Site pictogram Ilumen

Waarom u de investering in een thuisbatterij best niet uitstelt

iLubat thuisbatterij

Onder het nieuw tariefsysteem voor zonnepanelen is het belangrijk om zoveel mogelijk van de geproduceerde zonne-energie onmiddellijk te verbruiken en/of op te slaan, bijvoorbeeld in een thuisbatterij. Voor de investering in een thuisbatterij werd onlangs een premie in het leven geroepen.

De Vlaamse premie thuisbatterij wordt toegekend aan gezinnen die hun zonnepaneleninstallatie uitrusten met een batterijopslagsysteem. Belangrijk om weten is dat het premiebedrag elk jaar lager wordt en vanaf 2025 zelfs uitdooft. Daarom is het zinvol om uw investering in een thuisbatterij niet langer dan nodig uit te stellen, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Zo bedraagt het premiebedrag voor een 2,5 kWh batterij waarvoor in 2021 de premie wordt aangevraagd 750 euro, ten opzichte van 562,5 euro bij een premie-aanvraag in 2022. Dit stemt overeen met een verschil van 187,5 euro. Voor een 10 kWh batterij bedraagt het verschil zelfs 825 euro!

Batterijcapaciteit Premie batterij 2021 Premie batterij 2022 Verschil
2,5 kWh 750 562,5 187,5
5 kWh 1500 1087.5 412,5
7,5 kWh 2175 1500 675
10 kWh 2550 1725 825

Om de Vlaamse premie thuisbatterij aan te kunnen vragen, is het noodzakelijk dat u over een digitale meter beschikt. Indien u nog niet over een digitale meter beschikt, kan u deze vervroegd aanvragen via deze link. Er bestaat vandaag echter geen zekerheid dat uw digitale meter nog dit jaar geplaatst wordt, hetgeen een vereiste is om in aanmerking te komen voor de premiebedragen van 2021.

Opgelet: bovenstaande berekeningen gaan uit van de (realistische) assumptie dat het premiebudget voor beide premies steeds toereikend is.

Uw zonnepanelen uitrusten met een batterij?

Maak kennis met onze iLubat 2.5 en vraag vrijblijvend uw offerte aan!

Mobiele versie afsluiten