dak zonnepanelen
Zonne-energie heeft wind in de zeilen

Zonne-energie is wereldwijd aan een stevige opmars bezig. Het wereldwijde geïnstalleerde vermogen ging van 14,5 gigawatt eind 2008 naar 500 gigawatt eind vorig jaar. Dat is een snellere groeicurve dan kernenergie in de jaren zeventig of wind de afgelopen decennia.

De groei zal wellicht nog even aanhouden, voorspelt Gaëtan Masson, de directeur van het Becquerel Institute, een onderzoeks- en adviesbedrijf voor de hernieuwbare-energiesector. “Dit jaar komt er wellicht 120 tot 150 gigawatt (GW) bij.” De tijdelijke stagnatie in 2018, toen er ongeveer 100 gigawatt bij kwam, evenveel als in 2017, lijkt daarmee achter de rug. “Die had één oorzaak: de terugval in China, de grootste markt voor zonnepanelen. Maar de rest van de wereld bleef groeien. Vandaag wordt er elke dag 400 megawatt extra geïnstalleerd: dat is evenveel als wat in heel België staat.”

Masson zei een en ander op de Belgian Solar Day, die door Apere, het Becquerel Institute, Edora, ODE en Techlink werd georganiseerd. Uit de cijfers blijkt ook dat Europa, dat lang de voortrekkersrol speelde, het statuut van vaandeldrager is kwijtgespeeld. In China kwam er vorig jaar 45 GW bij, terwijl ook India (10,8 GW) en de Verenigde Staten (10,6 GW) het oude continent van het podium hebben verdrongen. In Europa kwam er vorig jaar 8,3 GW bij. In geïnstalleerde capaciteit prijkt Europa nog veilig op de tweede plaats, met 115 GW. China zit aan 176,1, de Verenigde Staten aan 62,2 en Japan aan 56 GW.

Prijsdruk

Europa is het enige continent waar kleinschalige installaties van zonnepanelen, die veelal op daken van gebouwen worden gelegd, het leeuwendeel van het geïnstalleerde vermogen uitmaken. Ook in Vlaanderen (80% kleiner dan 10 kilowattpiek) en Wallonië (82%) is dat zo. Brussel, waar 85 procent groter is dan 10 kWp, is de uitzondering op de regel.

Ook op lange termijn blijven de vooruitzichten goed. Er wordt momenteel liefst 200 gigawatt productiecapaciteit bij gebouwd, stipt Philippe Macé, senior analist bij het Becquerel Institute, aan. Dat zorgt voor druk op de prijzen. Zonnecellen kosten nu nog een derde van de prijs in 2015. “De productiekosten zullen blijven dalen, al bereikt de bestaande zonne-technologie langzamerhand zijn limieten. Er is behoefte aan nieuwe technologie, en die komt er ook aan.”

Batterijen

Volgens onderzoek van Christian Breyer, professor zonne-economie aan de Finse LUT Universiteit, kan 69 procent van de elektriciteitsproductie in 2050 van zonne-energie komen. Om dat mogelijk te maken, wordt gerekend op een verder dalende prijs van batterijen en een forse toename van het aantal elektrische wagens.

Volgens Jeroen Büscher, productmanager bij VITO/EnergyVille, is de prijs van batterijen tussen 2010 en 2019 met 85 procent gedaald, en is de verwachting dat tegen 2030 de prijs nogmaals halveert. “Europa zou een leider kunnen zijn in de markt van energie-opslag, maar dat gebeurt voorlopig niet. Wellicht omdat we vrij goed stroom kunnen importeren en er nog veel gascentrales actief zijn. Zelfs met de subsidies die de nieuwe Vlaamse regering in het vooruitzicht stelt, is een thuisbatterij kopen nog altijd geen rendabele investering.”

Vlaanderen mag ambitieuzer

Vlaanderen mag best nog wat ambitieuzer zijn, liet Jozefien Vanbecelaere, beleidsmedewerker PV en warmtepompen bij ODE Vlaanderen, de sectororganisatie voor hernieuwbare energie. “Uit de zonnekaart blijkt dat er nog een potentieel is van 57 gigawatt op daken met een ideale lichtinval. De Vlaamse regering wil tegen 2030 naar 6,7 GW gaan. We verwachten maatregelen om de rendabiliteit van investeringen in zonne-energie op peil te houden, ook na het afschaffen van de terugdraaiende teller. Er is behoefte aan een stabiel investeringskader.”

Ook Europa verwacht meer uitgesproken doelstellingen, stelde Ruud Kempener, beleidsmedewerker hernieuwbare energie en CCS bij de Europese Commissie. Hij wijst erop dat in de eerste versie van het Belgische Klimaat- en Energieplan dat begin dit jaar naar Europa werd gestuurd, geen planning staat dat het groeitraject van zonne-energie schetst tussen nu en 2030. Bovendien verplicht nieuwe Europese wetgeving de lidstaten ervoor te zorgen dat projectontwikkelaars voor hernieuwbare energie een beroep kunnen doen op één loket voor alle vergunningskwesties, en dat daarover binnen een redelijke termijn beslissingen vallen. België scoort goed voor het eerste luik, maar ondermaats voor het tweede.

Bron: Trends.knack.be, 23 oktober 2019

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

13 reacties

 1. Dit artikel vergeet een aantal punten te vernoemen. Dat hier in belgie veel veel kleine installaties zijn is omdat de partikulier niet meer dan 10 kw \5kw mag plaatsen op zijn huisinstallatie. De onzekerheid van de terugdraaiende teller is nog zo een probleem (vreg) . thuis batterij de nieuwe voorwaarden om deze te installeren en laatst de vergoeding per kwh die men geeft wanneer men geen terugdraaiende teller meer heeft

 2. We zijn bijna 6 december en ja blijkbaar geloven nog veel mensen in de heilige man. Maar ga allemaal met U twee voeten terug op de grond staan. Verwarmen, koken, wassen, strijken, auto rijden dat allemaal met zonnepanelen en batterijen, vergeet het, vandaag niet haalbaar en ook in de nabij toekomst niet. Men wil de 660.000 bedrijfswagens elektrisch vanaf 2023, hoeveel laadpalen erbij? Hoeveel elektrische centrales erbij, gas steenkool, pallets, kernenergie?
  Er zijn al ik weet niet hoeveel wetenschappelijke onderzoeken gedaan , van grote universtitaire wetenschappers en professoren
  die bewijzen dat de (opwarming) van de aarde niets te maken heeft met de CO2 uitstoot, veroorzaakt door de mens.
  Maar al die wetenschappers worden dood gezwegen door de linkse rode en groene media of afgedankt .
  Is het niet merkwaardig dat ze alleen maar linkse wetenschappers laten horen en nooit rechtse???
  Het enige wat ze hiermee zullen bereiken, dat is torenhoge millieu belastingen, in heel de wereld.
  Mijn vraag aan al deze millieu fanaten is:
  hoeveel miljarden aan millieu belastingen of taksen, zullen er nodig zijn
  om de temperatuur van de aarde, met één graad te laten zakken ????????????
  Met hoeveel graden is de temperatuur gezakt, na al de miljarden die tot nu toe aan belastingen al betaald zijn ??????
  Jongens wat is de bedoeling van al deze bedriegerij?
  l

  1. Mijn antwoord is ; er zullen heel veel miljarden moeten betaald worden niet om de temperatuur van de aarde te laten zakken maar wel om te verhinderen dat de temperatuur ipv 2 graden te laten stijgen slechts 1.5 graad te laten stijgen. Dit kan het verschil maken tussen een zeespiegelstijging van 1 meter en 3 meter.
   In 1953 na de grote overstroming in Nederland heeft men de deltawerken uitgevoerd waarbij rekening werd gehouden dat deze zeker gedurende 100 jaar een zeespiegelstijging van 70 cm moest aankunnen. Mijn vraag aan jou is; Hoeveel miljarden gaat Nederland alleen al moeten uitgeven om zich te beschermen tegen een zeespiegelstijging van 3 meter? Om een idee te geven wat men zal moeten realiseren; Herlocatie van de Haven van Rotterdam. Herlocatie van alle bijhorende industrie en meer dan 1.5 miljoen mensen. Verplaatsen van de zoetwaterwinning. Dit is wat hen te wachten staat tussen 2100 en 2150. Op de dag van vandaag moeten reeds meer dan 10 miljoen mensen wereldwijd hun streek verlaten omdat het zeeniveau ocharme 20 cm gestegen is ivg met 1950. Zeg mij aan wat de temperatuurstijging dan wel gelegen is dan kan men ook daarvoor geld uittrekken want het gaat nodig zijn.

  2. Geloven in sprookjes doe ik al decennia niet meer.
   Mijn twee voeten staan stevig op de grond en volledig in de realiteit. Niet alleen in deze van vandaag maar ook vooruitziend in deze van de nabije toekomst.
   Deze negatieve redeneringen doen mij eerder denken aan mensen die zich niet kunnen of eerder niet willen ontworstelen aan een nostalgisch verleden dan aan mensen die bezig zijn met thun eigen toekomst veilig te stellen. Op een dag zullen zij de rekening in zijn totaliteit gepresenteerd krijgen. Dan spreid ik de kosten voor de toekomst liever over een langere periode.

   Alles wat U opsomt en nu en in de toekomst als “onmogelijk” beschouwt doe ik al in realiteit. Veel Sinterklaas komt daar dus niet aan te pas. Gewoon wat nadenken, keuzes maken en andere niet noodzakelijke zaken laten. Begonnen in 2011 en jaar na jaar er iets bij. En dit met een modaal inkomen. Anno 2019 heb ik al alles bereikt wat U als onmogelijk omschrijft.
   Wat ik kan is dus ook weggelegd voor een groot deel van de Westerse bevolking. Je moet alleen willen, keuzes durven/willen maken en de hoofdzaken van de bijzaken durven te onderscheiden.

   Maar gezien uw uitspraken over de CO2 uitstoot en het menselijk verband daartussen behoort U overduidelijk tot de 2% ontkenners (tegen beter weten in en tegen 98% van de wetenschap). Uw goed recht, maar het hier dan doen uitschijnen of de meerderheid van de wetenschap uw mening deelt is ronduit gevaarlijk (ik wens beleefd te blijven) gezien het duidelijk is dat u niet een persoon bent die geen toegang heeft tot wetenschappelijke kennis en onderzoek.
   Klimaat (en klimaatonderzoek) is niet links of rechts. Het is een feitelijk gegeven. De complottheorie waar ontkenners zich op baseren steunt op niets. Maar het is natuurlijk veel gemakkelijker overal een complot achter te zien dan gewoon de wetenschappelijk onderbouwde feiten te willen aanvaarden. Dat steunt ontkenners in hun gemakzuchtig uitgangspunt dat ze gewoon verder kunnen doen zoals ze bezig zijn zonder enige inspanning te moeten leveren en ongebreideld verder te kunnen consumeren zonder enige verantwoordelijkheid te moeten afleggen (de schuld ligt toch altijd bij de “anderen”).

   Had U zich beter geïnformeerd had U al geweten dat de temperatuur met één graad doen zakken een echt sprookje is. Die realiteit zijn we al lang voorbij. Zelfs de 2 graden zal niet meer gehaald worden. Daar is elke serieuze wetenschapper het over eens (op die paar na die hun ziel verkocht hebben aan de Exxons en Shells van deze wereld welke al meer dan dertig jaar op de hoogte zijn van de destraseuze gevolgen van hun activiteiten en er alles voor over hebben om, net als jij, toch maar niet te moeten veranderen en goedkoop geld te kunnen blijven scheppen (op de rug van anderen).

   1. edit: mijn reply werd blijkbaar gelijktijdig geschreven met Jean D en is ds gericht aan “Jean” en niet aan “Jean D.”

    ps. Vergeet die beperking tot 1.5°C. We zitten nu al aan 0.9-1°C en de uitstoot stijgt wereldwijd nog steeds in plaats van de dalen. En de effecten van de opwarming lopen een dertig jaar achter op de oorzaak ervan. Iedere serieuze wetenschapper weet nu al dat de opwarming beperken tot 2°C praktisch al niet meer haalbaar is. Men mag blij zijn als het niet meer dan 3°C wordt en daarvoor moeten al drastische maatregelen genomen worden (niet dat slap politiek ge**l dat tegenwoordig voor doortastend beleid moet doorgaan).
    De stijging van de zeespiegel zal voor onze regio ook niet het eerste probleem vormen. Voor dat een echt merkbaar probleem wordt zitten we al met een ontreddering van het weer (lokaal weer en globaal klimaat zijn twee verschillende zaken, men spreekt dus beter niet van een klimaatopwarming maar van klimaatchaos), oprukkende ziekten (o.a. de tijgermug staat al daadwerkelijk aan onze grenzen waar ze in feite niet thuishoort en dat zijn geen “sprookjes” of “complotten” (of men moet in het sprookje geloven dat muggen linkse af te richten insecten zijn), ze wordt gewoon visueel waargenomen), mislukte oogsten, oprukkende klimaatvluchtelingen, slinkende drinkwatervoorraden (Vlaanderen is trouwens één van de toekomstige noodgebieden waar het eerst een tekort aan drinkwater zal zijn),…..

   2. Ik hoop dat jullie nog niet te oud zijn, de toekomst zal het uitwijzen, dan kent men de waarheid ofwel de 2% ofwel de 98%. Wat hebben al de investeringen al als oplossing gebracht? De zee is ooit tot in Limburg geweest, hoe kan dat, lang geleden is er nog een opwarming geweest? Is er ooit nog een zeer hoog technologische ontwikkeling geweest, met een massa CO2 productie.
    Wie heeft hierop een antwoord. Ik ben benieuwd. Ik verwacht hier eigenlijk geen antwoord, rede????

    1. Het is inderdaad ooit zo geweest dat lang geleden de temperatuur hoger was dan nu. en de zee tot limburg kwam. Maar het duurde dan wel 100duizenden jaren om enerzijds die hogere temperaturen te hebben en het duurde ook 100duizenden jaren vooraleer die temperatuur weer daalde. Het was zelfs ooit zo dat men te voet van Limburg naar Engeland kon wandelen maar toen bestond de mens nog niet. Het kan best zijn dat in de volgende 10duizend jaar de temperatuur terug zal dalen.Maar de temperatuurstijging die nu veroorzaakt wordt door de industriële revolutie door de mens gebeurt in 150 jaar. Ik denk dus niet dat de mensheid nog 10duizend jaar kan wachten om zichzelf te redden van de klimaatchaos die deze temperatuurstijging zal veroorzaken.

     1. Wat mag dan wel de oorzaak geweest zijn, hoe lang registreren we de temperatuur 100duizenden jaren, ik denk het niet, we zitten misschien in de laatste fase van die 100duizenden jaren, en is het verloop niet lineair maar exponentieel. Weet jij het?

 3. Dat men voor men “hoera” roept in Vlaanderen eens een start maakt met een klare visie op de energetische toekomst. Technisch is er geen enkel probleem om een PV-installatie, warmtepomp en een thuisbatterij te plaatsen en zich elektrisch te verplaatsen. Deze systemen worden ook steeds performanter en goedkoper.
  Dat is in se het probleem niet. Het gebrek aan een doorzichtig beleid dat aangehouden wordt en waarvan de regels niet om de haverklap wijzigen veroorzaakt een groot wantrouwen bij de consumenten en is de grootste rem op de vooruitgang in Vlaanderen.
  Zonder een eenvoudige en doorzichtige regelgeving met een gegarandeerde investeringstermijn voor de consument gaat dat vertrouwen niet meer herwonnen kunnen worden.
  De subsidie van heden kan immers de belasting van morgen worden.

  1. Ik weet niet wat u doet voor de kost. Ik zou wel willen, maar bovenop de onbetrouwbare overheid, is voor mij ook de kostprijs een grote rem. Thuisbatterijen en elektrische wagens zijn veel te duur voor de modale man.

   1. Ik doe niets speciaal voor de kost. En al die zaken zijn voor mij even “duur” als voor een ander.
    Maar ik maak keuzes en een onderscheid tussen wat noodzakelijk is en wat in feite overbodig consumeren is. Als je wat uitkijkt en kan rekenen is de TCO van een elektrische auto niet veel meer hoger dan de TCO van een fossiel. Ik schat dat vanaf 2025 de rollen zelfs omgedraaid zullen zijn. Thuisbatterijen kosten niet meer dan een goed uitgeruste keuken of badkamer. Daar hoor ik ook nooit iemand over klagen of fulimeren dat de “modale man” (sic) zich geen keuken of badkamer kan veroorloven.
    Wij leven in een van de meest bevoorrechte regio’s van de wereld. Maar als ik een Vlaming bij herhaling hoor tekeergaan tegen alles wat te maken heeft met energietransitie of energiebesparing lijken we plots een verzameling noodlijdende te zijn. Bij de minste zonnestraal begeven die “noodlijdenden” zich wel in massa en zonder schroom naar de kust om zich daar te verdingen op de terrasjes. Op koopzondagen zien de winkelstraten nog steeds zwart van het volk. Bij het verschijnen van de nieuwste smartphone vliegt deze nog steeds en masse over de toonbank terwijl de vorige het nog prima doet. Daar is blijkbaar nog steeds geld genoeg voor.

    1. Voor alle duidelijkheid ik heb ook zonnepanelen. Ik ben echter niet bereid, om de waanzinnige prijzen te betalen die momenteel gevraagd worden voor bv. een elektrische wagen of een thuisbatterij, waar men amper 2 dagen mee vooruit kan. komt daarbij dat de overheid telkens de spelregels wijzigt, waardoor men financieel steeds opnieuw de klos is. Eigen productie maar de factuur stijgt. Hergebruik regenwater, nog 30 kub/jaar, maar de factuur blijft stijgen. De overheid en Instellingen als de VREG, nemen beslissingen die constant botsen en haaks op elkaar staan. men wil alles elektrisch, maar de kernuitstap moet en zal gebeuren. Het alternatief, zon en wind, en als dat er niet is… gas. Wagens moeten laden als de zon er is, toestellen zoveel mogelijk laten werken als de zon er is. Dat wagens overdag niet thuis zijn, toestellen zoals vaatwassers of droogkasten onbewaakt laten brandgevaar oplevert. Dat wordt voor het gemak effe genegeerd. Idem warmtepompen. Dat die dingen stroom vreten, vergeten we even. Dat probleem is voor iemand anders. Ook hier weer, bij mij wordt niets geladen of draait geen toestel, als er niemand thuis is. Dat de tco van een ev lager is, ben ik het mee eens, maar mij interesseert wat ik op het ogenblik van de aankoop moet neertellen. Dat bedrag doet pijn. Men mag nog goedkope of groene leningen geven zoveel men wil. Dat geld moet wel terugbetaald worden. Als u zegt keuzes maken, ja, maar ik wil ook nog een beetje kunnen genieten zonder mijn laatste cent te spenderen aan al deze peperdure toestanden. Ik ga nu ook geen 3 keer/jaar op vakantie. Als de zon schijnt zet ik me in mijn tuin, ipv in de file te gaan staan richting kust. Er moet zeker wat gebeuren, maar de mensen hier “uitpersen”, terwijl men op andere continenten de CO blijft uitbraken. De mensen hier dwingen om hun wagens te vervangen, terwijl ze een paar duizend km verder weer gebruikt worden. Werkt zeker niet motiverend. Er is veel hypocrisie, en laten we er niet flauw over doen. Groen is de nieuwe melkkoe van het bodemloos vat België.

     1. Danny,
      100% met u eens!! zeer verstaanbaar geformuleerd.
      Maar wat u neerpent is een zeer duidelijke toevoeging van wat Ivo B verkondigd.
      Ik wenste dat jullie opmerkingen door gans België zou worden gelezen…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS