digitale meter
Welke onderdelen energiefactuur draaien terug in mogelijke vergoedingssystemen?

De uitrol van de digitale meter is gestart en bestaande prosumenten kunnen kiezen tussen het huidige vergoedingssysteem met het terugdraaiende teller principe of het alternatieve vergoedingssysteem van de VREG. Maar welke onderdelen van de energiefactuur draaien terug in de verschillende vergoedingssystemen?

Bij het huidige vergoedingssysteem kunnen prosumenten gedurende 15 jaar (vanaf AREI-keuring) genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller. Hiernaast betalen ze een prosumententarief op basis van de capaciteit van hun omvormer.

Het alternatieve vergoedingssysteem is gebaseerd op bruto afname van het net. Hiernaast geldt het principe van de terugdraaiende teller voor de energiekost, bijdrage groene stroom, bijdrage WKK, federale heffingen en de BTW op deze onderdelen (op de federale heffingen is geen BTW verschuldigd).

Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht weer van de onderdelen van de energiefactuur in de verschillende vergoedingssystemen

Vergoedingssysteem

Toelichting:

 • Leveranciersafhankelijke componenten: Dit is de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid, die besliste deze componenten te laten terug te draaien in beide systemen
  tot 15 jaar na de AREI-keuring van de eerste installatie.
 • Nettarieven: De transmissienettarieven worden via de distributienetbeheerder aangerekend en zijn hierdoor een bevoegdheid van de VREG. Daardoor worden beide
  tarieven in het alternatieve vergoedingssysteem van de VREG aangerekend op de werkelijke (bruto) afname.
 • Federale heffingen (energiebijdrage en federale bijdrage): er wordt vanuit gegaan dat het terugdraaiende teller principe blijft gelden (bevoegdheid CREG)
 • BTW: De BTW volgt hetzelfde principe als het deel van de factuur waarop het van toepassing is. Op de federale bijdrage is er geen BTW verschuldigd.
 • Overige tarieven: de Vlaamse energieheffing (bijdrage energiefonds), de kosten voor meet- en telactiviteit en de leveranciersafhankelijke jaarlijkse vergoeding zijn niet
  afhankelijk van het jaarlijks verbruik waardoor het bezitten van zonnepanelen hierop geen invloed heeft

Onomkeerbaar

Als u er als prosument voor kiest om over te stappen naar het alternatief vergoedingssysteem van de VREG, dan is dit onomkeerbaar. Bij de keuze voor een overstap, start het nieuwe nettarief pas effectief na de eerstvolgende jaarafrekening van de energieleverancier. Dat gebeurt ook na een wissel van dag-nachttarief naar dagtarief (of omgekeerd), of als u kiest voor een nieuwe energieleverancier. Tot dan blijft u nog het prosumententarief betalen.

Simulator digitale meter

De VREG publiceerde een nieuwe versie van de simulator digitale meter. U kan nu ook de impact van een warmtepomp, thuisbatterij en elektrische warmwaterboiler simuleren. Bovendien voegde
de VREG toe vanaf welk zelfverbruik het voor u voordelig is over te stappen naar de brutoafrekening van de distributienettarieven in plaats van het forfaitaire prosumententarief.

Bron: PV Vlaanderen – Techlink Nieuwsflits 2019/17

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

67 reacties

 1. Zoveel negatieve reacties. Is het onwetendheid of is het moedwillig?
  Ik heb zonnepanelen sedert 2008 en ik ontvang GSC tot 2028 zoals overeengekomen.
  Ik heb 5800 Kwh groene productie/jaar en dat is stroom die ik gebruik in mijn huis. Tussen 2008 en 2015 was dit volledig gratis. Vanaf 2015 betaal ik hiervoor 545 € prosumententarief. Ik vond dit logisch omdat ik 2 x gebruik maak van het net (1 maal in de zomer om te injecteren en 1 maal in de winter om af te nemen). Ik vond het namelijk niet eerlijk dat zonnepaneeleigenaars gratis konden gebruik maken van het net terwijl niet-zonnepaneeleigenaars wel distributiekosten moeten betalen. Hoeveel ik injecteer heb ik nooit geweten omdat ik het deel van die 5800 Kwh die ik onmiddellijk gebruik tijdens zonnige dagen niet ken.
  Ik heb nu een digitale meter. Deze meter zal terugdraaien zolang hij meegaat. Dat is niet beperkt in de tijd. Het is inherent aan de meter. Hij meet namelijk het geïnjecteerde deel. Nu weet ik hoeveel mijn meter terugdraait. Vroeger met mijn oude ferrarismeter kon ik nooit weten hoeveel hij teruggedraaid was. Ik heb hem 4 maanden en hij is 1149 Kwh teruggedraaid.
  Ik heb nooit gratis stroom aan mijn buurman gegeven. Ik heb mijn geproduceerde stroom zelf teruggekregen.
  Ik heb dus nooit iets betaald aan de leverancier voor die stroom. (enkel distributiekost = prosumententax en dat is niet voor de leverancier). Het zijn de buurmannen die betaald hebben voor die stroom, ik niet.
  Ik ga overschakelen op het nieuwe tarief omdat de prosumententax dan wegvalt en ik op die manier minder distributiekosten zal moeten betalen. Voor mij een voordeel van rond de 150€ per jaar.
  De leverancier heeft dus nooit diefstal gepleegd omdat hij de stroom die hij in de zomer van mij gekregen heeft netjes heeft terugbezorgd in de winter. Ik heb daarvoor niets moeten betalen (1149Kwh op het net zetten en later 1149Kwh terug afnemen is een verbruik op de teller van 0 Kwh = 0 €) Zowel bij de digitale meter als bij de oude meter blijft het verbruik 0.

  1. beste, uw digitale meter gaat niet terug, en u zegt dit is voor al tij? dit is dan zonder de Vreg en de Vlaamse minister gerekend, als u geluk hebt kan u daar van genieten tot 2023 en dan is het gedaan, ik verstaan niet dat u de mensen leugens wilt vertellen

   1. Beste Frans. Het is een leugen als je de mensen wijsmaakt dat de digitale meter niet terugdraait. Het geïnjecteerde deel = teruggedraaide deel. Als de injectie wordt afgetrokken van uw afname is dat hetzelfde als terugdraaien en zo berekent men uw effectief verbruik. Na 2023 zal mijn meter nog altijd het geïnjecteerde deel meten en dus terugdraaien. Dan zal ik betalen voor mijn totale afname en geld terugkrijgen voor mijn injectie. Het zal dus niet gedaan zijn. Integendeel ik kan beslissen om nog zonnepanelen bij te plaatsen omdat ik hetgeen ik injecteer kan verkopen. Niemand weet de prijs hiervan in 2023 maar momenteel is groene stroom meer waard dan grijze stroom. Het zogenaamde injectietarief is in de ons omringende landen hoger en soms veel hoger dan het afname tarief. En voor alle duidelijkheid het injectietarief is iets dat je krijgt en niet iets dat je moet betalen!

 2. Kan iemand uitleggen wat men best doet ttz welk tarief kiezen als je meteropname vlak na de zomer gebeurt en je goed geproduceerd hebt en bvb nog 1000 kw over hebt.Normaal heb je tijd op alles op te gebruiken als ze tegen einde oktober komen.Gaan ze jouw dan die 1000 kw dan betalen?Of pikken ze dit ook weer in zoals nu ieder jaar dat je tijdig de meter niet op beginstand verleden jaar krijgt?Ik produceer toch ook zoals de el. maatschappijen?
  Kan hier eens eindelijk een praktisch voorbeeld uitgewerkt voor beide gevallen?Ik vertrouw ze nog voor geen haar momenteel,eender hoe schoon ze zich voordoen.Bij plaatsen zonnepanelen kwamen ze ook één maand eerder de meter aflezen dan het jaar daarvoor.Toeval? helemaal niet,enkel waren we met slechts twee in de straat met zonnepanelen.Voor dat ik de deur kon opendoen reden ze al terug de straat uit.Wij zijn geen gepeupel meer van uit de middeleeuwen!!!!!!

  1. Bij plaatsing digitale meter wordt er geen eindafrekening gemaakt. Uw meterstanden worden wel genoteerd en verrekend bij de volgende eindafrekening. Als je 1000 Kwh over hebt wordt dit uiteraard afgetrokken van uw verbruik. Om ervoor te zorgen dan je nooit overschot hebt : volgende Tip.
   Tip : als je in de toekomst uw verbruik op 0 Kwh kan brengen op 11 maanden ipv 12 maanden verander dan van leverancier op 11 maanden. Er wordt een eindafrekening gemaakt en Je verliest dan geen verbruik. En je kan een leverancier kiezen met telkens het laagste abonnementsgeld want dit is naast het prosumententarief het enige dat je moet betalen als 0 Kwh verbruik hebt.

 3. Iedereen reageert hier maar vanuit zijn eigen situatie zonder stil te staan bij het algemene belang. Wat ik vooral mis in alles wat ik er ondertussen over weet is dat er NOG STEEDS geen vergoeding is voor de stroom die je op het net injecteert. Die wordt met de digitale teller geregistreerd en zou moeten vergoed moeten. Helaas zal de vergoeding eerder laag liggen want die overschotten die we injecteren zijn er doorgaans als iedereen overschot heeft en er bijgevolg een overaanbod is.

  1. Momenteel wordt de geinjecteerde stroom wel vergoed. Je krijgt de geinjecteerde stroom gratis terug. Dit betekent dat de vergoeding gelijk is aan de kost van de stroom. Als je niet moet betalen voor de stroom die je van het net krijgt omdat je die stroom er zelf opgezet hebt betekent dit dat de vergoeding 1 op 1 is. Het is pas als die compensatieregeling zou wegvallen en vervangen worden door een nieuw compensatiesysteem dat die vergoeding waarschijnlijk niet meer 1 op 1 zal blijven. Als de marktwaarden gehanteerd zouden worden dan zal het nadeliger uitvallen maar als men er subsidies zou aan vast koppelen om de zonnepaneelinstallaties fel te doen groeien kan het voordeliger worden. Ik denk daarbij aan bedragen vergelijkbaar aan de boetes die Belgie gaat moeten betalen als ze de normen niet halen. De toekomst (2021) zal het uitwijzen.

   1. beste, uw digitale meter gaat niet terug, en u zegt dit is voor al tij? dit is dan zonder de Vreg en de Vlaamse minister gerekend, als u geluk hebt kan u daar van genieten tot 2023 en dan is het gedaan, ik verstaan niet dat u de mensen leugens wilt vertellen

    1. Beste Frans. De mensen wijsmaken dat een digitale meter niet terugdraait is verkeerd. De diigitale meter meet de afname en de injectie apart. Het geïnjecteerde deel is net hetzelfde als het teruggedraaide deel. Als uw oude meter 3000 Kwh afneemt van het net staat de teller op 3000 Kwh en als je dan 3000 Kwh van uw zonnepanelen op het net zet staat uw teller terug op 0 door het terugdraaien. Bij een digitale meter staat er op de teller 3000 Kwh afname en 3000Kwh injectie. De injectie moet je aftrekken van de afname om uw verbruik te kennen en dat is dus ook 0. Die meter zal dat altijd blijven doen.
     Als ik geluk heb zal ik vanaf 2023 meer ontvangen voor mijn geproduceerde groene stroom dan wat ik moet betalen voor mijn verbruikte grijze stroom omdat tot nu toe groene stroom nog altijd duurder is dan grijze stroom. De Vreg bepaalt alleen de distributiekosten en ik betaal nu al distributiekosten op mijn productie = prosumententax. Met mijn digitale meter en 58% zelfconsumptie zal mijn nieuwe distributiekost 25% lager zijn en de prosumententax valt weg. Dat is de waarheid.
     Nog 1 punt : in de praktijk kan je met een oude meter niet weten hoeveel hij teruggedraaid is omdat je enkel het eindresultaat ziet. Met een digitale meter weet je exact hoeveel hij teruggedraaid is ; je kunt het aflezen.

 4. het feit blijft dat de overheid de vlaamse burger die investeerd in pv panelen niets gunt – zij claimt de zon terwijl die eigenlijk van iedereen op deze aardkloot is – de brave burger zal betalen voor de opbrengst ervan want er is veel meer aan de hand – we zullen in de toekomst massa’s electriciteit nodig hebben, meer dan ooit te voren. Binnen afzienbare tijd zullen de fosiele brandstoffen verdwijnen, het mooiste voorbeeld van de week nog. Stookolie ketels/tanks mogen na 2021 niet meer vervangen worden indien er gastoevoer is in de betreffende straat. Alles draait om de heilige koe en de btw en accijnzen die weg zullen vallen op termijn. Laat u niets wijsmaken maar het is overduidelijk dat de overheid een nieuwe ‘heilige koe’ aan het creëren is. Het zullen uw en mijn zonnepanelen zijn die het feestje zullen moeten betalen en het gat zullen moeten dichtrijden. Zo simpel EN onrechtvaardig is dat. Wees gerust dat er binnenkort een km heffing zal komen want dit zal ook nodig zijn om een deel van de opbrengst te compenseren.
  In Nederland hebben ze vorige maand de eerste waterstof installatie in een sociale woning geïnstalleerd. Met de opbrengst in de zomer kan je het ganse jaar (dus ook de winter) overbruggen. Het mooie ervan is dat dit een Belgische uitvinding is maar wel in NL geïnstalleerd. Nog maar eens duidelijk dat onze Noorderburen toch wel veel korter op de bal spelen en op veel vlakken de beste leerling van de klas zijn. Waterstof opslagen is niet zo moeilijk maar momenteel nog wel kostelijk. Belgische overheid zet er duidelijk de rem op omdat ze deze opslag niet kunnen taxeren. In sommige auto-sport disciplines test men momenteel waterstof met nu al bevredigende resultaten. Wat gaan we nog allemaal meemaken ??? België is een land van quasi hoogste belastingsvoet en nog is er een groot deficiet. Onze noorderburen hebben een groot overschot en lossen zaken veel pragmatischer op. Jambon vroeg deze week de steun en inzet van alle Vlamingen maar die brave Vlaming loopt nu al op de tippen van zijn tenen met vele die een burn-out krijgen, stressy land met het meeste aantal zelfmoorden, er is hier veel meer aan de hand beste politiekers …..

  1. In Belgie zijn er al veel langer brandstofcellen op basis van waterstof beschikbaar voor verkoop. Ze leveren verwarming en elektriciteit samen en hebben daarvoor aardgas nodig. Zoek maar eens op internet.

 5. Ons SAMEN SOLIDAIR bijeen brengen dat is inderdaad de enige oplossing . In 2013 heeft de beroepsvereniging van zonnepaneel installateurs kunnen bekomen dat het toen door de CREG goedgekeurde prosumententarief tijdelijk is afgeschaft geweest door het hof van beroep . Zou deze vereniging onze en dus ook nieuwe zonnepaneel eigenaars in de toekomst niet kunnen vertegenwoordigen om onze in het verleden beloofde terug draaiende teller voor altijd te kunnen blijven behouden . Ik denk dat deze mensen er alle belang bij hebben om in de toekomst nog zonnepanelen te kunnen verkopen , want zeg nu eerlijk wie gaat er nog zonnepanelen willen plaatsen als ge uw eigen opgewekte groene stroom in de zomer later in de winter zelf moet terug kopen ? Mijn deur blijft dicht voor de digitale meter voor zolang ze geen fatsoenlijke regeling kunnen aanbieden .Ik hoor op TV meneer Tommelein nog steeds zeggen dat we zelf zouden mogen kiezen voor een terug draaiende teller of niet en dit onbeperkt in tijd . Wat kunnen we nu nog geloven ?

  1. SOLIDARITEIT IS EEN ENIGE MIDDEL OM DE BESLISSINGEN DIE MEN ONS NU OPDRINGT TE VERDEDIGEN .
   EEN OPROEP AAN HET TEAM VAN THOMAS VAN ILUMEN HELP ONS WIJ ZIJN KLAAR OM TE HELPEN MET EEN INITIATIEF ALS EEN PETITIE OF EEN ANDERE VORM OM ONS TE VERENIGEN.
   AL ONZE MENINGEN WORDEN NIET GEHOORD.

 6. @Verpoorten Frans: “in het nieuwe regeerakkoord staat, v/a 2021 geen terug draaiende teller meer”,

  Dat staat daar helemaal zo niet in. Je haalt bovendien een zinsnede uit zijn context.
  1. Vanaf 1/1/2021 geld de saldering (terugdraaiende teller) niet meer voor nieuwe installaties. Dit blijft gelden voor alle installaties geplaatst en gekeurd tot 31/12/2020. Dit is gewoon een herhaling en bevestiging van wat de vorige Vlaamse regering al beslist heeft. Als je je PV installatie van je dak wenst te halen is dat uiteraard je goed recht. Wel even doorgeven aan de bevoegde instanties, zoniet blijf je prosumententarief betalen.
  2. Wat betreft de gegarandeerde 20 jarige GSC regeling voor gerechtigde installaties wijzigt er – voorlopig en volgens het huidige regeerakkoord – ook niets. De afschaffing van de GSC regeling, omschreven in het regeerakkkoord wijzigen ook niet voor huishoudelijke installaties. Dat slaat op nieuwe grootschalige installaties die tot op heden nog steeds GSC gerechtigd zijn.

  Iedereen is vrij te kankeren en zaniken zoveel hij wil. Maar doe het dan wel op basis van de juiste informatie. Er bljft dan nog genoeg reden tot “klagen” over. 🙂

  1. IvoB: Niet vergeten dat de Raad van State de compensatie regeling gedurende 15 jaar voor de terugdraaiende teller bij digitale meter in vraag vraagt stelt voor PV-installaties die voor 1 januari 2020 AREI gekeurd werden.
   CITAAT: “Door de invoering van de digitale meter vanaf 2019 dreigt het principe van de terugdraaiende teller te verdwijnen. Vlaams Energieminister Tommelein (én Lydia Peeters) Open VLD) beloofde echter een overgangsregime waarin de compensatie voor de terugdraaiende teller zou blijven worden behouden voor een periode van 15 jaar. Vandaag is het echter onzeker of deze overgangsregeling er wel komt”
   Hoe gaat dit aflopen?

   Hoe zal dat aflopen?

  2. beste, ze zullen het toch weer niet publiceren, maar wat u zegt zijn grote leugens, ik zie dat u van de VLD bent en ge moet uw ministers(???????) niet goedpraten, zij zijn met die hele handel begonnen

   1. Het maakt niet uit van welke partij je bent. De digitale meter houdt daar geen rekening mee. Hij meet de afname en de injectie apart. De injectie is hetzelfde als het teruggedraaide deel. Het verbruik is afname min injectie en is dus evenveel als met de vroegere meter gemeten.
    GSC die beloofd werden blijven 20 jaar lang uitbetaald. Niemand gelooft je nog als je beweert dat dit leugens zijn.

  3. Beste Ivo,
   blijkbaar bent u goed op de hoogte van de nieuwe wetgeving. Kan u a.u.b. eens de mogelijkheden die we hebben als zonnepanelen bezitters op een rijtje zetten zodat het voor iedereen duidelijk is. Het heeft geen zin op en af zitten schreeuwen als het niet voor iedereen duidelijk is wat onze mogelijkheden zijn naar de toekomst toe.
   Kunnen wij de slimme meter weigeren ?
   Hoelang worden de groene stroom certificaten nog uitbetaald ?

 7. Geachte heer Mariën,

  Vlaams minister voor energie, Lydia Peeters, heeft uw mail (februari 2019) ontvangen en voor verdere opvolging overgemaakt aan mij.

  Hernieuwbare energie kent een enorme groei. Meer en meer huishoudens, bedrijven en overheden wekken de nodige energie zélf op. We evolueren naar een meer en meer decentraal energiesysteem. De energie wordt geproduceerd waar ze verbruikt wordt, de energie die niet onmiddellijk verbruikt wordt, gaat terug op het net of naar een batterij of een andere vorm van opslag.

  Een flexibel en slim netwerk is nodig om alles correct te meten. De digitale meter vormt hierbij een cruciale factor als meetinstrument. De oude ferrarismeters kunnen dit niet, en worden ook niet meer gemaakt.

  De digitale meter is dus de toekomst.

  Vlaanderen behoort tot de laatste van de klas in Europa om een digitale meter in te voeren. We kunnen op het gebied van de energietransitie niet achterop blijven lopen. Gezien de mogelijkheden die de digitale meter ons biedt voor het energiesysteem van de toekomst, zal u deze niet kunnen weigeren. U zal wel steeds zelf de keuze hebben om de meter al dan niet ‘slim’ te maken.

  Ik geef u graag wat uitleg over de digitale meter in combinatie met zonnepanelen.

  Voor wat betreft verschillende installaties aangesloten op één meter geldt de keuring van de eerste installatie. Indien u bvb twee installaties heeft op twee meters dan geldt de keuringsdatum van die desbetreffende installatie per meter.

  De digitale meter zal niet terugdraaien in de fysieke betekenis van het woord aangezien er geen draaiende schijf in de meter zit. Deze zal wel twee metingen uitvoeren: één voor de afname van het net en één voor de stroom die u injecteert op het net. Op jaarbasis kunnen deze twee tegenover elkaar worden gezet waardoor u wel het terugdraai-effect behoudt. Dit effect wordt u gegarandeerd voor 15 jaar vanaf de in dienst name van de installatie (het moment van de keuring). Dit werd ook zo beslist door de Vlaamse regering om het rendement van bestaande installaties te garanderen.

  We merken hierbij wel op dat dit terugdraai-effect enkel geldt voor installaties die worden in dienst genomen tot en met 31/12/2020.

  Voor installaties die vanaf 1 januari 2021 worden in dienst genomen, wordt een alternatief compensatiesysteem uitgewerkt. Deze installaties zullen een vergoeding krijgen voor de energie die ze aan het elektriciteitsnet leveren. De eigenaars met garantie op het voordeel verbonden aan het systeem van de terugdraaiende teller, zullen kunnen overstappen in het nieuwe alternatieve compensatiesysteem. Deze overstap is evenwel onherroepelijk.

  Voor installaties geplaatst tot en met 31 december 2020 zal je vanaf het moment dat de digitale meter geplaatst is bij jou, de keuze krijgen tussen 2 verschillende systemen voor wat betreft het distributienettarief:
  Ofwel kies je ervoor om de huidige situatie te behouden, dan betaal je een vast prosumententarief op basis van het maximale vermogen van je omvormer. Op het gedeelte dat je meer verbruikt dan je zonnepanelen produceren op één jaar, betaal je net zoals vandaag het gewone distributienettarief.

  Een andere optie is dat je kiest voor facturatie op basis van jouw werkelijke afname. Dit betekent dat er wordt gekeken hoeveel elektriciteit je van het net haalt. Je betaalt dan geen prosumententarief meer, maar het gewone distributienettarief op de elektriciteit die je van het net haalt. Je betaalt dus enkel nettarief op het gedeelte dat je effectief afneemt.
  Wanneer u eenmaal gekozen hebt voor het tarief op basis van de werkelijke afname, kan u niet meer terug naar het prosumententarief. Na de periode van 15 jaar zal u de reguliere tarieven betalen die op dat moment voor iedereen van toepassing zijn.

  Het komt er dus op aan om voor jezelf een inschatting te maken hoeveel zonne-energie je onmiddellijk kan verbruiken. Vaak produceren zonnepanelen op een moment dat we zelf geen energie nodig hebben. Maar je kan naar de toekomst toe ook investeren in apparaten die van op afstand of uitgesteld aangezet kunnen worden. Zo kan je bepalen welk van deze systemen voor het bepalen van het distributienettarief voor jou het meest voordelig is.

  Er gelden enkele standaardregels.
  Wanneer je jouw verbruik kan afstemmen op de momenten wanneer er zon is, dan ben je het beste af wanneer je ervoor kiest om distributienettarief te betalen op wat je werkelijk afneemt van het net.
  Wanneer je moeilijk je verbruik kan afstemmen op de productie van jouw installatie, dan kies je in principe best voor het systeem met het prosumententarief. Bij het prosumententarief gaat de VREG ervan uit dat je 28% van de energie die je opwekt onmiddellijk verbruikt. Denk je meer dan die 28% onmiddellijk te verbruiken? Dan kies je in principe er het best voor om op je werkelijke afname distributienettarief te betalen. Mensen met een installatie die eigenlijk te groot is voor hun verbruik, stappen in principe best over van het prosumententarief naar het nieuwe systeem. Wie een warmtepomp heeft daarentegen blijft in principe best het prosumententarief betalen. Maar alles hangt af van je verbruiksprofiel.

  Meer informatie omtrent de modaliteiten van de digitale meter vindt u op http://www.digitalemeter.be

  Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

  Met vriendelijke groet,

  Hans Schoofs
  Kabinetsmedewerker Cel externe relaties

  Lydia Peeters
  Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
  Kreupelenstraat 2 – 1000 Brussel
  Tel: 02/552.67.29

  1. Men spreekt hierin WEER NIET over elektrische verwarming …………….

   M.i. bevestigt dat –> Al wie elektrisch verwarmt wordt ZWAAR BEDROGEN.
   Bovendien houden de berekeningen van de VREG hier geen rekening mee en geven dus FOUTE resultaten.

   Ook batterijen kunnen hier NIET helpen … het is gewoonweg onmogelijk en onbetaalbaar voor burgers om genoeg accu’s te plaatsen om op te laden in de zomer en te gebruiken in de winter.

  1. Omdat je anders dan enkele Euro’s meer netvergoeding zou betalen wel liever vollepot al je Elektriciteit aanschaffen? Lijkt me erg kort door de bocht.

  2. Conclusie
   Iedereen na 15 jaar zijn zonnepanelen van het dak halen als de nieuwe compensatie ongunstig is.
   Iedereen na 15 jaar of eerder zonnepanelen bijplaatsen als de compensatie wel gunstig is en je stroom zal kunnen verkopen.

 8. @dirk : welke rechtszaak want ik wil tegen het zover is dat ze mij een slimme meter willen opdringen ook een rechtszaak aanspannen – gsc was contractueel voor 20 jaar en niet voor 15 jaar en bovendien zou de terugdraaiende meter levenslang gelden …. want NOOIT EN OOK NIET IN CONTRACT is hierover gecommuniceerd
  bedankt voor infom

  1. Inderdaad,
   Ook ik heb mijn zonnepanelen gelegd bij afspraak van 20 jaar.
   Laten we met zijn alle naar de rechter stappen en onze rechten op eisen. Ook de prosumenten waren niet voorzien bij onze aankoop in die tijd.
   Laten wij allen samen reageren die in deze situatie zitten.
   Hoe en wanneer pakken we dit aan?.

   1. Doen we niet. Uw GSC worden zoals afgesproken gedurende 20 jaar uitbetaald. Veel zonnepaneeleigenaars zullen dank zij de digitale meter minder distributiekosten betalen. Prosumententarief valt weg en wordt vervangen door een goedkoper tarief als je meer dan 30% zelfconsumptie hebt.. De anderen zullen gewoon evenveel blijven betalen. Waarom zouden we in hemelsnaam naar de rechter stappen om te eisen dan we meer willen betalen.

  2. Groot gelijk,
   Laten we ten opzichte van mekaar bevestigen dat we de digitale meter zetters niet binnenlaten. MET Z’N allen dit op een of andere manier bevestigen.

 9. Ik kan al lang niet meer volgen ,hoor.
  Maar dat zal wel aan mij liggen en niet aan al die verschillende instanties die het zelf ook al lang niet meer weten en maar kibbelen over wie het meeste uit de mensen hun zakken mag/kan kloppen.

  Dat ze nog maar wat ministers en postjes bij maken, wij zullen dat wel met ze’n alle betalen.
  Ik heb zonnepanelen liggen maar of ik ze hier ga binnen laten met hun nieuw speelgoed dat weet ik nog lang niet,hoor.

 10. in het nieuwe regeerakkoord staat, v/a 2021 geen terug draaiende teller meer, dus alles wat ze gezegd hebben zijn leugens zo als altijd, dus gaan de zonnepanelen van mijn dak, ik maak geen stroom om die gangsters hun zakken te vullen, sorry ik had het verkeerd geschreven moest 20121 zijn

  1. Geen enkele zonnepaneeleigenaar maakt stroom om aan iemand anders te geven. Iedere zonnepaneeleigenaar gebruikt zijn geproduceerde stroom zelf. Een deel gebruikt hij onmiddellijk en een deel op uitgesteld tijdstip. Omdat hij het net 2x gebruikt betaalt hij 1 malig prosumententax en mag hij daarmee zijn eigen stroom terug en gratis van het net opnieuw afnemen. Je hebt het dus niet alleen verkeerd geschreven maar je hebt het ook verkeerd voor.

 11. Weet er iemand hoe of waar je moet aangeven dat je de nieuwe digitale meter niet wil ? Mijn dochter staat al op de vervanglijst voor december 2019, zij wil dit niet, hoe en waar moet je dit afwijzen ?

  1. Ze kan een advocaat inschakelen en een rechtzaak beginnen. Veel succes en een enorm budget daarvoor toegewenst. Uw dochter heeft – zoals iedere stroomgebruiker – een contract aangegaan met haar leverancier/DNB. De elektriciteitsmeter is niet haar eigendom maar deze van de DNB. Ze heeft de DNB ook toestemming gegeven tot vrije toegang tot de meter, onderhoud van de meter of vervanging van de meter. Daarin staat niet welk soort meter dat moet zijn. De DNB is daar dus vrij in.
   Als ze het goedkoper en vlugger voor elkaar wenst te krijgen kan ze nog altijd het contract met de DNB opzeggen en zich van het net laten afsluiten. Die keuze heeft ze ook nog.

   1. beste, u bent van de VLD , die hebben alles naar de knoppen geholpen, en nu komen jullie aan met contracten , die en dat weet u zelf ook niet kloppen, ieder heeft een contract aangegaan met electrabel(eandis) of andere , maar daar staat in vermeld; het plaatsen van een ferraris meter in een gesloten kast , dus stop met die onzin en probeert uw partij hier niet goed te praten

    1. Je vertelt niet alles Frans. Er staat ook in uw contract dat je ten allen tijde toegang moet verlenen om metingen, herstellingen of vervanging van de meter toe te laten. Lees uw contract eerst!!!

 12. Bezit nu 12 jaar zonnepanelen een zware investering maar tot nu met resultaat.WAT KOMT ER AAN ?
  Wat er nu beslist word met de VREG als regulator voor onze energie is vaag , zinloos,ondeskundig en houd geen rekening met de kleine investeerder van groene energie.De glazen cocon DE VREG politiek gekleurd heeft maar één doel de winsten van de netbeheerders op pijl te houden en ons te beletten als volledig zelfstandig energie te produceren.
  EEN BOODSCHAP ONS SAMEN SOLIDAIR BIJEEN BRENGEN EN REAGEREN OP DEZE ABSURDE BESLISSINGEN.
  IN DEZE MOEILIJKE MATERIE VRAAGT MEN ONZE MENING NIET.

  1. Ons SAMEN SOLIDAIR bijeen brengen dat is inderdaad de enige oplossing . In 2013 heeft de beroepsvereniging van zonnepaneel installateurs kunnen bekomen dat het toen door de CREG goedgekeurde prosumententarief tijdelijk is afgeschaft geweest door het hof van beroep . Zou deze vereniging onze en dus ook nieuwe zonnepaneel eigenaars in de toekomst niet kunnen vertegenwoordigen om onze in het verleden beloofde terug draaiende teller voor altijd te kunnen blijven behouden . Ik denk dat deze mensen er alle belang bij hebben om in de toekomst nog zonnepanelen te kunnen verkopen , want zeg nu eerlijk wie gaat er nog zonnepanelen willen plaatsen als ge uw eigen opgewekte groene stroom in de zomer later in de winter zelf moet terug kopen ? Mijn deur blijft dicht voor de digitale meter voor zolang ze geen fatsoenlijke regeling kunnen aanbieden .Ik hoor op TV meneer Tommelein nog steeds zeggen dat we zelf zouden mogen kiezen voor een terug draaiende teller of niet en dit onbeperkt in tijd . Wat kunnen we nu nog geloven ?

  2. Inderdaad Francois, de vreg heeft maar 1 doel : de winsten van de netbeheerder veilig stellen. Ze moet dit doen op een manier dat het voor iedereen eerlijk en betaalbaar blijft. Ze moeten er op die manier voor zorgen dat de netbeheerder kan blijven investeren in het net zodat we nu en in de toekomst niet zonder stroom vallen. Zij vragen hierbij regelmatig uw mening. Onlangs is er een consultatie geweest (op hun website) waarop iedere Vlaming die internet heeft kon reageren. Die consultatie liep tot 16 okt en betrof de nieuwe regeling over de distributiekost op basis van kwartierpiekveremogens die ze in 2022 willen invoeren. Ik heb daarop gereageerd. Jij?

 13. Volgens mij zijn ze bij de VREG de pedalen helemaal kwijt ,welke opties gaan ze nog uitvinden .De prutsers .Waar zit de VLD allemaal in Oostende ???? en daar bedriegen ??

 14. zHoe men het draait en keert, er zijn maar een paar winnaars in heel deze zaak… de regering en de zakkenvullende geld graaiende bende oplichters bij de greg en de vreg. het enige juiste oplossing in heel deze zaak is op het moment dat uw 15 jaar verstreken zijn alle panelen van uw dak verwijderen, alle batterijen wegdoen, en terug naar dag en nacht tarief. Wij de investeerders in alternatieve energie opwekking worden belogen en bedrogen langst alle kanten, en dit allen maar omdat de aandeelhouders een steeds hogere opbrengst willen en de CEO’s en grotere bonus dan het jaar voordien. Alle zonnepanelen verwijderen is dan ook het enige juiste oplossing zoals de zaken er nu voorliggen

  1. Hoe je het draait of keert er is maar 1 winnaar in deze zaak en dat is de zonnepaneeleigenaar zelf. Als het een milieubewuste en energiebewuste zonnepaneeleigenaar is zal hij met de digitale meter minder moeten betalen voor zijn stroom dan met een oude meter. Als het compensatiemechanisme na 15 jaar wegvalt en vervangen wordt door een ander compensatiemechanisme waarbij hij de felbegeerde groenestroom zal kunnen verkopen zal hij ipv zonnepanelen te verwijderen nog meer zonnepanelen bijleggen om op die manier nog meer winst te maken en nog meer bij te dragen tot een proper milieu. Hij zal nog zonnepanelen bijleggen om gratis te kunnen rijden met zijn EV. Heb je nu nog niet door dat diegenen die geen zonnepanelen hebben altijd meer moeten betalen voor stroom?

 15. Welk kieken heeft de berekening van de Vreg gemaakt praktisch nooit thuis.
  Een boiler van 1,2 Kw 100 liter.
  Een productie van 8,5 Mwh zonne energie.
  Gemiddeld elektriciteitsverbruik van een Vlaams gezin:
  Het gemiddeld stroomverbruik van een gezin volgens de netbeheerder is 3,166 MWh/jaar.
  Wat met de rest 5,3 Mwg? Voor een goed doel?

  1. Beste naamgenoot. Je reactie is moeilijk te begrijpen.
   8.5 Mwh zonne-energie is ongeveer 1/10de van het totale energieverbruik in Vlaanderen.
   Gemiddeld 3166 Kwh/jaar en geen Mwh/jaar voor 1 gezin.
   waar komt die 5.3 Mwh dan vandaan?
   Stroom voor een goed doel wordt gerealiseerd door vrijwilligers die stroomgeneratoren gratis gaan bouwen in derde wereldlanden. Niet door jij, ik of leveranciers.

   1. Sorry Jean. Ik heb het verkeerd gelezen. 8.5 Mwh = 8500Kwh zonneproductie voor jou
    Maar een gemiddeld gezin verbruikt 3166 Kwh per jaar.
    Een gemiddeld gezin heeft natuurlijk geen 8500 Kwh zonneproductie. Dat heeft alleen iemand die ook zoveel verbruik heeft of die 8.5 keer gsc van 450 € wilde ontvangen gedurende 20j.
    Als een gemiddeld gezin 5300 Kwh overschot zou hebben wordt dat niet gratis weggegeven. Dat is dan een keuze die men gemaakt heeft om 5.3 keer 450 € extra te krijgen. Je geeft het dan weg aan 0.45 € per Kwh. Als je 2385 € krijgt voor iets dat je weg geeft dan had je maar 1 doel : winst maken.

 16. GSC, terugdraaiende teller, prosumententrief, enz. .. : wie geeft me nu de juiste info: de vreg, de energie-leverancier, de energie minister, de beloftes van ex minister Tommelein ?? ik weet het echt niet meer.

  1. Onzin.
   Je kan al geen groenstroomcertificaten meer krijgen sedert 2013. Al wie daarvoor GSC gekregen heeft blijft die gedurende 20 jaar krijgen. Dus van 2013 tot 2033. Daar verandert er niets aan.

 17. Wat met huizen die elektrisch verwarmen, het vermogen van de panelen is op jaarlijks verbruik. In de zomer een teveel aan opbrengst, en in de winter een groot tekort. Zonder terugdraaiende meter is dit een heel groot verlies, en wie gaat aan de haal bij het teveel van stroom in de zomer. Voor mensen met elektrische verwarming is men zeer onduidelijk.

  1. Al wie elektrisch verwarmt wordt inderdaad ZWAAR BEDROGEN.
   Bovendien houden de berekeningen van de VREG hier geen rekening mee en geven dus FOUTE resultaten.

   Ook batterijen kunnen hier NIET helpen … het is gewoonweg onmogelijk en onbetaalbaar voor burgers om genoeg accu’s te plaatsen om op te laden in de zomer en te gebruiken in de winter.

   1. Heb dus ook elektrische verwarming en om de kosten te drukken mij laten verleiden om zonnepanelen te installeren. Volgens de toen geldende voorwaarden, GSC gedurende 20 jaar en terugdraaiende teller in principe tot in de eeuwigheid amen.
    Man,man, man, wat zijn we toch bedrogen uitgekomen en het is nog niet gedaan. Vreg stuurt aan op afschaffen van nachttarief , digitale meter, terugdraaiende teller volledig afschaffen enz…
    Terug naar kolen- en houtkachel overschakelen zal de enige oplossing worden, want een volledig nieuwe CV installatie kan ik mij niet veroorloven. Het zij zo.

    1. GSC blijven 20 jaar geldig : daar verandert er niets aan. Digitale meter draait ook tot in de eeuwigheid terug, Het geïnjecteerde deel is hetzelfde als het teruggedraaide deel. Het dag en nachttarief verdwijnt niet voor uw verbruik.
     Zonnepanelen hebben wel degelijk uw kosten gedrukt want voor de geproduceerde stroom die je zelf volledig gebruikt hebt heb je niet moeten betalen uitgezonderd de prosumententax om 2x gebruik te maken van het net.
     Als deze distributiekost verandert in 2022 kan het zijn dat je evenveel, meer of minder gaat betalen. Dat weet je nog niet want het zal ervan afhangen hoe het capaciteitstarief wordt berekend.

  2. Tenzij je verwarming een warmtepomp met rendement van 4/1 is heb je jezelf destijds al bedrogen door elektrisch te gaan verwarmen. (Vanuit financieel oogpunt toch)

 18. in het nieuwe regeerakkoord staat, v/a 2012 geen terug draaiende teller meer, dus alles wat ze gezegd hebben zijn leugens zo als altijd, dus gaan de zonnepanelen van mijn dak, ik maak geen stroom om die gangsters hun zakken te vullen

  1. Deze regel vanaf 2021 was reeds bestaande en wil zeggen dat al wie voor 2021 zonnepanelen plaatst nog 15 jaar recht op terugdraaiende teller heeft, nadien niet meer.
   Als de lopende rechtzaak hier geen verandering in brengt natuurlijk !

   1. Toen wij indertijd panelen hebben gelegd is er beloofd geweest van minstens 25 jaar terugdraaiende teller en 20 jaar GSC’s
    Hetgeen de regering doet is regelrechte contractbreuk

   2. Dat staat niet zo in het decreet. Je krijgt nog 15 jaar volledige compensatie voor de terugdraaiende teller. Na die 15 jaar krijg je een nieuwe compensatie voor die terugdraaiende teller. De teller zelf blijft terugdraaien. Ja ook de digitale want de injectie is hetzelfde als het teruggedraaide deel op de oude meter. Die rechtszaak zal niets veranderen aan het terugdraaien maar wel aan de compensatie van het terugdraaien.

 19. Hierboven staat: het nieuwe nettarief start ook als u kiest voor een nieuwe energieleverancier.
  Dus kan ik niet meer van leverancier veranderen en dien dan hogere tarieven te betalen ofwel meer distributie- en transmissietarieven?
  Gangsterpraktijken!!

  1. Ge moet goed lezen. Dat telt enkel als u er voor kiest om over te schakelen naar de nieuwe methode. Als u kiest voor het prosumententarief telt dit voor 15 jaar vanaf keuring.

   1. Onzin
    Er is geen enkele zonnepaneeleigenaar in Vlaanderen die ook maar 1Kwh van zijn eigen geproduceerde stroom gratis weggeeft. Het nieuwe akkoord verandert daar niets aan. Het nieuwe akkoord gaat enkel over de distributiekost. Nl: prosumententax die kan vervangen worden door distributiekost op werkelijke afname. Dit kan voor vele zonnepaneeleigenaars goedkoper uitvallen als hun zelfconsumptie hoog is. Zoniet blijf je nog bij het prosumententarief en dan verandert er niets.

  2. Dit is niet juist. Je moet een aanvraag bij Fluvius doen om over te schakelen naar het nieuwe tarief en dit is onafhankelijk van leveranciers of van plaatsing digitale meter. Je doet dit enkel best als de daaruitvloeiende distributiekosten voor jou lager zijn dan de prosumententax anders doe je best geen aanvraag.

  3. Beste FV. Je leest het verkeerd. Als je het nieuwe tarief bij Fluvius aanvraagt kan het pas toegepast worden bij de volgende eindafrekening. Als je sneller wilt gebruik maken van het voordeel moet je dus veranderen van leverancier om een eindafrekening te triggeren. Maar je bent nooit verplicht. Ook niet als je om een andere reden van leverancier zou veranderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS