Kenmerkend voor zonnepaneleninstallaties is dat zij na verloop van tijd ondermaats gaan presteren ten gevolge van Potential Induced Degradation of PID.

PID treedt op bij alle zonnepanelen, vaak zonder dat de eigenaar van de installatie hiervan op de hoogte is, en houdt in dat de zonnepanelen versneld gaan degraderen. Door onder andere een hoge luchtvochtigheid en temperatuursverschillen worden bepaalde zonnecellen inactief.

Hierdoor behalen de zonnepanelen niet het verwachte rendement op 20 jaar. Het PID proces treedt vaak na 2 a 3 jaar op, vanaf dan verloopt de degradatie snel.

rendement zonnepanelen

Welke zonnepanelen hebben last van PID?

Zonnepanelen closeup

Een studie van Thomas More Hogeschool toont aan dat ieder zonnepaneel in meer of mindere mate last heeft PID. Deze vaststelling wordt bevestigd door een onafhankelijk onderzoek van Solar Tester, dat aantoonde dat meer dan twee derde van de zonnepanelen van 10 jaar of jonger rendementsverliezen groter dan 20% lijden.

Vooral installaties die geplaatst zijn na 2008, blijken erg getroffen door PID. Hun omvormers beschikken immers niet langer over een transformator, waardoor er geen galvanische scheiding meer ontstaat tussen de panelen en het AC-net.

Bijgevolg werd het vanaf 2008 onmogelijk om de kabel die van de zonnepanelen naar de omvormer loopt (negatieve pool) te aarden.

Toch krijgen ook installaties geplaatst vóór 2008 na verloop van tijd te maken met het fenomeen Potential Induced Degradation. Zogenaamde ‘PID-free’ zonnepanelen bestaan niet!

Hoe kan men PID tegen gaan?

Ingenieurs van iLumen hebben een oplossing gevonden die rendementsverliezen ten gevolge van Potential Induced Degradation voorkomt en regenereert. De PIDbox verhoogt met andere woorden het rendement van uw zonnepanelen en verlengt hun levensduur.

De PIDbox wordt geplaatst tussen uw zonnepanelen en de omvormer. Vraag een offerte aan voor meer informatie.

PID verloop

Rendement?

PID resulteert in rendementsverliezen bij zonnepanelen. Dit heeft uiteraard negatieve gevolgen voor uw energieopbrengsten en bijgevolg ook voor uw energiefactuur.De ingenieurs van iLumen ontwikkelden de PIDbox om het PID-proces om te keren.

Hoeveel extra energie kan u opwekken wanneer u een PIDbox installeert?

Een studie van energietechnologiestudenten bevestigt een gemiddelde rendementsstijging van 7,45% na het plaatsen van een PIDbox. Het minimum verhoogde rendement bedraagt net geen 3%, het maximum bijna 17%.

Bovendien heeft de PIDbox niet enkel een gunstige impact  op de opgewekte hoeveelheid energie maar ook op de levensduur van uw zonnepanelen. Hierdoor ontstaat een dubbele winstsituatie voor uw zonnepaneleninstallatie!

Ja, bezorg me vrijblijvend een offerte voor de PIDbox van iLumen!


    Akkoord privacybeleid
    Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hier mee akkoord