Site pictogram Ilumen

Welke impact heeft digitale meter op mijn energiefactuur?

Op 1 januari 2019 gaat de uitrol van de digitale meters voor energieverbruik van start in Vlaanderen. Welke impact heeft de invoering van deze meters op uw energiefactuur?

Volgens een berekening van de VREG (Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) zal een gemiddeld gezin in Vlaandereen na de introductie van de digitale meter jaarlijks ongeveer 16,39€ meer betalen voor elektriciteit en 11,59€ meer voor aardgas en dit gedurende 20 jaar. Volgens VREG is er echter sprake van een overschatting van de kostprijs. Vlaams Energieminister Tommelein vroeg de VREG alvast een nieuwe kosten-baten analyse uit te werken.

Kostprijs installatie

Naast de verrekening in de nettarieven is er ook nog de installatiekost van de slimme meter.

Bij een nieuwbouw of grondige renovatie dient men enkel, zoals ook vandaag het geval is, de standaardopstelling en de indienststelling te betalen.

Bij zonnepaneleneigenaars (nieuwe en reeds bestaande prosumenten) betaalt de distributienetbeheerder de digitale elektriciteitsmeter.

Wie niet renoveert of bouwt, maar toch zelf een digitale meter aanvraagt, zal zelf voor de plaatsing en indienststelling betalen.

Herstellingen of vervangingen van defecte meters blijft op kosten van de netbeheerder gebeuren.

[/vc_column_text]

Haal meer uit uw zonnepanelen met de PIDbox van iLumen

Vraag nu uw offerte aan!

Mobiele versie afsluiten