gehaald.

Bij het nieuwe systeem van VREG worden nettarieven in rekening gebracht voor stroom die mensen eff ectief van het elektriciteitsnet afnemen. Op de andere onderdelen van de energiefactuur geldt wel nog steeds het principe van de terugdraaiende teller. Dit is voordeliger voor prosumenten die overdag meer thuis zijn en hun opgewekte zonne-energie dan ook meteen verbruiken. Daarnaast maakt Vlaanderen vanaf 2021 een ’terugleververgoeding’ mogelijk: prosumenten die het teveel aan opgewekte stroom op het distributienet zetten, zullen daarvoor een vergoeding kunnen krijgen. Wie vandaag de dag al zonnepanelen heeft en dus 15 jaar recht heeft op het voordeel van een terugdraaiende teller, kan op elk moment overschakelen naar deze nieuwe terugleververgoeding.

Bezwaar bij Grondwettelijk hof

Enkele maanden na het akkoord meldde de VREG naar het Grondwettelijk Hof te stappen om bezwaar te maken tegen het feit dat eigenaren van zonnepanelen nog 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen behouden. En dat brengt onzekerheid… Toch vreest Claeys vooralsnog niet voor een negatief effect van deze stap van de VREG.

“De residentiële PV-markt is robuust genoeg om eventuele schokken te kunnen overleven. Zelfs al zou een deel van het financiële rendement verloren gaan, dan is de prijsontwikkeling van zonnepanelen dusdanig dat de residentiële markt zich blijft ontwikkelen. Meer en meer mensen zien zonnepanelen in het straatbeeld verschijnen en zonnepanelen worden standaard toegepast bij nieuwbouw. Kortom, er is sprake van autonome groei. Als het rendement omlaaggaat, is het de vraag of de uitrol van zonne-energie nog snel genoeg gaat om de klimaatdoelen te behalen. De markt kan zich echter veel sneller ontwikkelen dan zij nu doet. De huidige situatie is dus geen goede zaak.”

Nieuwe tariefmethodologie

Volgens Vanbecelaere is het nog volledig ongewis welke richting een eventuele uitspraak van het Grondwettelijk Hof op zal gaan. “Dat zorgt voor onzekerheid, want een rechtsgang kan lang duren.” Die onzekerheid wordt aangewakkerd door de ophanden zijnde nieuwe tariefmethodologie. De VREG is sinds 2014 bevoegd voor het vastleggen van de tariefmethodologie en voor het jaarlijks goedkeuren van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in Vlaanderen. De tariefmethodologie legt vast hoe de netbeheerders vergoed wordenvoor hun diensten en aangezet worden tot een efficiënte bedrijfsvoering. De tariefmethodologie omvat daarmee de regels, de rapporteringen en de berekeningen die de netbeheerders moeten volgen om te komen tot de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas. De netbeheerders kunnen op hun beurt de distributienettarieven pas aanpassen na de goedkeuring van de VREG.

Een van die distributienettarieven is het prosumententarief dat in Vlaanderen sinds 2015 in rekening wordt gebracht voor eigenaren van een pv-systeem dat kleiner is dan 10 kilowattpiek én waarbij gebruikgemaakt wordt van een terugdraaiende teller. Vanbecelaere: “Omdat de VREG aan een nieuwe tariefmethodologie werkt voor de periode 2021 en verder, is het de vraag of het voor de VREG zinvol is om naar het Grondwettelijk Hof te stappen vanwege het feit dat eigenaren van zonnepanelen nog 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen behouden. Een rechtszaak zal maanden duren. Omdat de nieuwe tariefmethodologie dan al van kracht is, is het de vraag of het voor de VREG wel nut heeft om een rechtszaak te starten.”

Bron: Solar Magazine, december 2019

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

10 reacties

 1. Ik vind het eigenlijk allemaal vrij triest dat mensen met relatief veel PV productie en weinig zelfconsumptie nu quasie gedwongen worden om een thuisbatterij te overwegen. Dit wordt op sommige websites zoals callmepower.be aanbevolen..!?!!? Dit terwijl er overdag nationaal gezien en enorme over afname is tov de productie (zelfs op een zonnige dag met veel wind) en er dus wel degelijk altijd vraag is naar energie. Energie die anders door gas of nucleair zou moeten opgewekt worden. Niet tegenstaande dat de ecologische voetafdruk van batterijen enorm is (kobaltmijnen in DRC, geringe levensduur, etc)

  Eigenlijk zou de overheid de overproductie van PV eigenaars moeten belonen ipv zoals nu af te straffen. Elke kWh overschot die een PV eigenaar produceert is een kWh die de VREG of wie dan ook niet hoeft te kopen bij een ander land of een centrale. Bovendien is het ecologisch gezien veel beter om ipv mensen een batterij te laten kopen het net als buffer te gebruiken en in de zomer en overdag op termijn minder gas en nucleare energie te verbruiken en in de winter iets meer. of een grootschalige buffer van energie voorzien op GigaWatt basis door bvb elektrolyse of synthetisch methaan..

 2. Ja tellen is tellen en de een kan het al beter dan de ander.
  Met de terugdraaiende productie 8000 Kwh verbruik 8000 Kwh kostprijs +- 900 € prosumenten taks
  8000 Kwh over aan zelf consumptie, wordt gebruikt voor warmtepomp en andere dagelijkse benodigdheden.
  Warmtepomp wordt gebruikt in de winter zeer weinig zon, ik haal dus veel van het net af, deze kostprijs is +-0,36 €/ Kwh.
  Stel 2 gezins verbruik +- 3600 Kwh, blijft over voor de warmtepomp 4400 Kwh.
  Stel 4400Kwh is voldoende om de winter te overbruggen.
  Een faktuur van 0 Kwh
  Stel in de wintermaanden een produktie van 1000 Kwh, ruim genomen
  Dus 3400 Kwh te betalen aan 0,36 = € 1224€ – 900€ = 324€ uit eigen zak te betalen, dus zeker geen voordeel. Het geen we eventueel zouden krijgen voor wat we op het net zetten en zelf niet gebruiken is niet gekend, maar zal niet veel zijn.
  Met de terugdraaiende meter wordt de overproductie van de zommer verbruikt door de warmtepompen in de winter, eenieder die hierin geinvesteerd heeft is de klos.
  Elektriciteit wordt voor een heelstuk gemaakt met fossiele brandstof, de elektrische auto kan, warmtepomp waarvoor de energie gemaakt wordt door de zon kan niet.

  1. Beste Jean. Ik denk niet dat je met je warmtepomp de klos bent althans voorlopig niet. In uw voorbeeld zit er een foute berekening. Als je 8000 KWh produceert en je hebt een verbruik van 3600 normaal gebruik en 4400 voor uw warmtepomp dan is de berekening als volgt: 1. met digitale meter tot 15 j na installatie : enkel prosumententarief = 900€. Of
   2. Met digitale meter nieuw tarief tot 15 j na installatie: hier moet je rekening houden met je zelfconsumptie. Nemen we het gemiddelde 30% = 2400 KWh. Uw afname van het net zal dan 5600 KWh en de injectie ook 5600 KWh. Uw verbruik blijft 0 en je betaalt distributiekost op 5600 KWh (0.16€/KWh) = 896€.
   3. Na 15 jaar of voor nieuwe installaties vanaf 1 Jan 2021 betaal je de volledige prijs 0,25€ /KWh op 5600 = 1400€ en krijg je een bedrag voor de injectie. Dat bedrag kennen we niet maar zal zeker beïnvloed worden door de wil om groene energie met gebruik van warmtepompen te promoten. De minimumprijs moet 0,09€/KWh zijn om geen verlies te hebben tov vorige 2 berekeningen. Dit is toch het minimum dat voorzien moet worden voor de gezinnen die verwarmen met een warmtepomp. Zij zijn tenslotte de enigen die CO2 neutraal bezig zijn. Dit is dan ter vervanging van de korting die je gedurende 5 jaar krijgt op de onroerende voorheffing. Tot 31 dec 2020 is die korting 100% voor een E peil lager dan 20.

   1. Mijn voorbeeld is correct jij gaat er vanuit 30% zelf consumptie . Het gemiddeld verbruik aan elektriciteit van een gezin van 2 personen is 3600 Kwh, iemand zonder panelen. Ik produceer 8000 Kwh en verbruik 8000 Kwh is de som van 3600 gewoon verbruik en 4400 voor de pomp. De meter draait alles terug
    Verbruik 0, kosten alleen prosumenten tarief 900 euro. Ja op een bepaald moment stopt de de terugdraaiende meter en als het van de vreg afhangt morgen al, de 900 euro valt weg, Ik hou jou percentage aan, betaal dan 1400€, 500€ meer in plaats van 900€.
    0,09€ voor de injectie vind ik veel, zal blij zijn met 0.05€. aan 0.09€ betaal ik nog 164€ meer dan nu aan 0.05€ betaal ik 220€ meer dan nu. Geloof jij dat nu werkelijk dat men de spelregels veranderd in ons voordeel, ik geloof dat niet.

    1. Je meter draait niet alles terug. Als je zonnepanelen hebt is er altijd een deel dat in de zomer onmiddellijk gebruikt wordt en niet door uw meter gaat. Uw meter draait noch vooruit noch achteruit voor dat deel.

 3. De VREG, is dat de overheid? Prive personen? Distributie bedrijven? Productie bedrijven?
  Wie heeft die aangesteld en zijn dat dan specialisten die iets kennen of politiekers die daar niets van kennen.
  Worden die daar voor betaald en zo ja, door wie?
  Alle nieuws is altijd van horen zeggen, wanneer komt er eens iemand die rechtuit zegt waar het hier over gaat.
  Ik heb zonnepanelen liggen sinds 2012 aan de hand van de toen van kracht zijnde afspraken.
  De VREG wil die nu veranderen.
  Dat kan zo maar omdat er toen geen enkel akkoord is ondertekend.
  Politiek waar ben je nu om dit op te lossen?
  Ook daarom ben je verkozen.
  Of het nu voordeliger is of niet, ik voel mij beetgenomen omdat nu ineens de spelregels veranderen.
  De overheid, dus de regering, ministers zijn toch de BAAS dacht ik bij de verkiezingen.
  Of toch niet?
  Op wie zullen wij de volgende keer stemmen?
  Of gewoon niet?

 4. ik heb dit alles gelezen, en het is allemaal gissen, want wat er gaat komen weet alleen de minister van V-va
  maar waarom worden de bandingfactors niet meer toegepast, als u in 2013 zonnepanelen hebt laten plaatsen, moest u 3571 kwh hebben voor 1 certificaat, nu moet ge er 20663 Kwh hebben , want ze nemen de bandingfactor van 2019, waarom zegt niemand daar iets over?

 5. Jean D,

  Sorry maar ik kan mijn voorbeeld welke je hieronder vermeld niet meer herinneren.
  En voor de geïnteresseerde is het zeer moeilijk nog de link te leggen op de referentie van “8000Kwh”…

  Graag had ik, voortgaand op onderstaande berekening, uw mening (of correctie) zien verschijnen.

  Om weer op het juiste spoor te komen heb ik mijn (gecorrigeerde) laatste reactie (op artikel: “50 procent groei voor hernieuwbare stroom tot 2024, België in wereldtop met zonnepanelen”) gekopieerd:

  Zoals beloofd in een reactie op 19 dec. om 21:55u, een vergelijk met Jean D zijn rekenvoorbeeld tussen een “instant” zelfverbruik van 50% en 25%
  Even de waarden herhalen:
  7000 kWh: TOTAAL jaarVERBRUIK
  5000 kWh: eigen zonneproductie
  2500 kWh: naar NET geïnjecteerd
  2500 kWh: “instant” eigenverbruik ( Is 50% van je eigen productie!!)
  4500 kWh: AFNAME van NET
  Te betalen DISTRIBUTIETAKS: 500€
  aangenomen distributietarief voor AFGENOMEN van NET: 0.15€/kWh
  In deze situatie krijgen we volgende factuur (ENKEL DISTRIBUTIE en PRO.TAKS!!):
  (met ANALOGE teller):
  4500 (afgenomen) – 2500 (geïnjecteerd) = 2000 kWh TE BETALEN:
  2000*0.15 = 300€ + 500€ PRO.TAKS = 800€
  (met DIGITALE teller):
  GEEN PRO.TAKS te betalen!
  4500 (afgenomen) en 2500 (geïnjecteerd):
  Op AFNAME: 4500 * 0.15 = 675€ (dit is 300€ voor de 2000kWh WERKELIJK afgenomen + 375€ voor de 2500kWh eigen zon-geproduceerde die op het net is gezet MAAR weer afgenomen tijdens de winterperiode)
  BESLUIT: bij een “instant” eigen gebruik van 50% is je WINST t.o.v. analoge 800 – 675 = 125€ (WINST)
  OPGELET: hier is GEEN rekening gehouden met alle andere taksen!!!!!
  NU VOOR 25% eigengebruik:
  7000 kWh: TOTAAL jaarVERBRUIK
  5000 kWh: eigen zonneproductie
  3750 kWh: naar NET geïnjecteerd
  1250 kWh: “instant” eigenverbruik ( Is 25% van je eigen productie!!)
  5750 kWh: AFNAME van NET
  Te betalen DISTRIBUTIETAKS: 500€
  aangenomen distributietarief voor AFGENOMEN van NET: 0.15€/kWh
  In deze situatie krijgen we volgende factuur (ENKEL DISTRIBUTIE en PRO.TAKS!!):
  (met ANALOGE teller):
  5750 (afgenomen) – 3750 (geïnjecteerd) = 2000 kWh TE BETALEN:
  2000*0.15 = 300€ + 500€ PRO.TAKS = 800€
  (met DIGITALE teller):
  GEEN PRO.TAKS te betalen!
  5750 (afgenomen) en 3750 (geïnjecteerd):
  Op AFNAME: 5750 * 0.15 = 862,5€ (dit is 300€ voor de 2000kWh WERKELIJK afgenomen + 562,5€ voor de 3750 kWh eigen zon-geproduceerde die op het net is gezet MAAR weer afgenomen tijdens de winterperiode)
  BESLUIT: bij een “instant” eigen gebruik van 25% is je VERLIES t.o.v. analoge 862,5 – 800 = 62,5€ (VERLIES)
  OPGELET: hier is GEEN rekening gehouden met alle andere taksen!!!!!

  1. In bovenstaand voorbeeld heb je 7000 kWh totaal gebruik in huis en produceer je 5000 kWh zonne energie . Er is dus zeker geen overschot. In het onderstaand voorbeeld heb je 6000kWh gebruik in huis. Je zonnepanelen produceren 8000 kWh. Met 25% zelfconsumptie gebruik je 2000 instant van uw panelen. Voor uw gebruik in huis heb je nog 4000 kWh nodig om aan 6000 te komen. Die 4000 neem je van het net. Omdat je maar 2000 onmiddellijk van uw zonnepanelen genomen hebt injecteer je de 6000 kWh die rest op het net. Op die manier heb je 2000 teveel geïnjecteerd. Op een analoge teller zal er 2000 kWh minder op staan dan het jaar voordien. De DNB herleid die -2000 naar 0 en geeft aan de leverancier 0 kWh verbruik door. Maar je moet wel prosumententax op uw 8000kwh panelen betalen. Bij het nieuwe tarief betaal je ook 0 € op uw verbruik. Het verbruik op de tellers is afname 4000 – injectie 6000 = -2000 maar wordt ook herleid tot 0. De distributiekost op de werkelijke afname = 4000 x 0,16€ = 640€. . In beide gevallen heb je dus 25% zelfconsumptie maar met die overproductie is het net alsof je veel meer zelfconsumptie hebt (50%)

 6. Het mogelijk maken van terugleververgoeding in 2021 door de regering zoals hier gesuggereerd wordt is 1 piste die de regering kan volgen naar het nederlandse model maar men moet daarbij vertellen dat voor het deel buiten de overproductie nog steeds een saldering toegepast wordt in Nederland. Dit betekent dat in Nederland de terugdraaiende teller van kracht blijft maar dat men verder laat terugdraaien dan tot 0 bij overproductie en voor dat deel dat onder 0 gaat de leveranciers zelfs bereid zijn om meer te betalen dan wat de afname kost. In Nederland zoekt de regering vanaf 2023 die saldering geleidelijk af te schaffen tot men na 10 jaar komt tot betalen voor totale afname en vergoeding voor totale injectie op jaarbasis.
  De zonnepaneeleigenaars in Belgie die momenteel veel overschot produceren hebben al een serieuze voorsprong met het nieuwe tarief. Als ik het voorbeeld van Marnix neem waarbij 2000 Kwh overschot gerealiseerd wordt dan kan men dit overschot als zelfconsumptie beschouwen in de berekening van de distributiekost. Iemand met 2000Kwh overschot zal het dus veel gemakkelijker hebben om een hoge zelfconsumptie te realiseren. Maw die hoge overproductie hangt samen met een hoge prosumententax. Met het nieuwe tarief valt die taks weg en zal de distributiekost op de werkelijke afname al veel gemakkelijker lager uitkomen.
  Een zelfconsumptie van 25% op 8000KWh = 2000Kwh
  een overproductie van 25% op 8000Kwh = 2000Kwh
  De werkelijke afname is dan 4000KWh
  De totale injectie is 6000Kwh
  Je betaalt 0 € voor je verbruik. 2000Kwh negatief wordt herleid tot 0
  je betaalt 4000 x 0.16€ distributiekost = 640€
  Met het oude tarief zou je rond 900€ prosumententax betalen.
  Een zelfconsumptie van 10% zou een totale afname van 5200Kwh geven en nog altijd goedkoper zijn dan de prosumententax.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS