Hoogspanning
Welke vergoeding ontvang ik voor injectie in het elektriciteitsnet?

Op momenten dat de productie van uw zonnepanelen groter is dan het verbruik en eventuele opslag, worden de overschotten in het elektriciteitsnet geïnjecteerd.  Voor welke vergoeding komt u in aanmerking voor de geïnjecteerde stroom?

Deze vergoeding hangt af van het systeem waaronder de zonnepaneleninstallatie valt, weet sectorfederatie PV Vlaanderen – Techlink.

1) Terugdraaiende teller

Bij dit systeem betaalt men niets voor de elektriciteit die men ogenblikkelijk verbruikt. Daarnaast bespaart men een bedrag voor elke kWh die men injecteert en op een later moment (binnen hetzelfde jaar) verbruikt: ofwel de volledige elektriciteitsprijs (waarbij men prosumententarief betaalt) ofwel een gedeelte (waarbij men geen prosumententarief betaalt). Klik hier voor meer informatie.

Als er op jaarbasis meer geproduceerd wordt dan verbruikt, is er geen vergoeding voor de kWh die geïnjecteerd worden, maar niet op een later moment binnen dat jaar verbruikt worden.

2) Geen terugdraaiende teller

Wie niet over een terugdraaiende teller beschikt, kan een terugleververgoeding ontvangen. Hiervoor dient men een contract af te sluiten met een elektriciteitsleverancier (en dit moet niet dezelfde leverancier zijn bij wie u uw elektriciteit afneemt). De hoogte van de terugleververgoeding zal afhangen van de prijzen die geboden worden door energieleveranciers. De Vlaamse Regering berekende de installatiepremie uitgaande van een veronderstelde vergoeding van 3 eurocent per kWh.

Bron: PV Vlaanderen – Techlink Nieuwsflits 2020/19

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

15 reacties

 1. beste Jean D, jij bent blijkbaar een expert in berekeningen. Waar kunnen we de officiele berekeningsmethodes vinden, en eventueel een officiele simulator, om onze eigen situatie exact uit te rekenen, op basis van een “niet terugdraaiende teller”, dus een slimme meter zonder virtueel terugdraaiende teller. ER is blijkbaar heel veel misverstand over hoe de berekeningen werken.
  Idem voor het capaciteitstarief dat op ons afkomt. Bvb als je 14min58s 8kw verbruikt en 1s dan de sauna afzet, wordt dit dan niet meegerekend ? Dus terug de EXACTE berekeningsformules. Zal veel onduidelijkheid weghalen. Bedankt.

  1. De manier waarop het capaciteitstarief gaat berekend worden kan ik wel geven. De prijs die zal gelden zowel van het kWh gedeelte en de kW piek kan ik niet geven. Je moet altijd 2 zaken onderzcheiden. 1 het verbruik = afname – injectie. In het verbruik die de leverancier aanrekent zit zijn prijs per kWh en de groenstroombijdrage.
   Met een zonnepaneelinstallatie die uw vroeger verbruik volledig compenseert blijft uw verbruik 0 kWh omdat uw werkelijke afname = aan uw injectie.
   2. de distributiekost = berekend op de werkelijke afname. Voor iemand die geen zonnepanelen heeft is dat gewoon gelijk aan het verbruik. Als je zonnepanelen hebt is dat het deel dat je toch nog van het net afneemt. Uw werkelijke afname. De disdtributiekost die je met het capaciteitstarief gaat moeten betalen vindt je terug in tabel 13 van de consultatie van de Vreg. https://www.vreg.be/sites/default/files/Tariefmethodologie/2021-2024/tariefmethodologie_reguleringsperiode_2021-2024.pdf p.102.
   Het bestaat uit 1. oa ODV kosten (50%) berekend op de kWh werkelijke afname. 2. echte distributiekosten voor 1/5de berekend op de kWh werkelijke afname + gemiddelde op 12 maand van de maandelijkse hoogste kwartierpiekvermogen voor afname. 3 vaste kost /jaar voor oa databeheer.
   Het kan zijn dat de ODV kosten uit de factuur zullen verdwijnen maar dat hangt natuurlijk van de regering af. Voor de echte distributiekosten die aan Fluvius toekomen neemt men dus maar 1/5de van uw werkelijke afname + Het kwartierpiekvermogen die wordt berekend uit het verbruik per kwartier. Ieder kwartier te beginnen bij 0:00 uur. Het is niet omdat je een toestel van 8 kW aanzet dat uw kwartierpiek 8 kW zal zijn. Als je een toestel van 8 kW aanzet gedurende 5 min is uw verbruik in die 5 min = 0.666 kW of 666 Watt.
   Als je dit kwartier uw gewoonverbruik hebt van uw frigo’s en dergelijke van 300 Watt gedurende 15 min heb je in totaal 966 Watt gebruikt in dat kwartier. Uw kwartierpiekvermogen is dan = 966 W x 4 = 3.86 kW. Met een digitale meter kan je bij Fluvius uw dagelijks verbruik per kwartier opvragen. Bij het elektrisch koken kom je praktisch nooit boven een kwartierverbruik van 625 Watt. Dit betekent dat het kwartierpiekvermogen bij het koken nog nooit boven de 2.5 KW geweest is en 2.5 is het minimum dat aangerekend wordt.
   Dat komt omdat je kookplaten nooit heel lang op volle kracht aanzet.
   Een infraroodsauna van 3.5 kW zal gedurende een kwartier een piek hebben van 3.5 kW omdat deze gedurende een kwartier 875 Watt verbruikt. Als je de sauna van 0:07:30 tot 0:22:30 zou aanzetten zal uw hoogste kwartierpiekvermogen slechts 1.75 kW zijn omdat je het gebruik verspreid hebt over 2 kwartieren.
   Een simulator vinden hiervoor zal moeilijk zijn.

   1. @JeanD: wat betreft je punt 1 moet je, voor alle duidelijkheid, er wel aan toevoegen dat dit alleen geldt voor PV-installaties geplaatst voor 31/12/2020.
    Installaties geplaatst vanaf 01/01/2021 kunnen niet meer genieten van de terugdraaiende teller, voor geen enkel component. Dus ook niet voor de zelf opgewekte kWh die je injecteert op het net. Uiteraard wel nog voor het gedeelte ogenblikkelijk verbruik (want dat meet de digitale meter niet en de analoge meter staat dan stil). Plaats je in 2021 een PV-installatie plaats Fluvius sowieso een digitale meter.
    Zonnepanelen geplaatst vanaf 01/01/2021 krijgen een vergoeding voor de door hen op het net geïnjecteerde elektriciteit. U krijgt deze “terugleververgoeding” van uw eigen leverancier of van een leverancier met wie u een contract sluit. Maar dit bedrag is nog niet gekend.
    En het artikel in het decreet dat deze vergoeding regelt, wordt aangevallen door Febeg bij het Grondwettelijk Hof. De uitkomst van dit arrest is onzeker.

  2. De exacte prijzen van de verschillende capaciteitspieken zijn nog niet gekend dus dat kan j niet exact gaan berekenen.
   Wat wel al bekend is dat de minimale piek 2.5 kW zal bedragen. Die zal iedereen betalen. Ook diegenen welke met een digitale meter minder pieken genereren en ook zij met een analoge meter (waar de werkelijke piek niet gekend is). Het capaciteitstarief dekt een deel van je netgebruik.
   De wijze waarop je dat capaciteitstarief moet berekenen is overigens ook geen geheim. Het is een kwartuurpiek waarbij het referentiekwartier gelijk loopt met de klok. Als je binnen een klokkwartier een piek genereert telt deze dus volledig. Valt deze deels buiten een klokkwartier (bv. 7 min. voor het uur en 8 min erna) zal je piek lager zijn want verdeeld over twee klokkwartieren.
   Pieken worden uitgedrukt in kW. Afgenomen hoeveelheden elektriciteit in kWh.
   Voor de berekening geldt de volgende formule:

   Nemen we als eerste voorbeeld een grootverbruiker van 2000 W (2 kW, bv. een elektrische boiler, heetwaterkoker, inductieplaat,…) en een algemeen doorlopend verbruik van 100 W (sluimerverbruik,….)

   je hebt dan in het referentiekwartier een piek van:
   2000W*1/4 uur ( de grootverbruiker ligt continu aan om zijn volume op te warmen =0.5kWh
   100W*1/4 uur (andere doorlopende)=0.025kWh
   Dus een totaal van 0.525kWh tijdens het referentiekwartier
   Vermogen =energie/tijd dus kwartiervermogen =0.525kWh/0.25uur =2.1kW
   Als dit gedurende de kalendermaand je hoogste piek is zal deze voor 1/12 weerhouden worden voor de berekening van je maandfactuur. Je jaarfactuur wordt immers berekend volgens de 12 maandpieken gedeeld door 12. In de praktijk zal er gefactureerd worden aan 2.5 kW. Het eerder aangehaalde minimum.

   Nemen we als tweede voorbeeld een prosument met een BEV die hij iedere maand minstens een keer oplaadt aan 7 kW en een algemeen doorlopend verbruik van 200 W (sluimerverbruik,….)

   je hebt dan in het referentiekwartier een piek van:
   7000W*1/4 uur ( de laadpaal geeft meerdere uren 7kWh, maar de piek geldt voor één, het hoogste, kwartier) =1.75kWh
   200W*1/4 uur (andere doorlopende)=0.050kWh
   Dus een totaal van 1.80 kWh tijdens het referentiekwartier.
   Vermogen =energie/tijd dus kwartiervermogen =1.80kWh/0.25uur =7.2 kW.
   Als dit gedurende de kalendermaand je hoogste piek is zal deze voor 1/12 weerhouden worden voor de berekening van je maandfactuur. Je jaarfactuur wordt immers berekend volgens de 12 maandpieken gedeeld door 12.
   In de praktijk zal er met een analoge meter gefactureerd worden aan 2.5 kW en met de digitale meter aan 7.2 kW (indien je de EV ieder maand aan deze snelheid zou laden en de andere gebruikers gelijk blijven.

   In de praktijk zal het er met een digitale meter dus op neerkomen om grootverbruikers (elektrische boilers, inductievuur, stofzuiger, laadpaal) gespreid te gebruiken en niet gelijktijdig (welke invloed dat op je piek zou hebben kan je met bovenstaande berekeningen gemakkelijk nagaan).

   Of gespreid gebruik (en minder comfort) werkelijk lonend gaat zijn hangt gewoon af van de tarieven die aan elke piek zullen toegekend worden (nu nog onbekende factor). Scheelt dat tientallen tot honderden euro’s ga je wel eens nadenken. Gaat het over enkele euro gaat niemand zich daar druk over maken en gespreid gaan verbruiken.

   De gegeven rekenvoorbeelden zijn maar een voorbeeld om inzicht in de berekening te krijgen en de weerslag van je huishoudelijke apparatuur op je piekverbruik. In werkelijkheid, op een laadpaal na, is het niet zo eenvoudig want weinig elektrische toestellen hebben een continue hoog verbruik dat langer dan enkele minuten duurt.
   Maar dat moet ook niet. Bij de analoge meter maakt het niet uit. Daar wordt je altijd afgerekend aan 2.5 kW. Bij de digitale meter doet de softare van de digitale meter dat automatisch, overschrijft bij een hogere piek de vorige piek en geeft de hoogste weerhouden piek éénmaal per maand door aan de netbeheerder. Om bij facturatie de 12 maandpieken te delen door 12 en zo de gemiddelde jaarpiek te bekomen voor de afrekening.

 2. De juiste berekening is de volgende:
  3000 kWh zonder panelen kost momenteel bij bvb Eneco 692.94€ op een jaar. = 0.23€/ kWh
  3000 kWh volledig gecompenseerd door 3000 kWh zonneproductie met een omvormer van 2.8 kW kost enkel het prosumententarief van 90€ x2.8 = 252€
  Verbruik = 0 . kost = 0€
  Vanaf 1 juli 2019 met het nieuwe tarief heb je bij een zelfconsumptie van 50% 1500 kWh op uw afname staan en 1500 kWh injectie. (je hebt 1500 van het net genomen die je er zelf hebt opgezet en je hebt 1500 kWh onmiddellijk van uw panelen gebruikt.
  Uw verbruik is afname – injectie = 1500-1500 = 0 kWh kostprijs 0 €
  Uw distributiekost is niet meer uw prosumententarief van 252€ maar wel de distributiekost op uw werkelijke afname van het net. = 1500 x 0.16€ = 240 €
  Je betaalt nu dus minder met het nieuwe tarief dan met het prosumententarief.

  Vanaf 2021 zou je in principe je geïnjecteerde stroom kunnen verkopen. Daarvoor moet de regering de modaliteiten vastleggen en dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Als je de geinjecteerde stroom kan verkopen gan je die injectie natuurlijk niet meer mogen aftrekken van je afname en ga je ook moeten betalen aan de leverancier voor je afname. Vandaag kost bij Eneco de stroom zelf 0.0343€ /kWh korting inbegrepen (zie mijnenergie.be) Als Eneco dan 0.03 € wil betalen voor de geïnjecteerde stroom dan is het prijsverschil = 0.0043€/kWh.
  Op 1500 kWh is dit = 6.45€
  Uw kostprijs wordt dan 240€ + 6.45€ = 246.45€ wat nog altijd goedkoper is dan uw prosumententarief van 252€
  PS: injectietarief = distributie kost die je zou moeten betalen op geïnjecteerde stroom. Dit tarief is voor onbepaalde tijd afgevoerd en zou trouwens ook niet meer dan 0.003€/kWh bedragen)

  Vanaf 2022 wordt op deel van de afgenomen stroom een andere distributiekost berekend.
  Voor het verbruik verandert er niets.
  Voor de distributiekost op de 1500 kWh verandert het wel:
  Grosso modo komt het hierop neer:
  50% zijn ODV kosten en die worden op kWh gerekend. (kosten die in de toekomst uit de factuur zouden verdwijenen) De ander 50% zij effectieve distributiekosten die aan Fluvius toekomen. Deze 50% wordt niet meer volledig op kWh gerekend maar wel 20% op kWh en 80% op kwartierpiekvermogen.
  We kennen echter de prijs per kWh niet en ook de prijs per kW piek niet.
  Over het algemeen zal iemand met veel verbruik minder betalen als vroeger en iemand met weinig verbruik zal meer betalen als vroeger. Dat komt omdat de piekkost weinig gaat verschillen maar als een deel van het verbruik wegvalt dan zal dat deel groter zijn bij iemand die veel verbruikt.

 3. Begrijpe wie begrijpe kan ….
  Je hebt zonnepanelen. Overdag heb je een verbruik. OK Overdag zijn ook de meeste bedrijven actief en is de kost het hoogst. Je produceert iets meer dan je verbruikt. Komt goed uit voor de Staat. ’s Avonds is er vaak overproductie aan electriciteit. Dan neem je wat af vandatgene dat je overdag hebt opgespaard. Het helpt de overheid ook want anders in er nog meer stroom over. ’s Avonds zijn de tarieven ook lager
  Je 5 Kw die overdag 10 waard zijn, zijn ’s avonds maar 6 meer waard. Wie wint : de overheid.
  En toch zijn ze nog niet content. De politiek dient dringend in een nieuw kleed gestopt te worden en de man,daten dienen dringend beperkt tot max 2 mandaten achtereen volgens. Misschien helpt dat om meer respect te krijgen voor de kleine mensen die we zijn.

  1. Stroom kan je nooit over hebben. Stroom kan je alleen bewaren in batterijen. Dan nog is dat geen overtollige stroom. Alle stroom die per 10 minuten gebruikt wordt moet ook per 10 minuten gemaakt worden. Op de intra day markt koopt en verkoopt men die stroom. Op de day ahead markt koopt en verkoopt men stroom die de dag nadien nodig zal zijn. (aan de hand van voorspellingen van het weer) . Op de reguliere markt kan men stroom kopen en verkopen voor 1 2 of 3 jaar. Wij als particulier kunnen een variabel contract nemen waarbij de prijzen dan om de 3 maand veranderen of een vast contract voor een jaar of langer. Als je meer produceert dan verbruikt dan mag je het op het net zetten en iemand anders koopt die stroom dan maar jij mag nadien dezelfde hoeveelheid gratis terug van het net nemen. Je moet enkel betalen voor het gebruik van het net zoals iedereen dat doet. De staat heeft er dus niets aan want het is gratis en dus moet je er ook geen BTW op betalen.
   ’s avonds heb je het gratis deel dat je terugkrijgt opgebruikt en je koopt nog enkele kWh bij omdat je niet toekomt. Je hebt dus minder bijgekocht waardoor je weer minder BTW betaald hebt dan iemand die geen zonnepanelen heeft. . Weer niet goed voor de staat.

 4. Reply
  Frank: “Met een terugdraaiende teller betaal je enkel het prosumenten tarief = 650 euro ” ?
  Voor een omvormer van 3300 Wp (die op een jaar 3000kWh levert) is het prosumententarief iets minder dan 250 euro (dat moet je betalen)
  In dat geval win je wel alle 3000kWh die op een jaar door de zonnepanelen gegenereerd zijn aan kostprijs van je elektriciteit, dus 3000*0.3 = 900 euro. Het verschil is 650 euro dat ik per jaar minder moet betalen dan wanneer ik geen zonnepanelen zou hebben.

  Frank: “Met geen terugdraaiende betaal je 0,3€ voor de 1500kwh = 450 euro (netto afname net), maar je krijgt voor 1500kwh geinjecteerd 3 cent terug (peanuts). Dus je betaalt 405€.”

  Van die 3000kWh die de panelen produceren ga ik de helft op het net zetten als ik die zelf niet nodig heb, de helft zelf gebruiken (teller staat stil dan) maar op een jaar tijd verbruik ik nog altijd 3000kWh dus is er nog 1500kWh die ik ook in aangerekend zal worden ?

  1500*0.3 = 450 euro betalen voor verbruik
  1500 op het net zetten, dat is 1500*0.03 = 45 euro terug (teller voor verbruik gaat niet omhoog maar je zal het later wel terug moeten halen aan 0.3 euro)
  1500 euro zelf verbruikt (teller gaat ook niet omhoog maar ook niet achteruit)

  Dan moet ik 405 euro betalen. Moest ik geen zonnepanelen hebben het was 900 euro dat ik moest betalen, dus de zonnepanelen leveren 495 euro op.

  Makkelijker vergelijken is het als je gewoon ziet wat die 3000kWh kost als je die allemaal verbruikt op een jaar:
  250 euro met terugdraaiende teller
  405 euro zonder terugdraaiende teller
  900 euro zonder zonnepanelen

  Dus terugdraaiende teller is voordeligst ?

 5. @Jos,
  Inderdaad…toen ik opnieuw bouwde met 2 van mijn 3 kinderen, hadden ze ons omgepraat om warmtepompen te installeren…..op mijn vraag hoeveel die verbruikten, was het antwoord “”dat valt wel mee””. Ook geen bevredigend antwoord van de electricien. We wilden ook e.e.a. doen voor het milieu (goed isoleren bvb.) en kregen subsidie van gemeente en Infrax. Alleen met extra zonnepanelen is dit houdbaar !!!
  Zo gauw wanneer deze warmtepomp kapot gaat, komt er aardgas…..

  1. Beste Jos,
   Als ik goed geïnformeerd ben, is het maar te hopen dat je accumulatiekachels het begeven vóór 2022, tenzij er al aardgasleidingen voor je deur passeren.
   Vanaf 2022, zouden geen nieuwe aardgasleidingen meer aangelegd mogen worden. Men argumenteert hierbij dat men af wil van fossiele brandstoffen zoals aardgas.
   Alles moet elektrisch gaan worden: de normale elektrische installatie, elektrische verwarming, elektrische auto’s, enz. Hoe meer elektrische toestellen, des te vlugger kom je boven het voor jou vastgestelde piekverbruik met onmiddellijke financiële repercuties voor het hele jaar.

 6. Voor mij nooit warmtepomp en zonnepanelen want ze pluimen en bedriegen U waar je staat .
  De Vreg zal er veel naar gerekend hebben om hoe ons te misleiden .
  Hun simulaties kloppen niet ,je moet het totale el. rendement berekenen vanaf de productie in een centrale ( incl de verliezen her en der ) en niet enkel op het einde bij de klant .?
  Electriciteit is en blijft duur

 7. Is je berekening correct Tom ?
  Met een terugdraaiende teller betaal je enkel het prosumenten tarief = 650 euro
  Met geen terugdraaiende betaal je 0,3€ voor de 1500kwh = 450 euro (netto afname net), maar je krijgt voor 1500kwh geinjecteerd 3 cent terug (peanuts). Dus je betaalt 405€.
  Zijn mijn onderstellingen correct? -> dan zou terugdraaiend in dit voorbeeld voordeliger zijn ? (zonder rekening te houden met de rest)

  1. Frank: “Met een terugdraaiende teller betaal je enkel het prosumenten tarief = 650 euro ” ?
   Voor een omvormer van 3300 Wp (die op een jaar 3000kWh levert) is het prosumententarief iets minder dan 250 euro (dat moet je betalen)
   In dat geval win je wel alle 3000kWh die op een jaar door de zonnepanelen gegenereerd zijn aan kostprijs van je elektriciteit, dus 3000*0.3 = 900 euro. Het verschil is 650 euro dat ik per jaar minder moet betalen dan wanneer ik geen zonnepanelen zou hebben.

   Frank: “Met geen terugdraaiende betaal je 0,3€ voor de 1500kwh = 450 euro (netto afname net), maar je krijgt voor 1500kwh geinjecteerd 3 cent terug (peanuts). Dus je betaalt 405€.”

   Van die 3000kWh die de panelen produceren ga ik de helft op het net zetten als ik die zelf niet nodig heb, de helft zelf gebruiken (teller staat stil dan) maar op een jaar tijd verbruik ik nog altijd 3000kWh dus is er nog 1500kWh die ik ook in aangerekend zal worden ?

   1500*0.3 = 450 euro betalen voor verbruik
   1500 op het net zetten, dat is 1500*0.03 = 45 euro terug (teller voor verbruik gaat niet omhoog maar je zal het later wel terug moeten halen aan 0.3 euro)
   1500 euro zelf verbruikt (teller gaat ook niet omhoog maar ook niet achteruit)

   Dan moet ik 405 euro betalen. Moest ik geen zonnepanelen hebben het was 900 euro dat ik moest betalen, dus de zonnepanelen leveren 495 euro op.

   Makkelijker vergelijken is het als je gewoon ziet wat die 3000kWh kost als je die allemaal verbruikt op een jaar:
   250 euro met terugdraaiende teller
   405 euro zonder terugdraaiende teller
   900 euro zonder zonnepanelen

   Dus terugdraaiende teller is voordeligst ?

 8. Volgend jaar wordt de accumulatieverwarming afgekoppeld en komt er een pelletkachel of ik ga mij blauw betalen aan elektriciteit alhoewel ik zonnepanelen heb….
  30 jaar geleden promootte men elektrische verwarming….nu worden wij gestraft…..

 9. Dus simpel gerekend, met zonnepanelen die 3000kWh per jaar produceren en waarvan ik dat allemaal zelf verbruik (ergens in de loop van het jaar):

  Met terugdraaiende teller: 3000*30cent/kWh – injectietarief (250 euro) = 650 euro uitgespaard

  Zonder terugdraaiende teller en de helft effectief geinjecteerd (wat veel is): 1500*30cent/kWh +1500*3cent/kWh = 495 euro uitgespaard

  Zonder rekening te houden met veel andere factoren (oa BTW, distributie, BTW op distributie, …) komt dat toch nog altijd veel beter uit door een terugdraaiende teller te hebben.

  Er dan nog rekening mee houdende ze in 2022 de nettarieven gaan opslaan als je een piek veroorzaakt door elektrisch te koken bvb lijkt het mij logisch om de digitale meter te weigeren zolang niet iedereen er een heeft (want ik zou er nadeel van hebben en iemand in een gelijkaardige situatie als de mijne die nog een oude ferrarismeter mag houden niet, dat schendt mijn gelijkheidsprincipe zou ik denken).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS