Zaakvoerder Ismaël Ben-Al-Lal in kader STEM-platform op bezoek bij koning

Ismaël koninklijk bezoek

Zaakvoerder Ismaël Ben-Al-Lal in kader STEM-platform op bezoek bij koning

Sinds enkele maanden maakt zaakvoerder Ismaël Ben-Al-Lal deel uit van de stuurgroep van het STEM-platform. Dit is een onafhankelijke groep experten die de Vlaamse regering adviseert over het STEM-actieplan en prioriteiten voorstelt.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

De samenleving van vandaag heeft meer mensen nodig met een STEM-profiel. Om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen, werkte de Vlaamse Regering het STEM-actieplan uit. Dat actieplan trad in 2012 in werking en moet tegen 2020 8 doelstellingen realiseren:

  • STEM-onderwijs aantrekkelijker maken
  • Leraren, opleiders en begeleiders ondersteunen
  • Het proces van studie- en loopbaankeuze verbeteren
  • Meer meisjes in STEM-opleidingen en -beroepen
  • Inzetten op excellentie
  • Het opleidingsaanbod aanpassen
  • Sectoren, bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen
  • De maatschappelijke waardering van technische beroepen verbeteren

In het plan is er niet alleen voor de overheid een rol weggelegd. Ook onderwijs- en opleidingspartners, scholen, leraren, sectoriale sociale partners en de media helpen mee de doelstellingen te bereiken.

De Vlaamse Regering stelt de leden van het STEM-platform aan. Zij zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om via het STEM-platform de beoogde doelstellingen uit het actieplan te bereiken. De STEM-stuurgroep zet het advies van het STEM-platform om in concrete initiatieven en beslissingen.

Vorstenpaar

Vorige week waren de leden van het STEM-platform te gast op het koninklijk paleis voor de inhuldiging van de tentoonstelling “Wetenschap en Cultuur”, waarbij een aantal kinderen aan de koning en de koningin uitleg gaven over enkele experimenten van Technopolis. Nadien kregen de STEM-leden de kans om de koning zelf even te spreken. Hij luisterde geboeid naar de uitleg over het platform en ging zelf dieper in op het belang van duaal leren. Hij bedankte de leden van het STEM-platform voor alle inspanningen die zij tot dusver leverden.

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *