Zonne- en windenergie goedkoper dan kolen en gas

Nieuwe zonneparken en windmolens hebben een cruciaal kantelpunt bereikt. Doorgaans produceren ze stroom met lagere kosten dan de goedkoopste elektriciteitscentrales op kolen en gas.

Zo’n 10 jaar geleden waren nog forse subsidies nodig om de concurrentie met fossiele elektriciteitsproducenten aan te kunnen, maar vandaag is hernieuwbare energie op veel plaatsen in de wereld de goedkoopste manier om stroom te genereren.

Dat meldt het Internationaal agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) op basis van data van zijn wereldwijde database van energieprojecten en contracten. Om te vergelijken tussen verschillende technologieën houdt het agentschap rekening met de totale kosten voor zowel de bouw, de uitbating als de afbraak van een installatie over de hele levensduur.

Batterijopslag

Schaalvergroting en technologische vernieuwing leidden jaar na jaar tot kostenbesparingen. Het spectaculairst is de curve voor zonnepanelen. Tussen 2010 en 2019 daalden de kosten van industriële zonneparken met liefst 82 procent. In diezelfde periode werd de productie van windenergie op land 39 procent goedkoper en op zee 29 procent. Geconcentreerde zonnecentrales, die zonne-energie opvangen met spiegels, kenden een kostendaling van 47 procent.

Een belangrijke vraag voor de toekomst wordt of die kostendalingen ook doorzetten voor batterijen en andere grootschalige energieopslag. Hernieuwbare energie mag dan nog zo goedkoop worden, er is ook een alternatief nodig voor als het niet waait en er geen zon is.

Bron: Tijd.be, 6 oktober 2020

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

9 reacties

 1. We kunnen van elektriciteit waterstof produceren. Dat vraag elektriciteit en men heeft verlies bij de omzetting naar waterstof (tegenover de elektriciteit rechtstreeks te verbruiken). Met batterijen is het volgens mij ook het geval, verlies. Wat ik me afvraag is hoe de verhouding is tegenover het produceren en vervoeren van benzine/diesel. Hoeveel elektriciteit of andere energiebron tot aan de consument, tegenover lokaal waterstof produceren tot een de consument ???

  1. Om benzine te produceren (door raffinage van ruwe olie) is er al meer elektriciteit nodig dan wat een EV nodig heeft om 60 km te kunnen rijden. Een EV die thuis wordt opgeladen met zonnepanelen kost praktisch geen energie : omdat het gratis energie is. Het rendement van een moderne benzinewagen in gebruik is 30% en van een dieselwagen is dat 40%. Het rendement van een EV is 90 % en daar komt nog bij dat in bepaalde omstandigheden er regeneratie is van energie (bvb afremmen). Dus op vlak van energierendement haalt een EV het zeer ruim van voertuigen met fossiele brandstoffen. Waterstof is een ander verhaal. Hier hangt het af van de manier waarop het geproduceerd wordt. 1 vanuit aardgas. 2 vanuit elektrolyse 3. vanuit zeealgen. In het eerste geval heb je ook CO2 uitstoot en in het 2de en 3de geval niet. Zolang deze technologie nog in de kinderschoenen staat kan je nog niet veel zeggen over het rendement. De bestaande infrastructuur is minder rendabel dan EV voertuigen. Wat betreft de benodigde energie is het ook een misvatting dat er snel een tekort zou ontstaan als iedereen met een EV zou rijden. De meerproduktie die daarvoor nodig is ongeveer 15% van wat nu aan elektriciteit gebruikt wordt om iedereen elektrisch te laten rijden. Het gaat toch wel enkele jaren duren vooraleer iedereen elektrisch rijdt.

 2. Waarom moet de kostprijs van energie dan zo hoog opgevoerd worden ? Of het nu elektriciteit, gas, steenkool, hout, benzine, diesel of kernenergie betreft, het moet allemaal duurder worden, vooral voor de rekening van de gewone niet rijke burgers ! Vooral de taxatie weegt door ! Het zal toch zeker niet zijn omdat alles in ons belgenland zo fantastisch goed draait.
  De enige manier om uit de negatieve spiraal te stappen is goedkopere energie dit samen met een goed draaiende economie. Dit kan alleen als er maximaal gebruik gemaakt wordt van zonne- en wind energie aangevuld met kernenergie. Deze kernenergie moet wel komen van nieuwe kerncentrales die veel minder kernafval produceren. Deze kerncentrales staan er niet in een vingerknip, hiervoor heb je een ernstig energie toekomstplan nodig op lange termijn. Laat het nu net dat zijn wat België niet heeft. We hebben overwegend een bende amateurs als politici die wel besluiten kerncentrales te sluiten maar daar geen realistisch haalbaar alternatief tegenover zetten ! De zon schijnt helaas niet altijd, het waait tegenwoordig veel maar helaas ook niet altijd. Als we een niet veel CO2 producerende oplossing willen is kernenergie het antwoord. Wel kernenergie uit een kerncentrale van de nieuwe generatie, geen opgekalfaterde oude centrales die hier en daar wat opgeknapt worden ! Wat als België nu eens een gunstig financieel investeringsplan rond kernenergie uitwerkt waaraan de gewone burgers met veel centen op de spaarboekjes kunnen in investeren. (Voor onze politici even ter verduidelijking, een gunstig investeringsplan betekent dat de burger iets aan zijn investering moet overhouden, dus niet om de burgers uit te melken) Daarmee wordt dit slapend geld dan nuttig gebruikt en maken we ons minder afhankelijk van olie producerende landen.
  Naar mijn aanvoelen is de green deal van Europa vooral bedoeld om de economie aan te zwengelen door veel nieuwe elektrische wagens te fabriceren en de oudere vervuilende wagens te vervangen. Alleen zullen die vervuilende auto’s in het verkeer blijven. Als het niet in Europa is worden ze wel naar Afrika of zo getransporteerd waar ze gewoon blijven vervuilen … Dus, rendement green deal is vooral draaiende economie maar veel minder green dan het laat uitschijnen.
  OVLD en CD&V hebben net beslist dat ze gaan besturen met anti kernenergie partijen. We zijn goed bezig.

  1. Eens met deze reactie. Het ontbreekt Belgie volledig aan een visie m.b.t. energie. Er hangt een smet op kernenergie vanwege de risico’s (denk Tjernobyl en Fukushima). Maar het schijnt mogelijk te zijn om intrinsiek veilige kerncentrales te bouwen die 100 keer minder kernafval produceren dan de huidige oude centrales. Ik heb hier geen inhoudelijke kennis van maar de optie zou op zijn minst goed bestudeerd moeten worden en kunnen passen in een groter energieplan.

   1. ¡Batterijopslag laat mij niet lachen in de industrie wordt dit enkel maar gebruikt om nood situaties te overbruggen en dan nog met een geñerator als backup men kan de huidige batterijen hun levensduur zelfs nog terugverdienen , waarom dan daar in investeren.
    De ballonnetjes van de minister zijn reeds doorprikt voordat ze nog maar gevuld zijn laat staan opgelaten. Niet alleen de prijs speelt hier een rol maar ook de onwezenlijke voorwaarden om subsidies voor deze batterijen te krijgen. Hetzelfde voor de nieuwe zp installaties. De Zon komt niet op bestelling!!!!!!!!!
    Wanneer men de zon het meest nodig heeft is ze er niet zoals nu.

  2. Het probleem is ook dat tegenover die steeds maar goedkopere zonne- en windenergie geen ander goedkoop alternatief bestaat. Een nieuwe kerncentrale (bouwtijd 10 a 15 jaar) kost immens veel en zou de elektriciteitsprijs minstens verdubbelen nog voor dat er stroom geleverd wordt. Ik denk dat België hiervoor de boot gemist heeft. Het sluiten en afbreken van de bestaande kerncentrales zal al zeer veel kosten gedurende verschillende jaren. We hebben al 40 jaar kernafval gestockeerd en na 40 jaar moet men nog altijd beslissen wat men er mee gaat doen. Men zou veel beter inzetten op mega batterijstructuren en waterstof centrales op basis van hernieuwbare energie.
   Ik heb er niets op tegen dat er 2 kerncentrales nog 10 jaar open blijven maar een nieuwe bouwen is praktisch onbetaalbaar geworden.

   1. Het zal inderdaad minstens 10 jaar duren om te komen tot het resultaat dat nieuwe kerncentrales (veel minder vervuiling en veel meer rendement dan de huidige & CO2 uitstoot meest gunstig in vergelijking met andere energie centrales) operationeel zijn.
    Als onze regering save wil spelen zal men dus gedurende die tijd de oude centrales moeten operationeel houden. Nieuwe centrales als onbetaalbaar bestempelen vind ik een beetje kort door de bocht. Batterijen & waterstof centrales zijn beslist toch ook niet zo goedkoop, op termijn mogelijks zelfs duurder. Eens die nieuwe kerncentrales operationeel zijn we opnieuw vertrokken voor minstens 30 jaar met een ernstig energie plan voor België. Voor zover ik weet bestaat er vandaag geen ernstige studie betreft de kosten/baten op termijn die gepaard gaan met de eventuele diverse oplossingen (gascentrales, kerncentrales, waterstofcentrales, …).
    Wat de afbraak van de oude kern centrales betreft moet men mijn inziens eens gaan aankloppen bij de lieden die steenrijk geworden zijn door de uitbating van die centrales.
    Vroeger hadden we her en der o.a. cokes fabrieken. Eens die fabrieken niet meer rendabel waren leek het normaal dat de overheid (de belastingbetaler) opdraait voor de sanering.
    Hopelijk is de overheid dit keer meer wakker en laat ze wie er rijk van geworden is betalen.
    In principe is dit voorzien maar een bedrijf gaat al wel eens in faling of zo en zijn de kosten misschien toch voor de rekening van de belasting betaler.
    Idem voor wat het kernafval betreft. Ook daar heeft men dringend nood aan een ernstig plan om het op zijn minst veilig te stockeren. Vandaag is de opslag van kernafval niet voldoende veilig, zeker niet op lange termijn. Er zijn studies i.v.m. hergebruik van het kernafval, alleen lijkt men er geen haast mee te hebben.
    Ik stel vandaag vast dat GROEN & VOORUIT vooral droomt van geen kerncentrales, dat is geweldig in en slaat bij wie niet doordenkt goed aan. Anderzijds gaan OVLD & CD&V daarin mee samen met de Waalse equivalenten , zo kan men nieuwe verkiezingen enkele jaren afwenden en zijn de postjes onderling herverdeeld. Het lijkt erop dat het kernafval verdwijnt samen met de centrales.
    Ik verwacht weinig van de huidige regering. Men heeft na de val van de vorige regering blijven aanmodderen tot aan de verkiezingen, ondertussen liep de overheidsschuld alleen maar verder op. Na de verkiezingen nog eens bijna 500 dagen om uiteindelijk te komen tot wat sommigen eigenlijk altijd al wilden, een liberale premier. Al bij al een schaamteloze dure vertoning waarvan wakkere burgers alleen maar meer gaan walgen van de politieke spelletjes.

    1. Ik verwacht ook weinig van de huidige regering. In Finland zou de nieuwe kerncentrale die operationeel had moeten zijn in 2009 pas volgens hun eigen recent rapport in feb 2022 stroom leveren aan het net. De nieuw gebouwde kerncentrale in Flamanville die 3.3 miljard had moeten kosten en in 2012 in bedrijf moest genomen worden had in 2017 een kostenplatje van 10.9 miljard. Nu verwacht men dat de reactor van 1.6 GW operationeel zal zijn eind 2022. Men heeft namelijk scheurtjes ontdekt nog voor dat de reactor operationeel werd. Voor de centrale in Engeland voorziet de regering een strike price van 100€ per MW. De regering subsidieert hiervan 55 €/MW en de eindgebruiker betaalt gemiddeld 45 € /MW voor zijn stroom. Dat is meer dan het dubbele van bij ons (gemiddeld 22€/MW) maar wie gaat uiteindelijk die subsidies betalen?? Met onbetaalbaar bedoel ik dus zeer duur. Een Mega batterij van Tesla van 0.1 GW kost 100 miljoen en plaatsen ze in 100 dagen. Als het niet lukt krijgt men de batterij gratis. Nu zitten ze al aan Megabatterijen van 0.8 GW voor 250 miljoen €. In dit verhaal gaan de prijzen continu naar beneden en de performantie en levensduur naar omhoog en de duur van installatie kan uitgedrukt worden in maanden ipv jaren. Als deze batterijen met hernieuwbare energie werken is er ook geen CO2 uitstoot. En toch ziet men hier in Vlaanderen die anders zo hoog aangeschreven staat op vlak van technologie maar weinig van.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS